ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - קשה לי שאני נמצא בכולל ואיני יכול ללמוד מקצוע
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
קשה לי שאני נמצא בכולל ואיני יכול ללמוד מקצוע

שאלה:

מאת גולן:
לכבוד מוהרא"ש שלום. אני לומד בכולל ברסלב וקשה לי מאוד העניין שאני לא יכול ללמוד מקצוע. יצאתי עם בחורה לא מזמן והיא אמרה לי שהיא רוצה בחור עובד ולומד, ואני לא יודע כיוון שהרב שלי בכולל אמר לי לעסוק רק בהפצה ולא לעבוד. בנוסף קשה לי מאוד העניין שאינני מצליח בלימוד התורה וזה מייאש אותי נורא. ומכל זה יש לי כבר מחשבות לעזוב את הדת. אני רואה שהתפילות שלי לא עוזרות ואני עדיין בלי תורה, זיווג, רפואה ופרנסה. קשה לי להמתין עוד. מה לעשות? מאחל רפואה שלימה מן השמים.

השאלה הופנתה דרך מערכת 'ברסלב סיטי' ללשכת כ"ק מוהרא"ש שליט"א, הצדיק מיבנאל, אשר השיב במכתב נפלא.

תשובה:

בעזה"י יום ד' לסדר במדבר ב' סיון ה'תשע"ב

שלום וברכה אל גולן נ"י

לנכון קבלתי את מכתבך.

חכמינו הקדושים אמרו (אבות פרק ב') יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ שיגיעת שניהם משכחת עוון, ולכן אני לא רואה את העוולה הזאת ללמוד ולעבוד, ורביז"ל אמר (חיי מוהר"ן סימן תק"א) שחפץ מאד שיהיה לנו פרנסה, אף על פי שבטחון גם כן טוב מאד, אף על פי כן טוב מאד כשזוכין שיש לו מעמד פרנסה, כי במקום עבודת הבטחון במקום זה יעשה עבודה אחרת, כלומר כי אם לא יהיה לו מעמד פרנסה ויהיה לו בלבול הדעת מהפרנסה, ויצטרך בכל פעם לחזק עצמו במדת הבטחון, במקום זה יעסוק בעבודה אחרת והתחזקות אחר בשאר ענייני עבודת השם.

ולכן אל תוותר על הבחורה הזו, כי אתה צריך להתחתן, כי רביז"ל הקפיד מאד מאד להתחתן מה שיותר מהר, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (יבמות סב:) אמר רבי תנחום אמר רבי חנילאי כל אדם שאין לו אשה שרוי בלא שמחה בלא ברכה בלא טובה, בלא שמחה דכתיב (דברים י"ד כ"ו) "ושמחת אתה וביתך" בלא ברכה דכתיב (יחזקאל מ"ד ל') "להניח ברכה אל ביתך", בלא טובה דכתיב (בראשית ב' י"ח) "לא טוב היות האדם לבדו" במערבא אמרי בלא תורה בלא חומה בלא תורה דכתיב (איות ו' י"ג) "האם אין עזרתי בי ותושיה נדחה ממני", בלא חומה דכתיב (ירמיה ל"א כ"א) "נקבה תסובב גבר" רבא בר עולא אמר בלא שלום דכתיב (איוב ה' כ"ד) "וידעת כי שלום אהלך ופקדת נוך ולא תחטא".

ולכן צריכים לעשות כל מיני השתדלות שבעולם הדבר הראשון להתחתן לא להשאר רווק, שזה פגם גדול מאד, והוא נקרא פלג גוף, חצי גוף וכו', וכל הצרות שאדם סובל וכו', זה רק מפני שהוא רווק וכו', ולכן תשתדל קודם כל להתחתן, ואחר כך תקבע עיתים לתורה, ויהיה לך עולם הבא בעולם הזה.


אסור להתייאש בשום פנים ואופן, כי רביז"ל גילה לנו (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ע"ח) אין שום יאוש בעולם כלל, אין דבר כזה להתייאש, אתה צריך לעבוד הרבה על נקודת השמחה, אשר אין למעלה מזה, ולכן אני מאד מבקש אותך שתמסור את נפשך להיות רק בשמחה, כי עם עצבות לא פועלים שום דבר, רק מסתבכים יותר ויותר, ואף שאני יודע שמרוב צרות ויסורים ומרירות שעובר עליך קשה לך להיות בשמחה, עם כל זאת אתה מוכרח להכריח את עצמך עם כל הכוחות רק להיות בשמחה, כי כשאדם שש ושמח שום קליפה וסטרא אחרא לא יוכל לגשת אליך, כי הטומאה רק עצבות, מה שאין כן הקדושה זה רק שמחה, ובזה אדם יכול למדוד את עצמו אם הוא בהקדושה וכו', או אם הוא בהטומאה וכו', שיסתכל איך שהוא מחזק את עצמו בשמחה, כי השמחה מדביק את האדם אל האין סוף ברוך הוא.

אל תגיד בשום פנים ואופן דבר כזה שאתה רואה שהתפלות שלך לא נתקבלות וכו', מאין אתה יודע את זה? אתה צריך לדעת שכל תפלה כל תחנה שבר ישראל מתפלל להקדוש ברוך הוא עושה רעש בכל העולמות, ואם אדם היה יודע מה נעשה מתפלתו, לא היה מפסיק להתפלל אפילו שעדיין לא רואה ישועה, וכבר אמרו חכמינו הקדושים (ויקרא רבה פרשה ל' סימן ג') בדורות הללו שאין להם לא מלך ולא נביא לא כהן ולא אורים ותומים ואין להם אלא תפלה זו בלבד אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא רבונו של עולם אל תבזה את תפלתם (תהלים ק"ב) "תכתב זאת לדור אחרון" מכאן שהקדוש ברוך הוא מקבל השבים, "ועם נברא יהלל יה" שהקדוש ברוך הוא בורא אותן בריה חדשה.

ולכן תיקח את עצמך בידיך ותעבוד על נקודת השמחה, ותראה שהכל יסתדר על צד הכי טוב, העיקר אם הבחורה עדיין מעוניינת בך, תיכף ומיד תגמור בסימן טוב ובמזל טוב, ונשמע ונתבשר בשורות משמחות.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

גם אתם רוצים לכתוב לצדיק שאלות בהשקפה ובהנהגה? עכשיו ההזדמנות הנדירה אפשרית!

מערכת 'ברסלב סיטי' תעבור על השאלות ותעביר ללשכתו של הצדיק. יש לציין שרק שאלות ב"השקפה והנהגה" יועברו. בקשות לברכה וכדו' ניתן לשלוח דרך טופס 'ברכה מהצדיק'.

לשו"ת המלא: שו"ת ברסלב - שאלות ותשובות בחסידות ברסלב

0 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup