ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - איך אפשר להבדיל בין זריזות בעבודת ה' לבין חיפזון?
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
איך אפשר להבדיל בין זריזות בעבודת ה' לבין חיפזון?

שאלה:

מאת ערן:
שלום וברכה לכבוד הרב. רציתי בבקשה לשאול, איך אפשר להבדיל בין זריזות בעבודת ה' לבין חיפזון המוביל לשבירת כלים וריבוי אור? אני שואל זאת מכיוון שאני נכסף מאוד מאוד לזכות לשמירת הזמן כראוי. ואחד מהחיזוקים הכי גדולים שזכיתי לקבל מהספרים הנפלאים שלכם, בשו"ת אשר בנחל, זה לאו דוקא המכתבים עצמם אלא התאריכים המובאים בראשי המכתבים איך כתבתם יום אחרי יום עשרות מכתבים לאנשים שונים בנושאים כה מגוונים, וזאת למרות כל מה שעבר עליכם מבית ומבחוץ, שזאת אני רק יכול לשער, אבל את האמת, רק אתם והקב"ה יודעים. אתם מהווים בשבילי מקור השראה בלתי רגיל לעבודת ה'. אני מודה לכם על כך. אני מאחל לכבודו רפואה שלמה עם שאר חולי עם ישראל.

השאלה הופנתה דרך מערכת 'ברסלב סיטי' ללשכת כ"ק מוהרא"ש שליט"א, הצדיק מיבנאל, אשר השיב במכתב נפלא.

תשובה:

בעזה"י יום ה' לסדר במדבר ג' סיון ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ערן נ"י

לנכון קבלתי את מכתבך.

אתה צריך לדעת שמדת הזריזות הוא המדה הכי יפה, וצריכים לעשות תיכף ומיד מה שצריכים לעשות, כמו שאמר רביז"ל שאצלו מנהגו שתיכף ומיד כשבא לו משהו לעשות הוא גומר את זה כדי שלא יתבלבל יותר מזה, ואותו דבר בכל דבר שבקדושה, תמיד הזריזות זה ענין מאד מאד חשוב, כי מדת הזריזות זה צריכים הן בגשמיות והן ברוחניות, כי רוב הצרות שעובר על אדם, זה רק מחמת עצלות, עם כל זאת כבר אמרו חכמינו הקדושים (פסחים נ:) יש זריז ונשכר וזריז ונפסד, ומסביר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן נ"ט) שיש דברים בין המצוות שאדם צריך לחכות כדי להשלים את הכל.

ולכן צריכים בזה הרבה הרבה שכל לדעת מה כן ומה לא וכו', ואמר רביז"ל (שיחות הר"ן סימן ש"ה) אדם צריך לדעת שיש זמנים שלא צריכים לעשות שום דבר, כמאמרם ז"ל (מנחות צט:) תנא דבי רבי ישמעאל דברי תורה לא יהיה עליך חובה ואי אתה רשאי לפטור עצמך מהם וכו', זאת אומרת מצד אחד אדם צריך להיות מאד מאד זריז, אבל מצד שני אדם צריך מאד מאד לשמור לא לדחוק את השעה מכל הצרות הבאים מחמת דחיקת השעה, ולזה צריכים הרבה שכל, ולשכל צריכים הרבה לבקש את הקדוש ברוך הוא.

ומוהרנ"ת ז"ל האריך מאד (לקוטי הלכות פקדון הלכה ד') שזה עניין פסח וספירה וחג השבועות, פסח צריכים להזדרז מאד מאד ולברוח ממצרים וכו', כמו כן כשאדם צריך לחזור בתשובה ולצאת מהבוץ ומהלכלוך והזוהמה שלו, יזדרז מאד מאד, ולהיפך חג השבועות צריכים הרבה לחכות ולא לדחוק את השעה, ולכן בפסח אסור לאכול חמץ אלא רק מצה שזה ענין של זריזות, מה שאין כן בחג השבועות מקריבים שתי הלחץ דייקא חמץ, שצריכים לחכות, ובין פסח ובין חג השבועות יש ימי הספירה שצריכים לספור את הימים, לדעת שכל יום הוא יום.

והעניין הוא ככה, שאדם צריך לדעת שמלא כל הארץ כבודו, והוא יתברך מנהיג את עולמו בחסד וברחמים בצדק ובמשפט, ודבר גדול ודבר קטן לא נעשה מעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון, עד כדי כך שאמרו חכמינו הקדושים (חולין ז:) אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם כן מכריזין מלמעלה; שאדם לא מקבל מכה קטנה באצבע קטנה אם לא מכריזין על זה קודם מלמעלה, עם כל זאת צריכים לדעת שלא יכולים לדחוק את השעה, מצד אחד אדם צריך למשוך את עצמו אל הקדוש ברוך הוא, מצד שני צריך לשמור שלא יהיה ריבוי אור שיביא לו שבירת הכלים וכו', שלא יוכל להחזיק מעמד, וכלי המוחין שלו ישברו וכו', ולכן צריכים חכמה עצומה, מצד אחד להזדרז, ומצד שני לשמור שלא יבוא לדחיקת השעה.

ידוע שמוהרנ"ת ז"ל בתחילת ההתקרבות בא אל רביז"ל, והיה לו בעיה שרצה ללמוד הרבה וכו', ולבסוף היה לו הרבה ביטולים וכו', אזי אמר לו רביז"ל "מעט גם כן טוב", וזה החזיר אותו להיות מתמיד גדול מאד, כי בכל פעם אמר לעצמו מעט גם כן טוב, וכך למד מעט ואמר לעצמו שילמד עוד מעט ועוד מעט עד שנעשה מתמיד, והעצה הזה טוב לכל דבר ודבר, קודם כל בעניין השמחה למה אדם לא שמח? מפני שהוא מפחד שלא יוכל להיות בשמחה כל היום מרוב הצרות שעוברים עליו, ולכן הוא לא שמח, מה שאין כן אם אדם ידע שאפילו להיות קצת בשמחה, זה דבר גדול מאד מאד, כי על ידי שמחה אדם נכלל באין סוף ברוך הוא, על ידי זה יתעלה יותר ויותר, קודם יהיה קצת בשמחה ואחר כך עוד קצת וכו', עד שיהיה בשמחה כל היום, אותו דבר הוא עם תפלה והתבודדות, תתחיל לדבר עם הקדוש ברוך הוא כמה דקות, ולאט לאט כבר יהיה רבע שעה וכו' וכו', עד שיוכל לדבר כל היום וכו', ואותו דבר עם לימוד תורה הקדושה, מתחילים מעט ואחר כך ממילא נתרבה ורואה שלמד הרבה וכו'.

תשואת חן לך על האיחולים ועל התפלות שאתה מתפלל עבורי.

מה שעבר עלי בחיי זה בלתי אפשר להסביר לבני אדם, עם כל זאת זיכני הקדוש ברוך הוא לכתוב כל כך הרבה, שפשוט אי אפשר לתאר איך אפילו אדם שהוא בכלל לא טרוד ויושב במנוחה, יכול לכתוב כל כך הרבה וכו', אבל אני מוכרח להגיד לך הכל רק מחמת העצה הזו שכתבתי לך, יעזור הקדוש ברוך הוא שתציית את רביז"ל ואז לא תפסיד לא בעולם הזה ומכל שכן לא בעולם הבא.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים
 

גם אתם רוצים לכתוב לצדיק שאלות בהשקפה ובהנהגה? עכשיו ההזדמנות הנדירה אפשרית!

מערכת 'ברסלב סיטי' תעבור על השאלות ותעביר ללשכתו של הצדיק. יש לציין שרק שאלות ב"השקפה והנהגה" יועברו. בקשות לברכה וכדו' ניתן לשלוח דרך טופס 'ברכה מהצדיק'.

לשו"ת המלא: שו"ת ברסלב - שאלות ותשובות בחסידות ברסלב

0 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup