ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - האם לנסוע למירון בל"ג בעומר למרות הדוחק וחוסר הצניעות?
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
האם לנסוע למירון בל"ג בעומר למרות הדוחק וחוסר הצניעות?

שאלה:

מאת שילה:
רציתי לדעת מה העניין לנסוע לרבי שמעון בל"ג בעומר, ומה דעתו של כ"ק מוהרא"ש שליט"א לגבי אלו האומרים שלא לנסוע לשם בגלל שיש דוחק גדול וחוסר צניעות במירון באותו יום?

השאלה הופנתה דרך מערכת 'ברסלב סיטי' ללשכת כ"ק מוהרא"ש שליט"א, הצדיק מיבנאל, אשר השיב במכתב נפלא.

תשובה:

בעזה"י יום א' לסדר אחרי קודשים ז' אייר ה'תשע"ב

שלום וברכה אל שילה נרו יאיר

לנכון קבלתי את מכתבך.

ל"ג בעומר אז הוא ההילולא [החתונה] של התנא אלקי רבי שמעון בן יוחאי, ויש שמחה גדולה בכל העולמות, כי רבי שמעון אמר (סוכה מה:) יכולני לפטור את כל העולם כולו מן הדין, רבי שמעון בן יוחאי מלמד זכות על כל בר ישראל, ולכן אמר הצדיק הקדוש רבי אהרן מקרלין זי"ע (בית אהרן אמור) מה הקדוש ברוך הוא לכל - אף רבי שמעון בן יוחאי שייך לכל, אף להפחותין, וזה מנהג קדמון לנסוע ביום ההילולא שלו בל"ג בעומר במירון, וכן נהג האריז"ל שעלה עם כל משפחתו בל"ג בעומר במירון, ומי לנו גדול ממנו?

ורואים דבר פלא שכלל נשמות ישראל מושכים עצמם למירון בל"ג בעומר, כי הוא הבטיח שעל ידו לא תשתכח תורה מישראל (שבת קלח.), ורביז"ל גילה נוראות נפלאות על זה, ואמר אשר משה רבינו עוד ניבא על זה באמרו (דברים ל"א כ"א) כי' לא' תשכח' מפי' זרעו', שזה סופי תיבות י'ו'ח'א'י', על ידי זרעו של יוחאי לא תשכח תורה מישראל, כי הוא השאיר לנו ספריו הקדושים שהם הזוהר והתיקונים, שעל ידם לא תשכח התורה מישראל ועל ידם יגאלו.

כי מי שמרגיל עצמו ללמוד ולגרוס זוהר ותיקוני זוהר, נפתחים לו המוחין בתשוקה עצומה אחריו יתברך, ורואה איך שהכל רוחניות, ונתקשר אצלו העולם הזה אל העולם הבא, כי הלימוד בזוהר ובתיקונים מעורר את הלב מאד.

והנה ביום החתונה החתן שמח מאד מאד, ונותן מתנות לכל הבא אל חתונתו, ולכן כלל נשמת ישראל נמשכים אל רבי שמעון בן יוחאי בל"ג בעומר, כי רוצים להשתתף בשמחתו, והוא ממלא לכל אחד את משאלות לבו לטובה.

וצריך שתדע שלא צריכים להיות דייקא בפנים המערה, כי בל"ג בעומר כל ההר הקדוש והנורא מקודש, ואיפה שרק אדם לא יעמוד או ישב, יכול שם לבכות ולבקש על נפשו, ויקבל את כל מבוקשו כאשר כל אחד ואחד מספרים את הנסים והנפלאות שראו ביום ל"ג בעומר במירון, ובפרט חשוכי בנים שהבטיחו שיתנו שם על שם התנא רבי שמעון בן יוחאי, נפקדו בזרע של קיימא.

בענין הדוחק הרב שיש שם וכו', מי אומר שצריכים לילך במקום שדוחפים אחד את השני? יושבים או עומדים באיזה פינה, ושם שופכים לבו כמים אליו יתברך בזכות התנא הקדוש הזה, ואחר כך שמחים בשמחתו ונוסעים חזרה, ולכן מי אומר שצריכים להדחף או ללכת במקום שיש תערובות? היום אכשר דרא, יש דרך למהדרין ששם הולכים רק גברים וכו'.

עליך לדעת שבמשך כל העשרים וארבע שעות של ל"ג בעומר, כל ההר כולו הוא מקודש, והשמחה והאור מאירה בכל ההר הקדוש הזה, ובפרט מי שהולך בלילה שאז גם קריר, אין שום פריצות וכו', ומי שרק הולך לשם בפרט בלילה, מרגיש איך שכל ההר כולו אור, והתנא רבי שמעון בן יוחאי עומד ומברך את כל הבאים אליו.

בענין שבאים שם עירבוביא וכו', צריך לדון את כולם לכף זכות, לצערינו הרב הם תינוקות שנשבו, והם לא יודעים מה זה צניעות וכו', ולא שבאים שם כך במזיד וכו', פשוט לא יודעים וכו', עם כל זאת רואים בחוש שנשמתם קדושה, אף על גב דאיהו לא חזי מזלא חזי, כולם נמשכים אל רבי שמעון בן יוחאי בל"ג בעומר במירון, אפילו שנראים כמו שנראים וכו', הרי הם באים לשם כי משהו סוחב אותם וכו', ובוודאי בזכות שבאים לשם יחזרו בתשובה שלימה.

המינים והזדים והאפיקורסים חורקים שינם על זה וכו', אבל זה לא מועיל להם כלום, כלל נשמות ישראל נמשכים אל רבי שמעון בן יוחאי דייקא, ובזכותו תהיה הגאולה, ולכן אשרי מי שנוסע בל"ג בעומר במירון אפילו רק לשעה אחת, מוכרחים להיות אצל חתונתו של התנא רבי שמעון בן יוחאי, ויקבלו שם כל מיני מתנות.


המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים
 

גם אתם רוצים לכתוב לצדיק שאלות בהשקפה ובהנהגה? עכשיו ההזדמנות הנדירה אפשרית!

מלאו בטופס 'צור קשר' את השאלה שלכם. מערכת 'ברסלב סיטי' תעבור על השאלות ותעביר ללשכתו של הצדיק. יש לציין שרק שאלות ב"השקפה והנהגה" יועברו. בקשות לברכה וכדו' ניתן לשלוח דרך טופס 'ברכה מהצדיק'.

לשו"ת המלא: שו"ת ברסלב - שאלות ותשובות בחסידות ברסלב

0 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup