ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - אני מרגיש הדרדרות רוחנית והתקררות בעבודת ה'
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
אני מרגיש הדרדרות רוחנית והתקררות בעבודת ה'

שאלה:

מאת אלעד:
שלום וברכה למוהרא"ש שליט"א. לפני כעשר שנים התקרבתי לרבינו הקדוש, וגם זכיתי להתקרב למוהרא"ש שליט"א, ומאז הרגשתי שהשתניתי לגמרי והפכתי להיות אדם אחר, ממש התחילה להיות לי תשוקה גדולה לה' יתברך וללמוד תורה, ולקיים מצוות, ולהיות קדוש וטהור. אבל מאז שהתחתנתי אני מרגיש שלאט לאט היצר הרע "גונב" לי את כל הקדושה, כל פעם הוא "גונב" לי קצת מהלימוד תורה ומקיום המצוות, עד שעכשיו אני כמעט ולא פותח ספר, ואני מרגיש הידרדרות רוחנית, ולא טוב לי עם זה. אני רוצה לעשות התחלה חדשה, אבל מרגיש כבידות עצומה, וכאילו אינני יכול להתחיל מחדש. מה אני יכול לעשות?

השאלה הופנתה דרך מערכת 'ברסלב סיטי' ללשכת כ"ק מוהרא"ש שליט"א, הצדיק מיבנאל, אשר השיב במכתב נפלא.

תשובה:

בעזה"י יום ג' קודם החג י"א ניסן ה'תשע"ב

שלום וברכה אל אלעד ני"ו

לנכון קבלתי את מכתבך.

אתה כותב שכבר עשר שנים אתה מקורב אל רביז"ל, והשתנית לטובה ונהפכת להיות אדם אחר וכו', ולאט לאט אתה מתקרר והיצר הרע גונב לך את כל הקדושה, עד שאתה כבר לא פותח ספר וכו', ואתה מרגיש כבידות גדול וכו'.

אני אישית לא מבין מה אתה רוצה ממני? באם היה לך שייכות אלי היית מוסיף והולך בכל יום ויום, והיית מתמיד בלימוד ומתבודד יום יום, והיית נתעלה בעליה אחר עליה, כי מי שמסתובב סביבי יודע שאין אצלי חכמות, האדם צריך לזכור את דברי רביז"ל (שיחות הר"ן סימן נ"א) את זה תקבלו ממני שלא יטעה אתכם העולם. העולם מטעה מאד.

אדם יכול לחשוב שהוא מקורב אל רביז"ל ובין כך עובר יום אחר יום ואינו מתבודד עמו יתברך אשר זה המפתח בהתקרבות אל רביז"ל, כי כך אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ס') כששומעים את קול הצדיק אזי פותחים את הפה, ומדברים עמו יתברך, ופירש את המשנה (תרומות פרק ב') חרש אינו שומע ואינו מדבר, היינו מי שאינו שומע את קול הצדיק, הוא אינו מדבר עמו יתברך. ובזה פירשתי את הפסוק (תהלים י"ט) אין אומר ואין דברים בלי נשמע קולם, אם לא שומעים את קולם של הצדיקים האמיתיים, אזי אין אומר ואין דברים, בכלל לא מדברים עמו יתברך, ואם לא מדברים עמו יתברך, סימן שאינו מקורב בכלל אל רביז"ל.


ולכן אם אין מדברים עמו יתברך, בוודאי מתקררים לגמרי מההתקרבות אליו, וכבר היצר הרע גונב ממנו את ההתעוררות ואת התורה והתפלה והמצוות שלו ומתקרר לגמרי. כי כל זמן שאדם מדבר עמו יתברך, סימן שעדיין מאיר בו אור רביז"ל, ואז שופט עצמו בכל יום איך עובר עליו היום, ואפילו הוא טרוד בטרדות, הוא מקיים את דברי רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן רפ"ד) שפירש את מאמרם ז"ל (שבת ל"א) ששואלים את האדם, קבעת עיתים לתורה, היינו אם גזלת מתוך הטירדות שלך איזה לימודים בתורה הקדושה. כי מי שמקורב אל הצדיק הוא אינו נותן לו לישון, אלא מעורר אותו יום יום שעה שעה וכו' וכו', תחשוב על אחריתך, וזכור כי לא ישאר ממך, רק אלו הנקודות טובות שאתה חוטף בכל יום ציצית, תפילין, תפלה בציבור שלש פעמים ביום, ולימוד תורה הקדושה, אפילו קצת דקצת, מקרא משנה גמרא הלכה ואגדה וכו', וכל המרבה הרי זה משובח.

ולכן אם התקררת וכו', סימן שלאט לאט התרחקת מרביז"ל [לא ממני, כי אני כלום, אני רק חוזר יום יום, שעה שעה וכו' את דברי רביז"ל, ומי שיש לו רק שייכות אלי יודע זאת, שאני רק שמש אצל רביז"ל, ולא מניח את שומעי לקחי ודבריי שיתיישן אצלם קול הצדיק האמת].

והנה הסיבה שהיצר הרע גונב ממך את הקדושה וכו' [כדברך] כי רביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ל"ב) שמשיח מקנא אפילו על ריח של ניאוף וכו', מכל שכן על ניאוף בעצמו וכו', אצלי ברור כשמש, שעדין אתה מונח בהזבל של המחשב (המכשף את האדם כמו כישוף) ואתה מסתכל בכל מיני זבל וליכלוך עירום שיקוץ ותיעוב וכו', ועל ידי זה אתה בא לידי פגם הברית הוצאת זרע לבטלה, שזה מקרר אותך לגמרי מעבודת השם יתברך, ומההתקרבות אל רביז"ל [ומכל שכן שיש לך קושיות וספיקות עלי וכמו שאמר רביז"ל (ספר המדות אות ניאוף סימן מ"ז) הנואפים, לרוב הם מתנגדים לצדיקים].

ולכן אם אתה רוצה לעשות התחלה חדשה, עליך לזרוק את המחשב (המכשף שעושה לך כישוף ומטמטם את מוחך לגמרי) שבו אתה מסתכל על כל הזבל שבעולם, כל מיני תועבות רעות וכו', וזכור מה שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ב') שתפלה וברית תלויים זה בזה. אי אפשר להגיע אל שלימות התפלה אלא על ידי שמירת הברית.

ולכן אם תקבל על עצמך להפסיק להסתכל בהזבל והזוהמא הזו של ניאוף, אזי תוכל להתקרב מחדש את הצדיק האמת, ויבער בך אורו הגנוז, ויהיה לבך בוער בתעברה עצומה אחריו יתברך, כמו שהיה לך בתחילת ההתקרבות, כי אז היית שבור כחרס וכו' ולכן כל דיבור מדיבורי הצדיק היה כמים קרים על נפשך העייפה וכו', אבל עכשיו מרוב ניאוף, נכנס בך גיאות וישות וכו', ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן י"א) שגיאות וישות תלויים זה בזה, ולכן התקררת וכו' ויש לך כבידות וכו', כי אתה חושב שאתה יודע כבר גם כן משהו וכו', בשעה שהיצר הרע תפס אותך טוב טוב בתוך מצודתו, ואתה מונח בניאוף וכו', ולכן על מי יש לך טענות?

תפסיק כבר להסתכל במקומות המטונפים ואז יבער לבך חזרה אליו יתברך ויהיה ההתקרבות שלך אל רביז"ל בהתחדשות חדשה, וכבר לא יהיה לך שום כבידות, אדרבה הצדיק האמת יפיח בך רוח חיים חדשה (עיין לקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ח') שהצדיק מכניס רוח חיים חדשה באלו המקורבים אליו.


אני מאד מקווה שהדיבורים האלו יחזקו אותך, ולא תהיה בכלל טובל ושרץ בידו, הרי רביז"ל אמר על עצמו, אני נהר המטהר מכל הכתמים, וכמו מי שרוצה לטבול בנהר ולהיות טהור, צריך לעזוב קודם את השרץ מידו, כמו כן מי שרוצה לקבל מהצדיק הוא צריך לעזוב את זוהמת פגם הברית ממנו.

תחזור על מכתבי זה, אולי תתעורר כבר לקיים זאת, ואז יתחיל להאיר בך אור הצדיק.

המאחל לך חג כשר ושמח
 

גם אתם רוצים לכתוב לצדיק שאלות בהשקפה ובהנהגה? עכשיו ההזדמנות הנדירה אפשרית!

מלאו בטופס 'צור קשר' את השאלה שלכם. מערכת 'ברסלב סיטי' תעבור על השאלות ותעביר ללשכתו של הצדיק. יש לציין שרק שאלות ב"השקפה והנהגה" יועברו. בקשות לברכה וכדו' ניתן לשלוח דרך טופס 'ברכה מהצדיק'.

לשו"ת המלא: שו"ת ברסלב - שאלות ותשובות בחסידות ברסלב

0 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup