ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - אני מרגיש עייפות מהקדושה ולא מצליח להתחדש בעבודת ה'
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
אני מרגיש עייפות מהקדושה ולא מצליח להתחדש בעבודת ה'

שאלה:

מאת גולן:
מוהרא"ש שלום רב, אני מרגיש זה זמן רב זקנה ועייפות מהקדושה, ומרגיש שאני לא מצליח להתחדש בכלום, וכל יום אני מרגיש יותר כבדות מקודמו. מה עושים?

השאלה הופנתה דרך מערכת 'ברסלב סיטי' ללשכת כ"ק מוהרא"ש שליט"א, הצדיק מיבנאל, אשר השיב במכתב נפלא.

תשובה:

בעזה"י יום ד' קודם החג י"ב ניסן ה'תשע"ב

שלום וברכה וכל טוב סלה יגיעו וירדפו אל גולן נ"י

לנכון קבלתי את מכתבך.

רביז"ל אמר (שיחות הר"ן סימן נ"א) אין טוב להיות זקן, הן חסיד זקן, והן צדיק זקן, זקן אין טוב, כי צריך רק להתחדש בכל יום, להתחיל בכל עת מחדש, וכתב על זה מוהרנ"ת ז"ל (לקוטי הלכות בשר בחלב הלכה ד' אות א') זה כלל גדול שצריך האדם להתחיל בכל פעם מחדש כאשר הזהיר רביז"ל על זה פעמים אין מספר כמבואר בספריו הקדושים בכמה מקומות. וכמבואר בסיפור שבחיו הקדושים שהוא בעצמו זכה למה שזכה על ידי שהתחיל בכל פעם מחדש ולא נפל בדעתו משום דבר שבעולם ואפילו ביום אחד היה לו כמה התחלות, וכמובא בדברי חכמינו הקדושים (פסיקתא זוטא ואתחנן ו') "אשר אנכי מצוך היום" בכל יום ויום יהיו בעינך כחדשים, וכתיב (דברים כ"ז ט') "היום הזה נהיית לעם" ופירש רש"י בכל יום ידמה בעינך כאילו היום נכנסת עמו בברית.

כי באמת אם יסתכל האדם על עצמו היטב יראה שכל הבלבולים ונפילות וירידות וחלישות הדעת שיש לו, הכל הוא על ידי ריבוי המחשבות מיום שעבר ליום הבא, ומשעה לשעה, שרוב העולם הם כזקנים בעיני עצמן, וכל אחד נחשב בעיני עצמו כאילו כבר נזקן בדרכיו שרגיל בהם ימים רבים עד שאי אפשר לו לשוב לדרך אחר. ומחמת שהוא יודע בעצמו שהוא רחוק מדרך הישר באמת, על כן נמצאים רבים שמייאשים עצמם מלהתקרב באמת להשם יתברך, ואפילו מעט העבודה והמצוות שמקיימים הוא כמו מצוות אנשים מלומדה, ועושים אותם בלי התעוררות וחיות, והכל מחמת הזקנה שקפצה עליהם שנחשבים בעינם כזקנים שזה מזיק מאד מאד.

ולא מבעיא מי שתעה מדרך הישר לגמרי ועושה מה שעושה רחמנא ליצלן וכו', כל אחד כפי מה שיודע בנפשו וכו', ונדמה בעיניו כזקן ורגיל במעשיו אשר לא טובים וכו', לאיש כזה בודאי מזקת הזקנה הזאת בלי שיעור, כי יכול לילך לאיבוד לגמרי חס ושלום אם לא יתעורר להתחדש, שזה עיקר התשובה בחינת (איכה ה' כ"א) "השיבנו הוי"ה אליך ונשובה חדש ימינו כקדם". חדש דייקא. שצריכים להתחדש בכל פעם בהתחדשות חדשה, אלא אפילו הכשרים קצת ואפילו צדיקים וחסידים אם הם כזקנים אצלם ועושים עבדתם כזקן הרגיל מכבר בזה, גם כן אינו טוב, כי היצר הרע נקרא (קהלת ד' י"ג) "מלך זקן וכסיל".

כי עיקר העבודה הוא התחדשות כמו שכתוב (ישעיה מ' ל"א) "וקווי הוי"ה יחליפו כח יעלו אבר כנשרים" שצריכין להתחדש בכל יום ממש מחדש, בבחינת אשר אנכי מצוך היום, בכל יום יהיו בעיניך כחדשים הנאמר בקריאת שמע, שבכל יום יהיה בעיניך חדש לגמרי, כי מי שמחזק עצמו להתחיל בכמה פעמים מחדש בוודאי לא יפול לעולם אפילו אם יעבור עליו מה. כי צריך אדם לסלק מדעתו ולהעביר ממחשבתו לגמרי כל מה שעבר ביום העבר או בשעה העוברת וידמה בעיני עצמו בכל יום ואפילו בכל שעה כאילו היום נולד, בחינת (תהלים ב' ז') "אני היום ילדתיך" וכתיב (תהלים צ"ה ז') "היום אם בקולו תשמעו" שצריך לחשוב בכל יום ובכל עת ושעה כאילו היום ובאותו השעה הוא נולד ובא לעולם ורוצה להתחיל להכיר את מי שאמר והיה העולם, ואפילו שכבר היה כן אלפים ורבי רבבות פעמים שרצה להתחדש ולהתחיל להתקרב להשם יתברך ולא עלתה בידו אפילו אם נפל בכל פעם למה שנפל רחמנא ליצלן, אף על פי כן אל יסתכל על זה כלל, וישכח כל זה.

כי זה היום והשעה שהוא עומד בו עתה עדיין לא היה בעולם ומי יודע מה יכול לזכות עדיין עתה באותו היום ובאותה השעה. כי השם יתברך מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית ואין יום דומה לחבירו ואין שעה דומה לחברתה.

ולכן אם אתה רוצה להציל את נפשך תחזור על הדברים האלו פעמים אין מספר, ותשתדל להתחדש בכל פעם מחדש, ועל ידי זה ירד ממך הכבידות שנופל עליך בכל פעם, ותהיה כבריה חדשה, אקווה שתכניס את הדברים האלו לתוך לבם ואז טוב לך כל הימים.

המאחל לך חג כשר ושמח
 

גם אתם רוצים לכתוב לצדיק שאלות בהשקפה ובהנהגה? עכשיו ההזדמנות הנדירה אפשרית!

מלאו בטופס 'צור קשר' את השאלה שלכם. מערכת 'ברסלב סיטי' תעבור על השאלות ותעביר ללשכתו של הצדיק. יש לציין שרק שאלות ב"השקפה והנהגה" יועברו. בקשות לברכה וכדו' ניתן לשלוח דרך טופס 'ברכה מהצדיק'.

לשו"ת המלא: שו"ת ברסלב - שאלות ותשובות בחסידות ברסלב

0 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup