ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - מה המקור שבפסח שני הוא ההילולא של רבי מאיר?
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
מה המקור שבפסח שני הוא ההילולא של רבי מאיר?

שאלה:

מאת משה:
שלום וברכה לכבוד הצדיק. קודם כל אני מאחל לכם רפואה שלימה. רציתי לדעת מאיפה המקור שבפסח שני הוא ההילולא של רבי מאיר בעל הנס?

 השאלה הופנתה דרך מערכת 'ברסלב סיטי' ללשכת כ"ק מוהרא"ש שליט"א, הצדיק מיבנאל, אשר השיב במכתב נפלא.

תשובה:

בעזה"י יום ב' לסדר אמור ט"ו אייר ה'תשע"ב

שלום וברכה אל משה נ"י

לנכון קבלתי את מכתבך.

חכמינו הקדושים אמרו (פסחים סו.) הנח להן לישראל אם אין נביאים הן - בני נביאים הן, אם רואים שרבבות נשמות ישראל הולכים אז אל ציונו הקדוש בטבריה, בוודאי יש על זה מקור, כי לא בחינם הולכים ביום זה רבבות נשמות ישראל, מסתמא יש על זה קבלה מדור דור.

ולכן אף שיש מפקפקים על זה וכו', עם כל זאת אי אפשר להגיד שרבבות יהודים חיים בטעות וכו', והלוואי שהיו כלל ישראל רגילים ללכת אל קברי צדיקים ולבקש שם על נפשם, כי כך אמר רביז"ל (ספר המדות אות צדיק סימן קע"ג) על ידי השתטחות על קברי הצדיקים הקדוש ברוך הוא עושה לו טובות אף על פי שאינו ראוי לכך, ומובא (זוהר אחרי מות עא:) תנינן צדיקא אף על גב דאתפטר מהאי עלמא לא אסתלק ולא אתאביד מכלהו עלמין דהא בכלהו עלמין אשתכח יתיר מחייוי. דבחייוי אשתכח בהאי עלמא בלחודוי ולבתר אשתכח בתלת עלמין וזמין לגבייהו דכתיב (שיר השירים א' ג') "עלמות אהבוך" אל תקרי עלמות אלא עולמות זכאה חולקהון [שהצדיק נמצא אחר הסתלקותו יותר מבחייו, כי אחר הסתלקותו לעילא ולעילא הוא נמצא בכל העולמות, ובפרט בעולם הזה].

ולכן אשרי מי שזוכה להיות רגיל ללכת בכל פעם לקברי צדיקים, ששם שורה אויר הנח והזך (עיין ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן י"ז) והתפלות מתקבלת שם לרחמים ולרצון לפני אדון כל.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים
 

גם אתם רוצים לכתוב לצדיק שאלות בהשקפה ובהנהגה? עכשיו ההזדמנות הנדירה אפשרית!

מלאו בטופס 'צור קשר' את השאלה שלכם. מערכת 'ברסלב סיטי' תעבור על השאלות ותעביר ללשכתו של הצדיק. יש לציין שרק שאלות ב"השקפה והנהגה" יועברו. בקשות לברכה וכדו' ניתן לשלוח דרך טופס 'ברכה מהצדיק'.

לשו"ת המלא: שו"ת ברסלב - שאלות ותשובות בחסידות ברסלב

0 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup