ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - מאז שהתחלתי לעבוד התדרדרתי בשמירת העיניים
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
מאז שהתחלתי לעבוד התדרדרתי בשמירת העיניים

שאלה:

מאת שלומי:
בראשונה אמסור לך רפואה שלמה ובריאות איתנה. כבוד הרב אני מאוד רציתי להגיע אליך ואני מרגיש אבוד. לפני כשלוש שנים התחלתי להתחזק. בעקבות בעיה בריאותית נאלצתי לעבור ניתוח בחוליות הצוואר. נכנסתי לניתוח מלא ביטחון בה' וברוך ה' אני אחרי הניתוח. לא עבדתי במשך שנתיים ובזמן הזה לא עזבתי ספר, כל היום הייתי לומד ומתחזק. חזרתי לעבודה לפני שנה ומאז אני מידרדר באמונה. אני מיואש מהמצב. אני לא מצליח לשמור את העיניים, אני לא מצליח לשמור את הברית, אני לא מצליח להגיע אפילו במקצת לדרגה הרוחנית שהייתי לפני שנה. אני כותב לך הרב בדמעות שליש, אני רוצה חיות ואני לא מוצא, בבקשה תדריך אותי. הבית מתפרק ואני אובד עצות. תודה הרב ותזכה לשנים רבות בבריאות.

השאלה הופנתה דרך מערכת 'ברסלב סיטי' ללשכת כ"ק מוהרא"ש שליט"א, הצדיק מיבנאל, אשר השיב במכתב נפלא.

תשובה:

בעזה"י יום ה' לסדר במדבר ג' סיון ה'תשע"ב

שלום וברכה אל שלומי נ"י

לנכון קבלתי את מכתבך.

תשואת חן לך על התפילות שאתה מתפלל על רפואתי והחלמתי המהירה, יעזור הקדוש ברוך הוא שכל התפלות שלך יתקבלו לרחמים ולרצון לפני אדון כל.

כל הבעיה שלך זה רק בעיה אחת, שאתה לא שש ושמח עם הנקודות טובות שיש בך, והעצבות והמרירות והדכאון שמסבבים אותך, זה שהורס לך את הבריאות ומבלבל לך את השכל והדעת, עד שנפלת ביאוש ובדכאון כזה שקשה לך לצאת מזה.

ולכן אתה צריך לקחת את עצמך בידייך ולהיות רק בשמחה, ואני יודע שזה העבודה הכי קשה לאדם, כי אדם מסוגל לעשות כל העבודות שבעולם, תעניתים וסיגופים וכו', תפלות ולימודים וכו', אבל להיות בשמחה עצומה על נקודת יהדותו שזה השמחה הכי גדולה, שאין שמחה יותר גדולה מזו, זה בא לאדם יותר קשה מכל העבודות שבעולם, ולכן קח את עצמך בידיך ותתחיל להיות בשמחה "שלא עשני גוי", שזה השמחה העולה על כל השמחות, ומובא מהרב הקדוש רבי צדוק הכהן זי"ע בספרו (פרי צדיק חג השבועות - אות יג) שפעם אחת דילג הרב הקדוש מבארדיטשוב זי"ע בברכת השחר הברכה "שלא עשני גוי" וכששאלו לו על זה? השיב שבקומו ממטתו בזה היום, היה לו שברון לב מאוד, ולא היה לו במה לחזק עצמו, עד שעלה על דעתו שעל כל פנים תולדתו הוא מצד שורש קדושת ישראל, ובירך בשמחה רבה הברכה "שלא עשני גוי", ובזה השיב את נפשו, ובשביל זה דילג וחיסר עכשיו את הברכה.

והאריך בזה מוהרנ"ת ז"ל (ליקוטי הלכות כלי היין הלכה א' אות א') מי שליבו שלם עם השם יתברך, ואמונתו חזקה ומאמין שהכל ברצונו יתברך, אזי הוא בשמחה תמיד, ואין לו שום דאגה ופחד כלל משום דבר שבעולם, כמו שכתוב (משלי ג' כ"ה) "אל תירא מפחד פתאום", כי מאחר שהכל רק ברצונו יתברך, אם כן אין לו להתיירא משום דבר, כי מי יוכל לעשות לו דבר גדול או דבר קטן בלי רצונו יתברך, חס ושלום? כמו שנאמר (תהלים קי"ח ו') "הוי"ה לי לא אירא מה יעשה לי אדם", ועל כן הוא שמח תמיד, ואפילו אם לפעמים באין עליו חס ושלום, איזה יסורים צרות ועגמת נפש חלישות הדעת ובלבולים וכו' וכו', צריך לדעת שהוא בוודאי רק לטובה, מאחר שיודע שהכל ברצונו יתברך לבד, ולכן הוא יכול לשמח עצמו תמיד, כי בוודאי כוונת השם יתברך שמביא עליו איזה יסורין, הוא בוודאי רק לטובה, אם להזכירו שישוב בתשובה שלימה, או אם למרק עוונותיו המרובים שחטא עד עכשיו וכו', ואם כן כל היסורין הם רק טובות גדולות.

ועל כן הוא יכול לשמח את עצמו תמיד, כי יודע שהשם יתברך מלא רחמים, וכוונתו יתברך בוודאי לטובה (תהלים ק"ג ט') "לא לנצח יריב ולא לעולם יטור: לא כחטאנו עשה לנו ולא כעוונותינו גמל עלינו" וגו', ובוודאי ישיב השם יתברך וירחמהו וייטיב אחריתו, והיסורים יתהפכו לו לטובה גדולה לעולמי עד ולנצח נצחים, ועל כן אדם כזה שיודע וועד אשר אין בלעדו יתברך כלל והכל לטובה, הוא נמצא תמיד בשמחה, אבל מי שנוטה חס ושלום, מאמונה, ונכנס בו חס ושלום כפירות ואפיקורסות רחמנא לישזבן, וטועה בכפירות של חכמי הטבע, וסובר שיש טבע מקרה ומזל חס ושלום, אזי אין לו שום חיים כלל, כי (איוב ט"ו כ"א) "כל ימיו כעס ומכאובות וכל ימי רשע הוא מתחולל" וגו', כי מתיירא פן יבוא עליו שבר פתאום, וכשבא עליו איזה צרה, או יסורין, אין לו למי לפנות להיוושע. כי מאחר שלפי דעתו העקומה הכל טבע מקרה ומזל וכו', וזה ששובר אותו על כדי כך שהוא נמצא תמיד בצער ויסורין ופחדים ועצבות ומרירות ודכאון תמיד, ואין לו שום חיים כלל, וכמו שאמר רביז"ל (שיחות הר"ן סימן ל"ב) שמי שיש לו אמונה שלימה בו יתברך, ויודע ועד שהכל ברצונו יתברך, ודבר גדול דבר קטן לא נעשה מעצמו אלא בהשגחת המאציל העליון ובחשבון צדק וכו' וכו', אזי זוכה לשמחה גדולה והוא תמיד שש ושמח על נועם חלקו, שנברא מזרע ישראל ולא עשני גוי, שהשמחה הזו היא השמחה הכי גדולה, ועוד משמח את אשתו ואת ילדיו ואת אחרים, והוא מלא חיות וכו' וכו'.

ולכן אני מאד מבקש אותך שתמסור את נפשך להיות רק בשמחה, כי עם עצבות לא פועלים שום דבר, רק מסתבכים יותר ויותר, ואף שאני יודע שמרוב צרות ויסורים ומרירות שעובר עליך קשה לך להיות בשמחה, עם כל זאת אתה מוכרח להכריח את עצמך עם כל הכוחות רק להיות בשמחה, כי כשאדם שש ושמח שום קליפה וסטרא אחרא לא יוכל לגשת אליך, כי הטומאה זה רק עצבות, מה שאין כן הקדושה זה רק שמחה, ובזה אדם יכול למדוד את עצמו אם הוא בהקדושה וכו', או אם הוא בהטומאה וכו', שיסתכל איך שהוא מחזק את עצמו בשמחה, כי השמחה מדביקה את האדם אל האין סוף ברוך הוא.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים
 

גם אתם רוצים לכתוב לצדיק שאלות בהשקפה ובהנהגה? עכשיו ההזדמנות הנדירה אפשרית!

מערכת 'ברסלב סיטי' תעבור על השאלות ותעביר ללשכתו של הצדיק. יש לציין שרק שאלות ב"השקפה והנהגה" יועברו. בקשות לברכה וכדו' ניתן לשלוח דרך טופס 'ברכה מהצדיק'.

לשו"ת המלא: שו"ת ברסלב - שאלות ותשובות בחסידות ברסלב

0 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup