ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - איך אפשר למחוק את כל העוונות שלי, ולהתחיל דף חדש בחיים?
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
איך אפשר למחוק את כל העוונות שלי, ולהתחיל דף חדש בחיים?

שאלה:

מאת גיא:
שלום כבוד הרב. קודם כל שהקב"ה ישלח לך רפואה שלימה ותחזור לאיתנך הראשון לזכות את עם ישראל. כבוד הרב, תרמתי כדבריך לקרן ההדפסה כדי שיהיה אפשר להדפיס את הספר "אשר בנחל" מכיוון שהרב אמר שמי שיתרום לאשר בנחל יראה ישועה והרב חזק בזה מאוד. גם תרמתי לבית התבשיל כי הרב כתב ב"אשר בנחל" שעיקר הצדקה לתת לעניים ולרעבים לאכול, ובזכות הצדקה הקב"ה יעזור שיפתח צינור השפע ולא יהיה מסובך בשום סיבוך ויהיה שפע גדול מאוד. כבוד הרב, הנשמה שלי עברה הרבה טלטולים בחיים. עשיתי דברים אסורים וחמורים, גם בין אדם למקום וגם בין אדם לחבירו. כיצד יהיה אפשר להתחיל מהתחלה לגמרי באמת, לפתוח דף חדש כאילו לא היה שום דבר בעבר, שכל העוונות, כל הפגמים, שהכל יעלם ואני אזכה באמת להיות קרוב לאבא שבשמים. איך אפשר למחוק הכל ושלא ישאר רושם של זכרון מהדברים הלא טובים שעשיתי? תן לי תקוה, כבוד הרב. תודה רבה ורפואה שלימה.

השאלה הופנתה דרך מערכת 'ברסלב סיטי' ללשכת כ"ק מוהרא"ש שליט"א, הצדיק מיבנאל, אשר השיב במכתב נפלא.

תשובה:

בעזה"י יום ג' לסדר נשא ח' סיון ה'תשע"ב

שלום וברכה אל גיא נ"י

לנכון קבלתי את מכתבך.

תשואת חן לך על התפילות שאתה מתפלל על רפואתי והחלמתי המהירה, יעזור הקדוש ברוך הוא שכל התפלות שלך יתקבלו לרחמים ולרצון לפני אדון כל.

אין אתה יכול לתאר ולשער את גודל הזכות שיש לך שנדבת עבור הדפסת ספרי רביז"ל, שאמר מוהרנ"ת ז"ל (לקוטי הלכות ברכות השחר הלכה ה') על הפסוק (תהלים קי"ט) "צדקתך צדק לעולם ותורתך אמת", איזה צדקה נשאר לעולם, אם נותנים צדקה כדי להדפיס את תורת הצדיק האמת, שבזה מזכים את הרבים, וכן בזה שנתת צדקה עבור בית התבשיל - אהל אברהם, זה הצדקה הכי גדולה, כי חסד כזה שנותנים לאכול ולשתות לרעבים ולצמאים וכו', הצדקה הזו עולה כל הצדקות, כמאמרם ז"ל (בבא בתרא ט) אין בודקין למזונות, היינו בכל דבר יכולים לרמאות בני אדם וכו', אבל אם בא אחד והוא רעב וצמא, שמה הוא לא יכול לרמאות אותך, כי מי שבאמת רעב או צמא הוא יאכל וישתה, ומי שלא רעב וצמא הוא לא יאכל ולא ישתה, ולכן אין צדקה יותר גדולה מלתת לאכול לרעבים וצמאים.

בענין התחדשות, עליך לזכור מה שהאריך בזה מוהרנ"ת ז"ל (ליקוטי הלכות השכמת הבוקר הלכה ג') שצריכין להשתדל להתחיל בכל פעם מחדש. ולא תהיה העבודה ישנה אצלו, כי עיקר כח העבודה הוא כפי ההתחלה, ועל כן צריך להתחיל בכל פעם מחדש, כי אולי לא היתה התחלתו בתחילה כראוי, על כן צריך להתחיל עתה. וכן בכל יום ובכל פעם מחדש וכו', וזה צריכים בכל יום ויום בבוקר לעשות התחלה חדשה וכו', כמו שאמרו חכמינו הקדושים (ספרי) על הפסוק (דברים ו') "אשר אנכי מצוך היום", בכל יום ויום יהיו בעיניך כחדשים, וכן דרשו על פסוק (דברים כ"ז) "הסכת ושמע ישראל היום הזה נהיית לעם" וגו', שבכל יום יהיה דומה בעיניך כאלו היום באת עמו בברית, נמצא שבכל יום צריכין להתחיל מחדש וכו', עיין שם.

וכן מובא בדבריו ז"ל (ליקוטי הלכות תפילין הלכה ה') שעיקר עבודת השם יתברך צריך שתהיה עבודתו בכל פעם מחדש, ולא יפול לזקנה של הסטרא אחרא שלא תזקן עבודתו אצלו חס ושלום, וכמו שהזהיר רביז"ל על זה (שיחות הר"ן סימן נ"א) שאמר אסור להיות זקן, הן צדיק זקן, הן חסיד זקן, זקן אינו טוב וכו', היינו כי צריכים להתחיל בכל פעם מחדש. וזהו עיקר החיים ארוכים וכו', עיין שם.

ולכן העיקר לשכוח את העבר לגמרי, ולעשות בכל פעם התחלה חדשה, ואמר רביז"ל (שיחות הר"ן סימן כ"ו) אצל העולם השכחה היא חסרון גדול בעיניהם. אבל בעיני יש בהשכחה מעלה גדולה. כי אם לא היתה שכחה, לא היה אפשר לעשות שום דבר בעבודת השם יתברך אם היה זוכר כל מה שעבר לא היה אפשר לו להרים את עצמו לעבודתו יתברך בשום אופן, גם היו מבלבלים את האדם מאד כל הדברים שעוברים עליו. אבל עכשיו על ידי השכחה נשכח מה שעבר.

ואצלו אמר רביז"ל הוא הדרך שכל מה שעבר והלך, נפסק והולך לחלוטין ואינו חוזר בדעתו עוד כלל. ואינו מבלבל כלל עצמו עוד במה שכבר עבר והלך וכו'.

וענין זה הוא דרך עצה טובה גדולה מאד בעבודת השם יתברך, כי על פי רוב יש להאדם בלבולים רבים וערבוב הדעת מאד ממה שחלף ועבר. בפרט בשעת התפלה, שאז באים עליו כל הבלבולים ומערבבים ומעקמים את דעתו ממה שכבר עבר. לפעמים יש לו בלבולים מענין המשא ומתן שלו ועסקי ביתו וכיוצא, באשר כי לא טוב עשה בענין זה וכיוצא וכך היה צריך לעשות וכיוצא בזה הדבר. ויש שמבלבלים אותו בעת עבודתו בתורה או בתפלה וכיוצא, בהפגמים שפגם מקודם באשר שבענין זה לא עשה כהוגן נגדו יתברך וכיוצא בזה הרבה מאד. כאשר ידוע לכל אדם בעצמו. על כן השכחה היא עצה טובה גדולה מאד לזה, שתיכף ומיד שחולף ועובר הדבר, יעביר ויסלק אותו מדעתו לגמרי, ויסיח דעתו מזה לגמרי. ולא יתחיל לחשוב עוד במחשבתו בענין זה כלל.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים
 

גם אתם רוצים לכתוב לצדיק שאלות בהשקפה ובהנהגה? עכשיו ההזדמנות הנדירה אפשרית!

מערכת 'ברסלב סיטי' תעבור על השאלות ותעביר ללשכתו של הצדיק. יש לציין שרק שאלות ב"השקפה והנהגה" יועברו. בקשות לברכה וכדו' ניתן לשלוח דרך טופס 'ברכה מהצדיק'.

לשו"ת המלא: שו"ת ברסלב - שאלות ותשובות בחסידות ברסלב

0 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup