ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - האם הצדיקים מקבלים על עצמם ייסורים כדי למנוע גזירות?
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
האם הצדיקים מקבלים על עצמם ייסורים כדי למנוע גזירות?

שאלה:

מאת ליטל:
למוהרא"ש הצדיק שלום וברכה. אם אפשר רציתי לשאול, האם זה נכון שהצדיקים שבכל דור מקבלים על עצמם ייסורים, כדי למנוע גזירות רעות מעם ישראל?

השאלה הופנתה דרך מערכת 'ברסלב סיטי' ללשכת כ"ק מוהרא"ש שליט"א, הצדיק מיבנאל, אשר השיב במכתב נפלא.

תשובה:

בעזה"י יום ו' ערב שבת קודש לסדר אחרי קדושים י"ב אייר ה'תשע"ב

שלום רב אל ליטל תחי'  

לנכון קבלתי את מכתבך.

רביז"ל אמר (ספר המדות אות המתקת דין חלק ב' סימן ג') מי שמקבל יסורין בשביל להקל יסורין על ישראל, על ידי זה יזכה לרוח הקודש, ואמר (שם אות צדיק סימן קצ"ח) יסורין שבאים על הצדיקים הוא כפרה על כל ישראל, וכן אמר (שם סימן קס"ז) לפעמים יסורין באים על הצדיק כדי למעט בצרות ישראל.

ואמרו בזוהר
(וישב קפא.) רבי אלעזר אמר כל מה דעביד קודשא בריך הוא בדינא איהו, בגין לדכאה לההיא נפשא לאייתאה לה לעלמא דאתי, ובגין כך קודשא בריך הוא כל עובדוי אינון בדינא וקשוט, ובגין לאעברא מניה ההוא זוהמא דקבילת בהאי עלמא, ועל דא אתבר ההוא גופא ואתדכיאת נפשא, ובגין כך קודשא בריך הוא עביד לההוא זכאה דיסבול יסורין ומכאובין בהאי עלמא ויתנקי מכלא, ויזכה לחיי עלמא, ועל דא כתיב (תהלים י"א ה') "יהו"ה צדיק יבחן" וכו' [רבי אלעזר אמר כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא בדין הוא, כדי לטהר אותה הנפש להביא אותה לעולם הבא, ומשום כך כל מעשיו של הקדוש ברוך הוא הם בדין ואמת, וכדי להעביר ממנו אותה זוהמה שקבלה בעולם הזה, ועל כן נשבר אותו הגוף ונטהרת הנפש, ומשום כך הקדוש ברוך הוא עושה לאותו הצדיק שיסבול יסורים ומכאובים בעולם הזה, ויתנקה מן הכל ויזכה לחיי עולם, ועל כן כתוב (תהלים י"א ה') "יהו"ה צדיק יבחן"] עיין שם.

הקדוש ברוך הוא ישמור את כל בר ישראל שלא יצטרך לסבול שום יסורים, ושלא יהיה שום גזירות רעות על עם ישראל.


המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים
 

גם אתם רוצים לכתוב לצדיק שאלות בהשקפה ובהנהגה? עכשיו ההזדמנות הנדירה אפשרית!

מלאו בטופס 'צור קשר' את השאלה שלכם. מערכת 'ברסלב סיטי' תעבור על השאלות ותעביר ללשכתו של הצדיק. יש לציין שרק שאלות ב"השקפה והנהגה" יועברו. בקשות לברכה וכדו' ניתן לשלוח דרך טופס 'ברכה מהצדיק'.

לשו"ת המלא: שו"ת ברסלב - שאלות ותשובות בחסידות ברסלב

0 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup