ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - האם כדאי ללמוד כיצד לעבוד על מחשב לפני החתונה לצורך פרנסה?
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
האם כדאי ללמוד כיצד לעבוד על מחשב לפני החתונה לצורך פרנסה?

שאלה:

מאת חיים:
מה דעתו של מוהרא"ש שליט"א לגבי לימוד עבודה על מחשב לבחור לפני שהתחתן, כדי שאחרי חתונתו יוכל להתפרנס מכך, כי היום בכל מקום משתמשים במחשב?

השאלה הופנתה דרך מערכת 'ברסלב סיטי' ללשכת כ"ק מוהרא"ש שליט"א, הצדיק מיבנאל, אשר השיב במכתב נפלא.

תשובה:

בעזה"י יום ד' קודם החג י"ב ניסן ה'תשע"ב

שלום וברכה אל חיים נ"י

לנכון קבלתי את מכתבך.

אתה צריך לדעת שהיום אומנות נקיה וקלה זה לתקתק במחשב, וכן שאר מיני פרנסות הולך היום דרך המחשב, וזה בכל פעם מתקדם יותר ויותר, ובני אדם מתפרנסים מזה, אך עליך לדעת שהוא 'אליה וקוץ בה', כי היום מחשב זה הכלי הכי מסוכן שרק יכול להיות, כי מחשב זה פשוט מכשף, מי שנכנס בזה, זה כמו כישוף, שנמשך אחר כל הזבל והטומאה והשיקוץ תיעוב וזיהום ועירום וכו' וכו', יכולים ליפול בה ולאבד את שני העולמות על ידי זה בקלות מאד, כי הניאוף שיש שם יכול בקל לעקור מהאדם את האמונה הקדושה.

וענין המחשב הוא בכלל מה שאמרו חכמינו הקדושים (בבא בתרא נז:) אי דאיכא דרכא אחריתא רשע הוא, אי דליכא דרכא אחריתא אנוס הוא, לעולם דליכא דרכא אחריתא, ואפילו הכי מיבעי ליה למינס נפשיה; היינו לענינינו אם הוא יכול לשמור מאד לא להכנס במקומות של זבל ולכלוך וכו' וכו' מה טוב ומה נעים, וצריך למסור את נפשו לא להכנס שם, אבל אם יש דרך אחרת ודווקא הולך במקומות המטונפים שיש שם הרי הוא נקרא רשע וכו', הרי שלך לפניך שצריכים מאד מאד לשמור עם מחשב, כי הרגע שנופל במקומות המזוהמים ונכנס שמה, נקרא רשע, וזה הנסיון הכי גדול עכשיו, כי בכל יום מתחדש כל מיני תוכנות במחשב שיכולים בקלות להכנס ישר אל שאול תחתית.

ולכן אם אדם יכול להזהר והוא צריך את זה בשביל פרנסה, זה דבר אחד, ובלבד שישמור שלא ילך בדרך המטונפים שאז נקרא בכלל רשע, מה שאין כן אם הוא לא צריך את זה בשביל פרנסתו, אסור לאדם להחזיק את הכלי משחית הזה בתוך ביתו, כי רבים חללים הפילה, בפרט עניין הפייסבוק שזה כבר שבר המון בתי ישראל רחמנא לישזבן.

ולכן ראוי לכל בר ישראל לבקש ממנו יתברך בכל יום ויום שיצילו שלא יפול בשאול תחתית ומתחתיו, כי ימינו כצל עובר, כמאמרם ז"ל (בראשית רבה פרשה צ"ו סימן ב') כצל ימינו על הארץ ואין מקוה, והלואי כצלו של כותל או כצלו של אילן אלא כצלו של עוף בשעה שהוא עף דכתיב (תהלים ק"ד) כצל עובר, ואין מקוה, ואין מי שיקוה שלא ימות הכל יודעים ואומרין בפיהם שהן מתים; והחיים כל כך קצרים, עד שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ס"א) שהשבעים שנה פורחים כמו רבע שעה, ואמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ק"ח) הלא האדם בשביל תענוג קטן אחד של רבע שעה הוא יכול לאבד ולהפסיד כל העולם הזה עם העולם הבא. ואמר בלשון אשכנז בזה הלשון "א מענטש פון איין תענוג'ל וועגן פון א פערטל שעה, קאן ער אן ווערן גאר דעם עולם הזה מיט דעם עולם הבא"; ולכן (משלי כ"ב ה') "שומר נפשו ירחק מהם".

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך חג כשר ושמח
 

גם אתם רוצים לכתוב לצדיק שאלות בהשקפה ובהנהגה? עכשיו ההזדמנות הנדירה אפשרית!

מלאו בטופס 'צור קשר' את השאלה שלכם. מערכת 'ברסלב סיטי' תעבור על השאלות ותעביר ללשכתו של הצדיק. יש לציין שרק שאלות ב"השקפה והנהגה" יועברו. בקשות לברכה וכדו' ניתן לשלוח דרך טופס 'ברכה מהצדיק'.

לשו"ת המלא: שו"ת ברסלב - שאלות ותשובות בחסידות ברסלב

0 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup