ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - עיקר לימודי בספר ליקוטי הלכות לרבי נתן, האם אני מקושר לרבינו?
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
עיקר לימודי בספר ליקוטי הלכות לרבי נתן, האם אני מקושר לרבינו?

שאלה:

מאת משה:
לכבוד הצדיק שליט"א עינינו צופיות ומייחלות לרפואתו השלימה של כבודו! רציתי לשאול: שעיקר לימודי בספר ליקוטי הלכות למוהרנ"ת, ואין לי שיעור קבוע בספר ליקוטי מוהר"ן. האם זה נקרא שאני מקושר לרבינו הקדוש?

השאלה הופנתה דרך מערכת 'ברסלב סיטי' ללשכת כ"ק מוהרא"ש שליט"א, הצדיק מיבנאל, אשר השיב במכתב נפלא.

תשובה:

בעזה"י יום א' לסדר במדבר כ"ח אייר ה'תשע"ב

שלום וברכה אל משה נ"י

לנכון קבלתי את מכתבך.

תשואת חן לך על התפילות שאתה מתפלל על רפואתי והחלמתי המהירה, יעזור הקדוש ברוך הוא שכל התפלות שלך יתקבלו לרחמים ולרצון לפני אדון כל.

אתה צריך לדעת שרביז"ל ומוהרנ"ת ז"ל הם דבר אחד, כי רביז"ל צירפו להרבה דברים כידוע בין אנשי שלומינו, וכן אמר בפירוש לאנשי שלומינו אם לא הוא לא היה נשאר ממנו אפילו עלה אחד, ואין מי שיבין את רביז"ל כמו מוהרנ"ת ז"ל. הוא היה התלמיד היחיד שהבין בשלימות דברי רביז"ל.

ולכן רק הוא היה יכול לכתוב את הליקוטי מוהר"ן, ולכן אמר ר' נחמן טולטשינער ז"ל שהיום צריכים ללמוד יותר ליקוטי הלכות, כי רק על ידי מוהרנ"ת ז"ל יכולים להבין את הליקוטי מוהר"ן ולכן מה טוב ומה נעים שאתה מתמיד בליקוטי הלכות, וככל שתתמיד בזה לבסוף תבין יותר ויותר את הליקוטי מוהר"ן, כי אי אפשר להבין את ספרו של רביז"ל בלי ההקדמות של מוהרנ"ת ז"ל, וזה ברור. כי רק הוא הבין את רביז"ל יותר מכל התלמידים, ולא כמו שנהוג היום שחותרים וכו' חתירה אחר חתירה וכו', לחקור בדברי רביז"ל כאילו זה יודע את הפשט וכו', או זה יודע את הפשט יותר וכו', וכל אחד חותר אחר עמקות וכו', ובאמת טעות הוא בידם, כי עיקר הלימוד בליקוטי מוהר"ן צריך להיות רק כמו שמוהרנ"ת ז"ל למד, והוא לעובדא ולמעשה להתחזק בכל מה שרק יכולים להתחזק, מפגעי ומקרי הזמן וכו' וכו', ואף שיש בין כמה מגדולי אנשי שלומינו שאומרים אחרת וכו' וחותרים להבין את הפשט, כל הכבוד להם, אבל במחילת כבודם הרמה וכו' השלימות הוא ללמוד לקוטי מוהר"ן כפי הקדמותיו של מוהרנ"ת ז"ל, להוציא מתורת רביז"ל עצות והתחזקות לחיי יום יום ויוכל לעבור את זה העולם עם טוב אמתי ונצחי.

אני מוכרח להגיד לך שכשהייתי בחור צעיר היה עיקר לימודי רק בליקוטי הלכות, ותודה לאל מה שמחזיק אותי במשך כל השנים, למעלה מיובל שנים, זה רק מפני שלמדתי בהתמדה רבה את כל ספרי לקוטי הלכות, וזכיתי לסיים את זה פעמים אין מספר, וזה מה שמחזיק אותי אחר כל התלאות שעבר עלי במשך חיי.

ולכן חילך באורייתא, ותתמיד מאד בליקוטי הלכות, ותראה שלבסוף תבין גם את הליקוטי מוהר"ן בצורה אחרת לגמרי, ואנשי שלומינו היו רגילים לומר "ולא נתן למוט רגלינו" אם לא היה לנו את מוהרנ"ת ז"ל היה חס ושלום למוט רגלינו, לא היה לנו במה להתחזק.

אשרינו מה טוב חלקינו ומה נעים גורלינו ומה יפה ירושתנו שקיבלנו מתנה כזו, שהם הליקוטי הלכות הקדושים, וכבר ידוע השיחה שאמר מוהרנ"ת ז"ל בשעה שהביאו לו את ספרי השל"ה הקדוש אמרו לו זה ספר "כל בו" שיש בו הלכות ודרשות נגלה ונסתר וכו', ענה ואמר "הספר שלי הוא הגן עדן של הקדוש ברוך הוא" כי באמת מי שרגיל בדברי מוהרנ"ת ז"ל לו יש חיות כזו שאי אפשר לתאר כלל, אשרי מי שמתמיד בספרי ליקוטי הלכות.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים
 

גם אתם רוצים לכתוב לצדיק שאלות בהשקפה ובהנהגה? עכשיו ההזדמנות הנדירה אפשרית!

מערכת 'ברסלב סיטי' תעבור על השאלות ותעביר ללשכתו של הצדיק. יש לציין שרק שאלות ב"השקפה והנהגה" יועברו. בקשות לברכה וכדו' ניתן לשלוח דרך טופס 'ברכה מהצדיק'.

לשו"ת המלא: שו"ת ברסלב - שאלות ותשובות בחסידות ברסלב

0 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup