ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - איך אפשר לשאוב את שפע הקדושה של ימי הפורים?
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
איך אפשר לשאוב את שפע הקדושה של ימי הפורים?

שאלה:

מאת יאיר:
איך לנצל הכי טוב את ימי הפורים הבעל"ט, ולשאוב מהם את שפע הקדושה המושפעת בהם? איך מוחים את קליפת המן עמלק, ואיך מקבלים קדושת פורים ומרדכי ואסתר?

השאלה הופנתה דרך מערכת 'ברסלב סיטי' ללשכת כ"ק מוהרא"ש שליט"א, הצדיק מיבנאל, אשר השיב במכתב נפלא.

תשובה:

בעזה"י יום א' לסדר כי תשא י' אדר ה'תשע"ב


שלום וברכה אל יאיר נ"י


לנכון קבלתי את מכתבך.

עליך לדעת כי יום הפורים גבוה מאד מאד, שאז זוכים להגיע למוחין דאבא, היינו ביטול אל האין סוף ברוך הוא, ומרוב שמחה אזי יכולים להגיע למדריגה כזו שיהיה נכלל לגמרי בעצם עצמיות אלקותו יתברך, עד שלא ידע הפרש בין טוב לרע, בין ארור המן לברוך מרדכי, כמובא בדברי רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ל"ג) שאז מתגלה עצם אלקותו יתברך בלי שום לבושים.

והנה מובא (בתיקוני זוהר) שפורים יותר גדול מיום הכיפורים, כי יום הכיפורים נקרא יום כפורים, זאת אומרת שפורים יותר גדול, ויש לומר הטעם, כי חכמינו הקדושים אמרו (יומא פה:) עבירות שבין אדם למקום יום הכפורים מכפר, עבירות שבין אדם לחבירו אין יום הכפורים מכפר עד שירצה את חבירו. נמצא שיום הכיפורים מכפר רק על עבירות שבין אדם למקום, אבל אם אדם חטא נגד חבירו, יום הכיפורים לא מכפר בשום פנים ואופן, עד שירצה את חבירו.

ולכן הדבר הכי טוב לנצל את הימים שלפני הפורים ולאחר הפורים ובעצם הפורים, לבקש סליחה ומחילה וכפרה ממי שציער או גנב וגזל ממנו כסף, או לווה ולא שילם, ולכן פורים הוא נגד לתקן עבירות שבין אדם לחבירו, בשביל זה עיקר המצוה של פורים הוא אהבה ואחדות, שזה המצוות של משלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים, שמתחברים אחד להשני, שזה מאד מאד חשוב בעיניו יתברך כשיהודים מחזיקים את עצמם ביחד, וכעין שאמרו חכמינו הקדושים (תנחומא נצבים) בנוהג שבעולם אם נוטל אדם אגודה של קנים שמא יכול לשברם בבת אחת ואלו נוטל אחת אחת אפילו תינוק משברן וכן את מוצא שאין ישראל נגאלין עד שיהיו כולן אגודה אחת, ולכן צריכים בימים אלו רק להתאחד עם כלל נשמות ישראל, ולמצוא את הטוב בכל בר ישראל, ובזה בעצמו מכניעים את המן עמלק שקטרג ואמר (אסתר ג' ח') "ישנו עם מפוזר ומפורד", וכן אמרו חכמינו הקדושים (מגילה יג:) ליכא דידע לישנא בישא כהמן.

ולכן העבודה הקדושה של הימים שלפני פורים ופורים בעצמו והימים אחר פורים, צריכים להיות רק בשמחה עצומה, ולהשתדל מאד מאד לפייס את חבירו אם יודע שפגם נגדו, כי הס"מ הרשע ימח שמו וזכרו שנתלבש בן המן עמלק, כל הענין שלו זה רק פירודים "הפרד ומשול", והוא מוסר אנשים למלכות, ובזה שעם ישראל יתאחדו יחד, יהיה להס"מ וגונדא דיליה מפלה גדולה מאד.

מוהרנ"ת ז"ל אמר כשצועקים שלושים יום קודם הפורים "רבונו של עולם הצילני מהמן עמלק" אז מרגישים טעם אחר בקריאת המגילה, כי באמת כל הקליפה של עמלק זה להכניס באדם ספיקות, (שמות י"ז) "היש הוי"ה בקרבנו אם אין", ולכן עלינו להתחזק ביתר שאת ביתר עוז באמונה פשוטה בו יתברך, ולבקש ולהתחנן ממנו יתברך שיחוס וירחם עלינו ויטהר אותנו מכל מיני שנאות וקנאות שמכניס בנו הס"מ הרשע ימח שמו, ובזכות התפלות והבקשות שנתפלל להקדוש ברוך הוא שלא יהיה לנו שום שייכות לקליפת עמלק הזה, אז נזכה להטהר מכל מיני ספיקות, ויהיה לנו אמונה ברורה ומזוככת בו יתברך, עד שנראה במו עינינו בגילוי שכינה, וכל זה זוכים על ידי תוקף השמחה ששמחים, והאהבה שיש בין נשמות ישראל.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

גם אתם רוצים לכתוב לצדיק שאלות בהשקפה ובהנהגה? עכשיו ההזדמנות הנדירה אפשרית!

מלאו בטופס 'צור קשר' את השאלה שלכם. מערכת 'ברסלב סיטי' תעבור על השאלות ותעביר ללשכתו של הצדיק. יש לציין שרק שאלות ב"השקפה והנהגה" יועברו. בקשות לברכה וכדו' ניתן לשלוח דרך טופס 'ברכה מהצדיק'.

לשו"ת המלא: שו"ת ברסלב - שאלות ותשובות בחסידות ברסלב

0 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup