ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - קשה לי מאד שנקלעתי לצרות גדולות ואין לי פרנסה, איך יוצאים מהמצב הזה?
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
קשה לי מאד שנקלעתי לצרות גדולות ואין לי פרנסה, איך יוצאים מהמצב הזה?

שאלה:

מאת מרדכי:
לכבוד מוהרא"ש הצדיק שלום וברכה. נקלעתי לצרות גדולות ואין לי פרנסה, וזה מציק לי יותר מהכל, כי תמיד הייתי נותן לאחרים, ועכשיו אני צריך לקבל מאחרים, וזה מאד קשה לי, איך יוצאים מהמצב הזה?

השאלה הופנתה דרך מערכת 'ברסלב סיטי' ללשכת כ"ק מוהרא"ש שליט"א, הצדיק מיבנאל, אשר השיב במכתב נפלא.

תשובה:

בעזה"י יום א' לסדר כי תשא י' אדר ה'תשע"ב


שלום וברכה אל מרדכי נ"י


לנכון קבלתי את מכתבך.

דע לך שעניות זה הדבר הכי הורס את האדם, עד כדי כך שאמרו חכמינו הקדושים (שמות רבה פרשה ל"א סימן י"ד) אין לך מדה קשה מן העניות שכל מי שהוא מדוקדק בעניות כאילו דבוקין בו כל יסורים שבעולם, וכאילו באו עליו כל הקללות שבמשנה תורה ואמרו רבותינו אלו נתקבצו כל יסורין לצד אחד והעניות לצד אחד העניות מכרעת לכולן; עם כל זאת עליך לדעת שאסור להתייאש בשום פנים ואופן אפילו בהמצבים הכי קשים, כי גדול אדונינו ורב להושיע, ולכן תעשה כל מה שביכולתך להתחזק להיות בשמחה, כי השם של פרנסה שהוא חת"ך היוצא מפסוק (תהלים קמ"ה) פותח' את' ידיך', יוצא גם מפסוק (דברים ט"ז ט"ו) והיית' אך' שמח'.

ולכן הדבר הראשון אתה צריך להשתדל להיות מאד מאד בשמחה, ולשמח את עצמך, ואף שאני יודע שמאד מאד קשה לך ומר לך החיים ממוות, עם כל זאת עם עצבות ומרירות ודאגות לא תבוא לשום דבר, אלא תסתבך יותר, ולכן הדבר הראשון רק להיות בשמחה, ואם תאמר במה יש לי לשמוח? הרי אני עני ואביון ומלא חובות? אלא דע לך שחכמינו הקדושים אמרו (נדרים מא.) אין עני אלא מדעת, עיקר העניות תלוי בחסרון דעת, כי המאמין האמיתי שמאמין שאין בלעדו יתברך כלל, והכל לכל אלקות גמור הוא, והוא יתברך מנהיג את עולמו בחסד וברחמים בצדק ובמשפט, ודבר גדול ודבר קטן לא נעשה מעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון, עד כדי כך שאמרו חכמינו הקדושים (חולין ז:) אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם כן מכריזין מלמעלה; שאדם לא מקבל מכה קטנה באצבע קטנה אם לא מכריזין על זה קודם מלמעלה, האדם הזה הוא תמיד שמח, ואמר רביז"ל (ספר המדות אות ממון סימן פ"ג) אמונה הוא טוב לפרנסה; ולכן בזה שתשמח עם נקודת יהדותך שנבראת יהודי ושלא עשני גוי כגויי הארצות, השמחה והאמונה הזאת, יפתח לך כל צינורי השפע והפרנסה.

תקפיד מאד לברך ברכת המזון בשמחה עצומה מתוך הסידור דייקא, כי כך אמר החכם מכל אדם (משלי י') "ברכת הוי"ה היא תעשיר ולא יוסיף עצב עמה", ולכן אם אדם מברך ברכת המזון מתוך הסידור ובשמחה, זה סגולה לעשירות, וזה בדוק ומנוסה, וכן להרגיל את עצמו לגרוס הרבה פרקים משניות כסדרן, ולסיים ששה סדרי משנה פעם אחר פעם, וזה יביא לך שפע, כי משנ"ה עולה כמספר פרנס"ה בדיוק, ולכן אל תהיה בטלן, תרחיק ממך את העצבות והמרירות והדכאון שזה לא יביא אותך לשום דבר, אדרבה רביז"ל אמר (ספר המדות אות ממון סימן פ"ט) העצבות מפסיד הפרנסה; ולכן תהיה רק בשמחה, ותברך ברכת המזון מתוך הסידור, ותרבה בלימוד משניות, ותבקש ממנו יתברך על פרנסה, ותראה שיפתח לך כל הצינורות של פרנסה, ואמר רביז"ל (ספר המדות אות ממון סימן צ"ז) מי שאין לו פרנסה יעסוק בתורה ואחר כך יתפלל על הפרנסה, בוודאי יתקבל תפלתו.

אני מאד מקווה להקדוש ברוך הוא שתציית אותי, ולא תתחרט בשום פנים ואופן.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

גם אתם רוצים לכתוב לצדיק שאלות בהשקפה ובהנהגה? עכשיו ההזדמנות הנדירה אפשרית!

מלאו בטופס 'צור קשר' את השאלה שלכם. מערכת 'ברסלב סיטי' תעבור על השאלות ותעביר ללשכתו של הצדיק. יש לציין שרק שאלות ב"השקפה והנהגה" יועברו. בקשות לברכה וכדו' ניתן לשלוח דרך טופס 'ברכה מהצדיק'.

לשו"ת המלא: שו"ת ברסלב - שאלות ותשובות בחסידות ברסלב

0 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup