ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - מדוע קרה אסון התאונה המחריד שבה נהרגה משפחה שלימה?
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
מדוע קרה אסון התאונה המחריד שבה נהרגה משפחה שלימה?

שאלה:

מאת דור דוד:
בעקבות אסון התאונה הקשה בטבריה שנהרגו בו שמונה בני משפחה אחת, שואלים אותי וגם אני שואל, הרי הילדים הקטנים לא עשו כלום ולא חטאו, אז איך הם מתו במיתה משונה כל כך?

השאלה הופנתה דרך מערכת 'ברסלב סיטי' ללשכת כ"ק מוהרא"ש שליט"א, הצדיק מיבנאל, אשר השיב במכתב נפלא.

תשובה:

בעזה"י יום ד' לסדר במדבר ב' סיון ה'תשע"ב

שלום וברכה אל דור דוד נ"י

לנכון קבלתי את מכתבך.

אנחנו מאמינים בהקדוש ברוך הוא שהוא יודע מה שהוא עושה, ואין שום ספק וספק ספיקא שהכל בחשבון צדק, אפילו דברים שאנחנו לא מבינים על פי השכל הקטן שלנו, כי יכול להיות פה עניין של גלגולי נשמות וכו', או לעבור איזה תיקון וכו', אין אנו יודעים כלום.

אנחנו מוצאים אצל אהרן הכהן כשנשרפו שתי בניו נדב ואביהו, כתיב (ויקרא י' ג') "ויאמר משה אל אהרן הוא אשר דיבר הוי"ה לאמר בקרבי אקדש ועל פני כל העם אכבד וידום אהרן", ודרשו על זה חכמינו הקדושים (ויקרא רבה פרשה י"ב סימן ב') אמר רבי שמואל בר נחמן זה הדיבור נאמר למשה בסיני, ולא נודע לו עד שבא מעשה לידו, אמר משה לאהרן אחי בסיני נאמר לי שאני עתיד לקדש את הבית הזה, ובאדם גדול אני מקדשו, והייתי סבור שמא או בי או בך הבית הזה מתקדש, ועכשיו שני בניך גדולים ממני וממך, כיון ששמע אהרן שבניו יראי שמים הן, שתק, וקבל שכר על שתיקתו, ומנין ששתק שנאמר (ויקרא י' ג') וידום אהרן ומנין שקיבל שכר על שתיקתו שזכה ונתייחד אליו הדיבור, שנאמר וידבר הוי"ה אל אהרן.

רואים מזה שיש זמן שצריכים לידום ולשתוק, ולא לשאול שאלות "למה הם"? "ומה חטאו ילדים קטנים"? יש דברים שאנחנו לא מבינים ואי אפשר להבין. ולכן אין לשאול שאלות, ואין לחקור שום חקירות, אלא דבר אחד אנחנו צריכים להתעורר בתשובה שלימה, ולזכור היטב שיש דין ויש דיין, ואין העולם הפקר, וחכמינו הקדושים אמרו (כתובות ל.) תני רבי חייא מיום שחרב בית המקדש אף על פי שבטלו סנהדרין ארבע מיתות לא בטלו וכו', מי שנתחייב סקילה - או נופל מן הגג או חיה דורסתו, ומי שנתחייב שריפה - או נופל בדליקה או נחש מכישו, ומי שנתחייב הריגה - או נמסר למלכות או ליסטים באין עליו, ומי שנתחייב חנק - או טובע בנהר או מת בסרונכי.

ולכן על כל אחד ואחד מאתנו לחזור בתשובה שלימה על כל עוונותינו המרובים שעשינו כל מיני שטויות וכו', כי מי יודע אם לא נקבל פתאום מכה כזו שלא חלמנו עליה וכו' וכו', ובזה שנתעורר בתשובה וחרטה אמיתיית, והיה זה שכרם וזכותם של הקדושים שנשרפו וכו', שעל ידיהם נתעוררו אלפים ורבבות יהודים לחזור בתשובה שלימה.

יש אנשים שעושים עוול להשני, גונבים וגוזלים וכו', שופכים דם של הזולת בלי לחשוב פעמיים וכו', מחללים שבת בפרהסיא וכו', אוכלים טריפות ונבילות וכו', מכשילים את הרבים בכל מיני עוונות חמורים וכו', וחושבים שהכל הפקר ואין מי שיסתכל על זה, ולא יודעים שיום אחד הם משלמים על זה מחיר גבוה, ולכן מהאסון הזה של משפחה שלימה שהיו יראים ושלימים ובעלי צדקה וחסד, שנספו באופן טראגי כזה, עלינו להתעורר מהשינה העמוקה שלנו ונחזור בתשובה שלימה אל הקדוש ברוך הוא, ונתחיל להקפיד על שמירת שבת, ועל אכילת כשר, ולא לצער את הזולת, ומכל שכן שלא לגנוב ולעשות עוול להזולת וכו', וזה הזכות יהיה להקדושים שנספו בצורה איומה כזו.

על כל פנים עליך לזכור שיש דברים שאנחנו לא יודעים וכו', ולא מבינים וכו', ואי אפשר להבין וכו', כמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן נ"ב) שעל הקדוש ברוך הוא אין שום קושיות, כי מהשכל הקטן שלנו יש הרבה דברים שאנחנו לא מסוגלים להבין, ולכן לא כדאי לחטט אחר קושיות וספיקות וכו', אלא להתחזק באמונה פשוטה בו יתברך, ולהצדיק את הדין ולומר (תהלים קמ"ה) "צדיק הוי"ה בכל דרכיו וחסיד בכל מעשיו" וכן (דברים ל"ב) "הצור תמים פעלו כי כל דרכיו משפט אל אמונה ואין עול צדיק וישר הוא".

הקדוש ברוך הוא שאמר לעולמו די יאמר לצרותינו די, וכבר לא נשמע שוד ושבר בגבולינו, וכל עם ישראל יחזרו בתשובה שלימה אליו יתברך, והוא יגאלנו גאולת עולם בבנין בית המקדש במהרה בימינו.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים
 

גם אתם רוצים לכתוב לצדיק שאלות בהשקפה ובהנהגה? עכשיו ההזדמנות הנדירה אפשרית!

מערכת 'ברסלב סיטי' תעבור על השאלות ותעביר ללשכתו של הצדיק. יש לציין שרק שאלות ב"השקפה והנהגה" יועברו. בקשות לברכה וכדו' ניתן לשלוח דרך טופס 'ברכה מהצדיק'.

לשו"ת המלא: שו"ת ברסלב - שאלות ותשובות בחסידות ברסלב

0 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup