ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - מובא שצריך להתקרב לצדיק שנוקם ונוטר כנחש, מדוע?
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
מובא שצריך להתקרב לצדיק שנוקם ונוטר כנחש, מדוע?

שאלה:

מאת עזריאל:
מובא שצריך להתקרב לצדיק שנוקם ונוטר כנחש, ואז יצליח. מה הכוונה בזה? ומדוע הצדיק נוקם ונוטר, הרי התורה אסרה לנקום ולנטור, ולכאורה זו מידה רעה. מה גם שהצדיק באמונתו הגדולה ודאי יודע שהכל מה' יתברך והכל בהשגחה פרטית. אם כן איך אפשר להבין את זה?

השאלה הופנתה דרך מערכת 'ברסלב סיטי' ללשכת כ"ק מוהרא"ש שליט"א, הצדיק מיבנאל, אשר השיב במכתב נפלא.

תשובה:

בעזה"י יום א' לסדר ויקהל פקודי י"ז אדר ה'תשע"ב


שלום וברכה אל עזריאל נ"י


לנכון קבלתי את מכתבך.

בוודאי זה איסור חמור להיות נוקם ונוטר, זה לאו בתורה, כמו שכתוב (ויקרא י"ט, י"ח) "לא תיקום ולא תיטור את בני עמך" וגו' אך רביז"ל מדבר מענין אחר לגמרי שאתה לא הבנת כלל, כי צדיק אמיתי לא יכול לוותר בשום פנים ואופן על יהדות, ואין אצלו שום פשרות כלל, ואפילו אם יש שרוצים לעשות פשרות וכו' צדיק אמיתי מגלה שביהדות אין פשרנות כלל, ומי שהוא קל שבקלים ועושה פשרנות ביהדות וכו' וכו', כמו אלו הקלים והריקים שנקראים רע-בנים, צדיק אמיתי לא מוותר לו בשום פנים ואופן, אלא הוא נוקם ונוטר כנחש נגדו, והוא מגלה את פניו הטמאים לכולם, איך שאדם הזה הוא קל שבקלים, ועושה פשרנות ביהדות, ואינו מוותר לו יהיה מה שיהיה, כי הרגע שזה נוגע לכבוד שמים אין חולקים כבוד לאף אחד, אלא יוצאים נגדו עם כל הכוחות, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (שבת קה:) שכך אומנתו של יצר הרע היום אומר לו עשה כך ולמחר אומר לו עשה כך עד שאומר לו עבוד עבודה זרה והולך ועובד.

שזה היה דרכם של המשכילים הארורים וכו', שעשו פשרנות ביהדות, ולבסוף יצאו לגמרי מהיהדות, והצדיקי אמת לחמו אתם עם כל הכוחות, ולא וויתרו להם, אלא היו נוקמים ונוטרים נגדם, ולכן אלו הצדיקי אמת זכו לחבר ספרים רבים שגילו את הלכות התורה.

ורביז"ל מגלה יותר ויותר מה זה צדיק אמיתי, אם הוא מוסר את נפשו ונוקם ונוטר נגד אלו המשכילים הארורים הרשעים הרוצים להעביר על הדת על ידי הפשרנות שלהם כדרכם של הרע-בנים, על ידי זה הם זוכים לגלות אורות עליונות אורות צחצחות אפילו לקטני ערך אשר רחוקים לגמרי וכו' וכו', וזה לשונו (שיחות הר"ן סימן צ"ג) דע שיש אור שהוא מאיר באלף עולמות, וזה האור אין אדם פשוט יכול לקבל מחמת גודלו.

וצריך לזה חכם גדול שיוכל לחלק אלפים למאות, דהיינו שיוכל לחלק האור הגדול [שהוא מאיר באלף אלפי אלפים אורות גדולים מה שאין שכל אנושי מסוגל להבינם] לחלקים קטנים, כדי שיוכלו הקטנים במעלה לקבלו מעט מעט, כמו למשל כשאחד אומר פשט או חילוק גדול מאד, ומחמת זה אין יכולין לקבל ממנו מחמת גדלו, כי חצי פשט אי אפשר לקבל כי אם כולה, אבל כשמחלקין הפשט והחילוק לחלקים וענינים, אזי יכולין להבין כל ענין וענין בפני עצמו, כך יש אור שהוא מאיר באלף עולמות, והוא השגה אחת דהיינו שאי אפשר להשיג אותו אלא כולו אבל לא במקצת כי הוא אור אחד פשוט, אך תלמיד חכם שהוא נוקם ונוטר הוא יכול לחלק אלפים למאות, דהיינו לחלק האור גדול לחלקים, כדי שיוכלו לקבלו.

וענין זה שתלמיד חכם שנוקם ונוטר יכול לחלק אלפים למאות הוא מפורש כמו שכתוב (משלי יז ט') "ושונה בדבר מפריד אלוף" ופירוש רש"י דהיינו נוקם ונוטר ששונה בדבר שעשה לו חבירו על ידי זה הוא מפריד אלופו של עולם כך פירוש רש"י, אבל תלמיד חכם צריך דייקא להיות נוקם ונוטר, כמו שאמרו חכמינו הקדושים (יומא כב:) "כל תלמיד חכם שאינו נוקם ונוטר כנחש אינו תלמיד חכם".

אך הפירוש הוא שתלמיד חכם שהוא נוקם ונוטר יכול לחלק אלפים למאות וכו'; מאחר שהוא עקשן גדול מאד ולא יוותר ביהדות שום דבר, תלמיד חכם כזה יש לו כח להלביש אורות עליונות השגות גבוהות באין סוף, לקטני ערך כמונו, וזה מה שאמרו חכמינו הקדושים (שבת סג:) אם ראית תלמיד חכם שנוקם ונוטר כנחש חגריהו על מתניך, כי לסוף שתהנה מתלמודו; כי על ידי שהוא נוקם ונוטר על ידי זה הוא יכול לחלק אלפים למאות, וכו', וכו', כי כלל גדול ביהדות, אין דבר כזה פשרנות, צריכים להיות יהודי שלם, אין דבר כזה חצי יהודי וכו'.

ולכן צדיקי אמת לוחמים נגד כל מיני דיעות פסולים, וככל שהם יותר עקשנים לגלות ולפרסם את היהדות הפשוטה להיות יהודי פשוט, כמו כן הם יכולים לצמצם את האור הגדול, אור האלף למאות, וכן האורות של מאות לעשיריות, וכן האור של עשיריות לאחדים, שזה כלל הקונטרסים והחוברות שמצמצם בהם את האור האלף בצמצומים כאלו עד שאפילו הכי ירודים ופחותים גם כן ישיגו את האור אין סוף ברוך הוא, ויתקרבו אל הקדוש ברוך הוא.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

גם אתם רוצים לכתוב לצדיק שאלות בהשקפה ובהנהגה? עכשיו ההזדמנות הנדירה אפשרית!

מלאו בטופס 'צור קשר' את השאלה שלכם. מערכת 'ברסלב סיטי' תעבור על השאלות ותעביר ללשכתו של הצדיק. יש לציין שרק שאלות ב"השקפה והנהגה" יועברו. בקשות לברכה וכדו' ניתן לשלוח דרך טופס 'ברכה מהצדיק'.

לשו"ת המלא: שו"ת ברסלב - שאלות ותשובות בחסידות ברסלב

0 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup