ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - העסק שלי על סף פשיטת רגל, מה עושים?
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
העסק שלי על סף פשיטת רגל, מה עושים?

שאלה:

מאת רמי:
לפני כ-7 שנים פתחתי עסק עם פוטנציאל גדול מאד לקוסמטיקה. בעסק השקענו מאמצים רבים לספק איכות יוצאת מן הכלל, אך אף על פי כן לא הצלחנו, לא בארץ ולא בחו"ל. ונכנסתי לחובות עתק. חשבתי לחזור לעבוד במקביל כשכיר בעבודה שעבדתי בה 15 שנים, אך סבלתי שם משום שהתנכלו אלי מסיבות אישיות. בנוסף להכל איבדתי את אחותי ושני אחיינים בפיגוע לפני 6 שנים, ואשתי, שהייתה גיורת, עזבה לפני חצי לארץ מולדתה. מה לעשות?

השאלה הופנתה דרך מערכת 'ברסלב סיטי' ללשכת כ"ק מוהרא"ש שליט"א, הצדיק מיבנאל, אשר השיב במכתב נפלא.

תשובה:

בעזה"י יום ד' לסדר צו ה' ניסן ה'תשע"ב

שלום וברכה אל רמי נ"י

לנכון קבלתי את מכתבך.

הדבר הראשון מה שאתה צריך להכניס בעצמך זה בטחון עצמי, היינו שתמסור את נפשך להיות רק בשמחה, כי עם עצבות לא פועלים שום דבר, רק מסתבכים יותר ויותר, ואף שאני יודע שמרוב צרות ויסורים ומרירות שעובר עליך קשה לך להיות בשמחה, עם כל זאת אתה מוכרח להכריח את עצמך עם כל הכוחות רק להיות בשמחה, כי כשאדם שש ושמח שום קליפה וסטרא אחרא לא יוכל לגשת אליך, כי הטומאה רק עצבות, מה שאין כן הקדושה זה רק שמחה, ובזה אדם יכול למדוד את עצמו אם הוא בהקדושה וכו', או אם הוא בהטומאה וכו', שיסתכל איך שהוא מחזק את עצמו בשמחה, כי השמחה מדביק את האדם אל האין סוף ברוך הוא.

הדבר השני אתה צריך לשמור את שבת קודש, כי כל הברכות וההצלחות של אדם בששת ימי החול נשפע משבת, ולכן אם אדם שומר שבת, על ידי זה מצליח בששת ימי החול, וזה בדוק ומנוסה, כי כל מי ששומר שבת, בא לו ההצלחה בגשמיות וברוחניות גם יחד, כי כך מובא בזוהר (יתרו פח) כל ברכאן דלעילא ותתא דיומא שביעאה תליין [כל הברכות של למעלה מכל העולמות ושל למטה בעולם הזה, תלויים ביום השביעי שהיא השבת], ולכן אם תקבל על עצמך לשמור שבת, תראה איך שהכל ישתנה לך לטובה.

הדבר השלישי ראה לשמור מאד מאד להניח תפלין, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (מנחות מד.) כל המניח תפילין מאריך ימים; ואמרו (פסיקתא זוטרתא שמות) כל המניח תפלין כאילו קרא בתורה, ולכן בזה שתניח בכל יום תפילין, זה ישמור אותך מכל רע, ויומשך עליך מוחין ודעת ושכל כדי שתדע איך להתנהג בכל דבר.

אדם צריך להיות חזק מאד, היינו שיהיה לו בטחון עצמי, ואופי חזק וכו', ואם רואה שהתחיל באיזה עסק ולא הצליח, שיתחיל עם עסק שני, זה לא סוף העולם ואסור להתייאש, כי גדול אדונינו ורב להושיע, וכבר אמרו חכמינו הקדושים (קידושין פב:) רבי מאיר אומר לעולם ילמד אדם לבנו אומנות נקיה וקלה ויבקש רחמים למי שהעושר והנכסים שלו שאין עניות מן האומנות ואין עשירות מן האומנות אלא למי שהעושר שלו שנאמר (חגי ב') "לי הכסף ולי הזהב נאם הוי"ה צבאות".

אני מאד מקווה להקדוש ברוך הוא שתציית אותי ותהיה הכי מאושר בחייך, רק תעבוד על נקודת אחת, נקודת השמחה שתהיה תמיד שמח, ותזכה לישא חן בעיני כל רואיך.

המאחל לך חג כשר ושמח
 

גם אתם רוצים לכתוב לצדיק שאלות בהשקפה ובהנהגה? עכשיו ההזדמנות הנדירה אפשרית!

מלאו בטופס 'צור קשר' את השאלה שלכם. מערכת 'ברסלב סיטי' תעבור על השאלות ותעביר ללשכתו של הצדיק. יש לציין שרק שאלות ב"השקפה והנהגה" יועברו. בקשות לברכה וכדו' ניתן לשלוח דרך טופס 'ברכה מהצדיק'.

לשו"ת המלא: שו"ת ברסלב - שאלות ותשובות בחסידות ברסלב

0 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup