ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - איני יודע לאן נעלם המזל שלי בשנים האחרונות, מה עושים?
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
איני יודע לאן נעלם המזל שלי בשנים האחרונות, מה עושים?

שאלה:

מאת זאב:
אין לי מזל בחיים בשנים האחרונות בכל תחומי החיים אני מיואש, ואיני יודע לאן נעלם המזל שהיה לי?

השאלה הופנתה דרך מערכת 'ברסלב סיטי' ללשכת כ"ק מוהרא"ש שליט"א, הצדיק מיבנאל, אשר השיב במכתב נפלא.

תשובה:

בעזה"י יום א' לסדר כי תשא י' אדר ה'תשע"ב


שלום וברכה אל זאב נ"י


לנכון קבלתי את מכתבך.

ידוע מהבעל שם טוב הקדוש זי"ע על מאמרם ז"ל (שבת קנו.) אין מזל לישראל, שפירש "אין" היינו שבר ישראל שמבטל את עצמו לגמרי אל האין סוף ברוך הוא, שהוא בחינת אין, זה המזל של ישראל, כי עם ישראל הם למעלה מהמזל ולמעלה מהטבע וכו' וכו', ולכן אני לא מבין שאתה כותב שאין לך מזל בהחיים, אין לאף אחד מזל, עם ישראל למעלה מכל זה, כשבר ישראל נכלל בהקדוש ברוך הוא, אז נשפע עליו שפע גשמי ושפע רוחני, ותמיד שמח, אבל תיכף ומיד כשאדם פוגם בברית רחמנא לישזבן, שזה מ'וציא ז'רע ל'בטלה, זה מה שמאבד ממנו מה שנקרא מ'ז'ל', והוא מיואש לגמרי ונופל בדכאון.

ולכן צריכים להתחזק ביתר שאת ביתר עוז להיות בשמחה תמיד, ואף שזה בא לאדם מאד מאד קשה, ובפרט מי שנכשל בעוון החמור הזה של מ'וציא ז'רע ל'בטלה, עם כל זאת עליו למסור את נפשו להיות בשמחה, כי בפירוש גילה לנו רביז"ל (ספר המדות אות המתקת דין סימן ב') חלישות הדעת היינו עצבות, על ידי זה בא רע מזל, ועל ידי רע מזל מידת הדין שולט בו; ולכן צריכים להכריח את עצמו להיות בשמחה, ואז יאיר לו מזלו, והעיקר שבכל העיקרים הוא לבקש ממנו יתברך כל דבר מה שהוא צריך בשפת האם שלו שזה נקרא התבודדות, ולשפוך שיח ותפלה לפניו יתברך, ויספר לו יתברך כל מה שעובר עליו בתמימות ופשיטות גמור, ואמר רביז"ל (ספר המדות אות תפלה סימן כ"ח) על ידי התפלה יכול לשנות את המזל; העיקר הזה תיקח בידיך, תמיד לדבר אל הקדוש ברוך הוא, שבזה הוא מכלה את הקליפות שברא על ידי מ'וציא ז'רע ל'בטלה, ואמר רביז"ל (ספר המדות אות צדקה חלק ב' סימן ד') לסייע לתלמידי חכמים, בזה מבטל הוראת הכוכבים ומזלות.

ולכן ראה מה לפניך, רק להיות בשמחה, ואפילו שזה בא לך במסירות נפש, ולהרבות בשיחה בינך לבין קונך, שזה נקרא התבודדות, ולעזור לתלמידי חכמים, שאז יומשך עליך מזל טוב.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

גם אתם רוצים לכתוב לצדיק שאלות בהשקפה ובהנהגה? עכשיו ההזדמנות הנדירה אפשרית!

מלאו בטופס 'צור קשר' את השאלה שלכם. מערכת 'ברסלב סיטי' תעבור על השאלות ותעביר ללשכתו של הצדיק. יש לציין שרק שאלות ב"השקפה והנהגה" יועברו. בקשות לברכה וכדו' ניתן לשלוח דרך טופס 'ברכה מהצדיק'.

לשו"ת המלא: שו"ת ברסלב - שאלות ותשובות בחסידות ברסלב

0 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup