ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - מהו עניין הוידוי לפני תלמיד חכם? וכיצד מקיימים אותו?
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
מהו עניין הוידוי לפני תלמיד חכם? וכיצד מקיימים אותו?

שאלה:

מאת אסף:
שלום רב לכ"ק האדמו"ר מוהרא"ש שליט"א , ברצוני לאחל לכבודו רפואה שלמה ומהירה בקרוב ממש! אנחנו אוהבים אותך מאוד ומתפללים לרפואתך. ברצוני לשאול, האם נוסח ההתקשרות לכל הצדיקים וכו' ובפרט לרבינו שאומרים לפני התבודדות הופכת את ההתבודדות כמו "וידוי לפני תלמיד חכם" כפי שמובא בליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ד', או שדווקא צריך לילך אצל קבר של צדיק ומהו בכלל העניין של וידוי לפני תלמיד חכם?

השאלה הופנתה דרך מערכת 'ברסלב סיטי' ללשכת כ"ק מוהרא"ש שליט"א, הצדיק מיבנאל, אשר השיב במכתב נפלא.

תשובה:

בעזה"י יום ד' לסדר אמור י"ז אייר ה'תשע"ב

שלום וברכה אל אסף נ"י

לנכון קבלתי את מכתבך.

תשואת חן לך על התפילות שאתה מתפלל על רפואתי והחלמתי המהירה, יעזור הקדוש ברוך הוא שכל התפלות שלך יתקבלו לרחמים ולרצון לפני אדון כל.

הנוסח של התקשרות לצדיקים, זה אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ט' וסימן נ"ה) שצריכים לקשר את תפילתו אל כל הצדיקים שבדור הזה ולכל הצדיקים שוכני עפר, ומוהרנ"ת ז"ל מוסיף (לקוטי הלכות אות העושה שליח לגבות חוב הלכה ג' אות ב') שגם עשיית המצוות צריכים לקשר אל הצדיקים שבדור וכו', עיין שם.

וכמובן שגם כשאדם בא להתבודד להקדוש ברוך הוא, או כשהוא הולך לברך ברכת המזון, או אמירת קריאת שמע שעל המיטה וכו' וכו', שהכל יקשר אל הצדיקים שבדור וכו'.


ענין וידוי דברים לפני התלמיד חכם, זה דבר אחר לגמרי, כי באמת צריכים להתבונן מה הענין של וידוי דברים? אלא רביז"ל מגלה לנו (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ד') כשאדם חוטא רחמנא לישזבן החטאים נחקקים בתוך עצמותיו והם נוקמים בו, כמו שכתוב (יחזקאל ל"ב) "ותהי עוונותם חקוקה על עצמותיו", וכל עבירה יש לו צירוף אותיות, וכשעבר על איזה עבירה, אזי נחקק צירוף רע על עצמותיו וכו', ונוקם בו, כמו שכתוב (ירמיה ח') "עוונותיכם הטו אלה", וכתיב (תהלים ל"א) "תמותת רשע רעה", ועל ידי וידוי דברים יוצאים מעצמותיו האותיות החקוקות עליהם וכו', וזה מקל ממנו את כובד עוונותיו עד שנתבטל לגמרי.

והנה אדם שמונח בשאול תחתית ומתחתיו, וחטא כמו שחטא, לו מאד מאד קשה להתוודות ולהתבודד, ולכן כשבא אל צדיק והוא רואה אותו במוחש, ושופך את כל לבו אליו, ומספר לו כל מה שעובר עליו וכו' וכו', והצדיק דבוק לגמרי בחי החיים בו יתברך, ובעת שזה מספר לו את כל מה שעובר עליו בפרטי פרטיות, אזי הצדיק מקשר אותו אל הקדוש ברוך הוא, היינו שבעת שההוא מספר לו את מעשיו המגונים וכו', הוא אומר להקדוש ברוך הוא אתה שומע מה שזה מתוודה וכו'.

אדם שמדבר אל הצדיק חושב שהוא מדבר עכשיו אליו, אבל באמת הצדיק אז בטל ומבוטל לגמרי אל אין סוף ברוך הוא, והוא לא נמצא שם, ונמצא שזה שמדבר לפני הצדיק, הוא מדבר אז לפניו יתברך, כי הצדיק הוא רק למראה עיניו לפניו, ועל ידי זה שסיפר את הכל והוא חשב שהוא דיבר אל הצדיק וכו', ובאמת הצדיק קישר אותו אל הקדוש ברוך הוא וכו', מזה בא שנעשה לו קל וכו', שירד ממנו כל החבילה המרה שסוחב עליו וכו', ואז על ידי וידוי דברים הזה הוא נכלל גם כן באין סוף ברוך הוא, ומרגיש גם כן אמתת מציאותו יתברך, וזה ברור, ולא בחינם שאמרו חכמינו הקדושים (תנחומא וירא) אשריהן הצדיקים ואשרי דבקיהם.


הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים
 

גם אתם רוצים לכתוב לצדיק שאלות בהשקפה ובהנהגה? עכשיו ההזדמנות הנדירה אפשרית!

מלאו בטופס 'צור קשר' את השאלה שלכם. מערכת 'ברסלב סיטי' תעבור על השאלות ותעביר ללשכתו של הצדיק. יש לציין שרק שאלות ב"השקפה והנהגה" יועברו. בקשות לברכה וכדו' ניתן לשלוח דרך טופס 'ברכה מהצדיק'.

לשו"ת המלא: שו"ת ברסלב - שאלות ותשובות בחסידות ברסלב

0 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup