ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - איך מתחזקים בשמחה בזמן שיש לי טרדות ולחצים?
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
איך מתחזקים בשמחה בזמן שיש לי טרדות ולחצים?

שאלה:

מאת גלית:
אני יודעת שהעניין העיקרי להתחזק בו בחודש אדר הוא כמובן השמחה. אבל איך עושים את זה בחיי היום יום עם כל הטרדות והלחצים?

השאלה הופנתה דרך מערכת 'ברסלב סיטי' ללשכת כ"ק מוהרא"ש שליט"א, הצדיק מיבנאל, אשר השיב במכתב נפלא.

תשובה:

בעזה"י יום ג' לסדר תצוה ה' אדר ה'תשע"ב

שלום רב אל גלית תחי'

לנכון קבלתי את מכתבך.

מוהרנ"ת ז"ל אמר (שיחות הר"ן סימן קל"א) כשכתבתי לפני רביז"ל את המאמר "ואלה המשפטים" (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן י') המתחלת: כשיש דינים חס ושלום על ישראל, על ידי ריקודין והמחאת כף נעשה המתקת הדינים וכו', אמר לי רביז"ל בזה הלשון: "כך אמרתי, שעכשיו נשמע גזירות חס ושלום על ישראל, והנה הולכים וממשמשים לבוא ימי הפורים האלה (כי התורה הזאת נאמרה סמוך לפורים) ויהיו ישראל מרקדים וימחאו כף אל כף ועל ידי זה ימתיקו הדינים". וחזר וכפל דבריו ואמר בפה מלא "כך אמרתי שעל ידי המחאת כף אל כף וריקודים נעשה המתקת הדינים".

וכוונתו היתה להעיר לבבנו שנדע ונבין שכל דברי תורתו הקדושה אף על פי שיש בה עמקות גדול ונורא מאד מאד ורזין עלאין וסודי סודות עמוקים ורחבים מני ים בכל דיבור ודיבור, אף על פי כן עיקר כוונתו שנשמע ונקבל דבריו הקדושים בפשיטות לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תורתו בפשיטות ובתמימות.

כמו למשל המאמר הקדוש הזה שנאמר שם "שעל ידי המחאת כף וריקודין נמתקין הדינים" היתה כונתו כפשוטו, שיחזקו עצמן לשמח בימי שמחה, כגון פורים וכו' וכיוצא בזה כל מיני שמחה של מצוות שיחזקו עצמן בשמחה גדולה עד שיזכו להתעורר לרקודין והמחאת כף, ועל ידי זה ימתיקו הדינים. כי כל דברי התורה לא בשמים הוא לאמר שאין מי שיכול לזכות לזה להמתיק הדינים על ידי המחאת כף ורקודין כי אם גדולים בני עליה.רק כל אחד מישראל יש לו כח הזה כשיקוים הדברים כפשוטן באמת ובתמימות.

ולכן ראי שבביתך יהיה קלטת של שמחה, וישמעו מהקירות רק שירות ותשבחות להקדוש ברוך הוא, וזה ממילא יבטל את הטירדות והלחצים שמסבבים אותך, ובפרט היום יכולים לקנות קלטות של שמחה שכלולים מכל הכלי זמר, תוף ונבל וכינור ועוגב פסנתר וכו' וכו', כי הקדוש ברוך הוא צפה וראה שיעבור על כל אחד מה שיעבור וכו', ולכן הקדים התרופה למכה שהיום על ידי קלטת אחד יכולים להכניס בביתו את כל הכלי זמר ביחד, לחזק ולעודד ולשמח את עצמו ואת כל המשפחה, ולכן תראי לקיים את זה בתמימות ופשיטות גמור, והקדוש ברוך הוא ימתיק ממך ומעל כל כלל ישראל את כל הדינים על ידי פלא עליון.

 הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

גם אתם רוצים לכתוב לצדיק שאלות בהשקפה ובהנהגה? עכשיו ההזדמנות הנדירה אפשרית!

מלאו בטופס 'צור קשר' את השאלה שלכם. מערכת 'ברסלב סיטי' תעבור על השאלות ותעביר ללשכתו של הצדיק. יש לציין שרק שאלות ב"השקפה והנהגה" יועברו. בקשות לברכה וכדו' ניתן לשלוח דרך טופס 'ברכה מהצדיק'.

לשו"ת המלא: שו"ת ברסלב - שאלות ותשובות בחסידות ברסלב

0 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup