ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - איך כדאי ללמוד ולחזק את בני הנוער לאמונה?
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
איך כדאי ללמוד ולחזק את בני הנוער לאמונה?

שאלה:

מאת ידידיה:
לכבוד מוהרא"ש נ"י. רציתי לשאול איך כדאי ללמד ולחזק בני נוער לאמונה, האם לפי ספר "הכוזרי" וכדומה, או בצורה אחרת? תודה רבה ורפואה שלימה.

השאלה הופנתה דרך מערכת 'ברסלב סיטי' ללשכת כ"ק מוהרא"ש שליט"א, הצדיק מיבנאל, אשר השיב במכתב נפלא.

תשובה:

בעזה"י יום ד' לסדר בהר בחוקותי כ"ד אייר ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ידידיה נ"י

לנכון קבלתי את מכתבך.

רביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ה') העיקר הוא האמונה, וצריך כל אחד לחפש את עצמו ולחזק את עצמו באמונה. כי יש סובלי חלאים, שיש להם מכות מפלאות, והם סובלים החולאים רק בשביל נפילת האמונה, בבחינת (דברים כ"ח) "והפלא הוי"ה את מכותך מכות גדולות ונאמנות וחולאים רעים ונאמנים". 'ונאמנים' דייקא, כי הם באים על ידי פגם אמונה, כי על ידי נפילת האמונה באים מכות מופלאות וכו', עיין שם, ואמר (שיחות הר"ן סימן ל"ג) אצל העולם אמונה הוא דבר קטן, ואצלי אמונה הוא דבר גדול מאד, ועיקר האמונה הוא בלי שום חכמות וחקירות כלל, רק בפשיטות גמור כמו שהנשים והמון עם הכשרים מאמינים.

וידוע שאצל רביז"ל היה העיקר אמונה, עד כדי כך שאמר בפירוש (שיחות הר"ן סימן ל"ב) צריך לחזק את עצמו באמונה, ולבלי להכנס בחקירות כלל, ולבלי לעיין כלל בספרים של מחקרים, רק להאמין בהשם יתברך באמונה לבד, בלי שום חקירות כלל, ואף על פי שנדמה לנו שההמון עם הם רחוקים מחקירות ואינם מחקרים כלל, אף על פי כן באמת כולם הם מעורבים בחקירות. כי כל אחד ואחד יש לו חקירות, ואפילו קטנים באים על מחשבתם חקירות ובלבולים.

אבל באמת צריך כל אחד ואחד להזהר מאד להרחיק החקירות מליבו, ולהשליכם מליבו לגמרי לבלי להיות חס ושלום שום חקרן כלל, רק להאמין בהשם יתברך ובהצדיקים האמתיים באמונה לבד בלי שום חקירות כלל. כי כבר זכינו לקבל תורתנו הקדושה על ידי משה רבינו, וכבר היה לנו צדיקים רבים גדולים ונוראים בכל דור ודור, וראוי לנו לסמוך עליהם בלי שום חקירות, ולילך בעקבותם, להאמין בהשם יתברך בפשיטות, ולקיים תורתו ומצוותיו כאשר מסרו לנו אבותינו הקדושים, וכשאדם הולך בתמימות באמונה לבד בלי שום חקירות, יכול לזכות שיעזור לו השם יתברך שיבוא לבחינת רצון שהוא למעלה מחכמה, כי באמת חכמה דקדושה הוא למעלה מאמונה.

אבל אף על פי כן אנו צריכים לבלי לילך בחכמות וחקירות, רק באמונה לבד, כי אמונה הוא דבר חזק מאד, ואזי כשהולך באמונה לבד בלי חקירות וחכמות, אזי זוכה לבוא לבחינת רצון שהוא למעלה אפילו מחכמה, דהיינו שיזכה שיהיה לו רצון מופלג חזק מאד אליו יתברך בהשתוקקות נמרץ מאד, עד שלא ידע מה לעשות כלל מגודל ההשתוקקות, ויצעק אליו יתברך מרוב השתוקקות ואהבה שיש לו אליו יתברך וכו', אך יש חקרן שהוא בתוך לב בני אדם. דהיינו הבעל דבר שהוא מכניס חקירות בלב האדם וצריכין להכניעו ולגרשו, לגרש מלבו כל החקירות ולחזק את עצמו באמונה.

אך יש עבירות שהם מכניסים כפירות באדם. ויש שבאים עליהם מחשבות זרות ובלבולים וקושיות על האמונה הקדושה, מחמת שלא נולדו בקדושה כראוי. ויש שהוסיפו על זה מעשיהם הרעים, שעשו בעצמם, כי יש עבירות שהם מזיקים ופוגמים את האמונה, ולזה צריכין בושה ולב נשבר, שמי שיש לו חקירות ומחשבות אלו חס ושלום, ראוי לו להתבייש מאד על אשר נולד בגשמיות כזה, או שעשה מעשים כאלו, שבא לזה שיבואו לו מחשבות כנגד אמונתנו הקדושה, כי (במדבר י"ד כא) "וכבוד הוי"ה מלא את כל הארץ", וכתיב (ישעיה ו ג) "מלא כל הארץ כבודו", ועליו באים מחשבות לגרשו ולעוקרו חס ושלום מאלקים חיים, אשר הוא חי החיים יתברך ויתעלה שמו.

ואין צריך לבאר גודל הבושה שראוי שיהיה לו כשבאים עליו מחשבות כאלו חס ושלום, ועל ידי בושה ולב נשבר, על ידי זה מגרש ומשבר החקירות והמחשבות, ובאמת אמונה הוא ענין חזק מאד, וחייו חזקים מאד על ידי אמונה. כי כשיש לו אמונה אפילו כשבאים עליו יסורים חס ושלום, אזי יוכל לנחם עצמו ולהחיות את עצמו, כי השם יתברך ירחם עליו וייטיב אחריתו, והיסורים הם לו לטובה ולכפרה, ובסוף ייטיב לו השם יתברך בעולם הזה או בעולם הבא.

אבל מחקר שאין לו אמונה, כשבא עליו איזה צרה אין לו למי לפנות, ואין לו במה להחיות את עצמו, ולנחם את עצמו, והמשכיל יבין דברים אלו מאליו, ויבין דבר מתוך דבר, כי אי אפשר לבאר הכל בכתב. והכלל שעיקר הוא האמונה בלי שום חקירות כלל, ובזה יהיה חזק לעולם בעולם הזה ובעולם הבא, ולעולם לא ימוט אשרי לו.

ולכן זה דבר גדול מאד אם אתה יכול להחדיר בהנוער אמונה פשוטה בו יתברך, בלי שום חכמות וחקירות כלל, ועדיף שיהיו השיעורים שלך בספרי תלמידי הבעל שם טוב הקדוש זי"ע, שהם מגלים את אמתת מציאותו יתברך בלי שום חקירות והשכלות כלל, ודע לך שכל דיבור ודיבור שמדברים מאמונה, בזה מקיימים מצוות עשה של "ודבקת בו" ושל יחוד הוי"ה ברוך הוא יתברך שמו.

ולכן אשריך ואשרי חלקך שיש לך הזדמנות פז להחדיר בהתלמידים אמונה, שזה מאד מאד חשוב בשמים, ורביז"ל אמר (ספר המדות אות אמונה סימן ל"ג) על ידי אמונה יסלח לך הקדוש ברוך הוא על כל עוונותיך.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.


המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים
 

גם אתם רוצים לכתוב לצדיק שאלות בהשקפה ובהנהגה? עכשיו ההזדמנות הנדירה אפשרית!

מלאו בטופס 'צור קשר' את השאלה שלכם. מערכת 'ברסלב סיטי' תעבור על השאלות ותעביר ללשכתו של הצדיק. יש לציין שרק שאלות ב"השקפה והנהגה" יועברו. בקשות לברכה וכדו' ניתן לשלוח דרך טופס 'ברכה מהצדיק'.

לשו"ת המלא: שו"ת ברסלב - שאלות ותשובות בחסידות ברסלב

0 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup