ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - איך אפשר להיות בשמחה כשיש חוסר תקשורת ביני לבין אשתי?
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
איך אפשר להיות בשמחה כשיש חוסר תקשורת ביני לבין אשתי?

שאלה:

מאת גלעד:
לכבוד מוהרא"ש היקר, איחולי בריאות ונחת! ברצוני לשאול את כבודו שהרבה מזכיר מרבנו ומצטט שוב ושוב את עניין השמחה, ובכלל ידוע ששמחה היא התרופה להכל, אבל לפעמים מאד מאד קשה לאדם להתרומם, במיוחד שיש בעיה בזוגיות של חוסר תקשורת ומשקעים מהעבר. וכמו שכתבת אצל אישה זה חקוק על הצלע, אז הרגשות לאט דועכים ויש הרגשה של ריחוק. קשה מאד להבעיר את הרגש, אף על פי שעושים השתדלות עצומה לתת, לוותר ולסלוח, אבל הכל דועך ואין חיות. ובגלל האמונה נשארים באותו מקום כחלק מתיקון, אבל הלהבה כבתה! (ויש אהבה לקדוש ברוך הוא ויראה) מה עושים כבודו? איך אפשר להבעיר את השלהבת? תודה מראש מצפים לראותך בארצנו.

השאלה הופנתה דרך מערכת 'ברסלב סיטי' ללשכת כ"ק מוהרא"ש שליט"א, הצדיק מיבנאל, אשר השיב במכתב נפלא.

תשובה:

בעזה"י יום ג' לסדר נשא ח' סיון ה'תשע"ב

שלום וברכה אל גלעד נ"י

לנכון קבלתי את מכתבך.

מה אומר לך ידידי היקר, בזה העולם יש לכל אחד נסיונות קשים ומרים, ואי אפשר לעבור על כל מה שעובר עליו וכו' וכו', רק על ידי מדת השמחה, ולכן ראה למסור את נפשך על מידת השמחה כי אין דבר יותר חשוב כמו שמחה, וכל כך קשה לאדם להגיע למידת השמחה יותר מכל העבודות הכי קשות, קל יותר לצום וכו', ולסגף את עצמו עם סיגופים קשים ומרים וכו', העיקר לא להיות בשמחה, ולכן על שמחה צריכים מסירות נפש גדולה, ואמרו חכמינו הקדושים (תנחומא שמיני) לפי שאין השמחה ממתנת לאדם לא כל מי ששמח היום שמח למחר ולא כל מי שמיצר היום מיצר למחר לפי שאין השמחה ממתנת לאדם, ואם תהיה בשמחה כל החיים שלך ילכו כבר בצורה אחרת לגמרי, כי תזכה לישוב הדעת כמו שאמר רביז"ל (לקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן י') מה שבני אדם רחוקים מהקדוש ברוך הוא, זה מחמת חסרון ישוב הדעת, ולמה אין ישוב הדעת? כי חסר מהשמחה.

ולכן תמסור את נפשך להיות בשמחה ואז תזכה לגדלות המוחין וכבר לא יחסר לך שום דבר, ובפרט בענין שלום בית ואהבה והבנה הדדית עם האשה, מוכרחים להיות בשמחה, ותמיד להיות משפיע ולא מושפע וכו', ואז יהיה ביניכם אהבה גדולה מאד, אסור לך להסתכל תמיד על החסרונות של אשתך וכו', תתחיל להסתכל על הטוב שבה, ואז השכינה תשרה בביתכם, וכך אמרו חכמינו הקדושים (סוטה יז.) איש ואשה זכו שכינה ביניהן, ואמרו (ירושלמי ברכות פרק ט' הלכה ח') אי אפשר לאיש בלא אשה ואי אפשר לאשה בלא איש אי אפשר לשניהן בלא שכינה, ובמקום שהשכינה נמצא שם הברכה מצויה, רק שיהיה ביניהם שלום ואהבה גדולה מאד, כי שלום אמרו חכמינו הקדושים (שבת י) זה שמו של הקדוש ברוך הוא.

ולכן אם מכניסים את הקדוש ברוך הוא בתוך הבית, זה נקרא שלום בית, היינו שמו של הקדוש ברוך הוא בתוך הבית, ואמרו (בבא מציעא נט.) לעולם יהא אדם זהיר בכבוד אשתו, שאין ברכה מצויה בתוך ביתו של אדם אלא בשביל אשתו, שנאמר (בראשית י"ב) "ולאברם הטיב בעבורה" והיינו דאמר להו רבא לבני מחוזא, אוקירו לנשייכו כי היכי דתתעתרו (תכבדו ותייקרו את נשותיכם כדי שתתעשרו), ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ס"ט) שעיקר העשירות בא בזכות האשה, אני מאד מקווה להקדוש ברוך הוא שתצא מקטנות המוחין ותעשה התחלה חדשה לכבד ולייקר את אשתך, ועל ידי זה יושפע עליך שפע רוחני ושפע גשמי, ותהיה הכי מאושר בחייך, ולא יחסר לך שום דבר.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים
 

גם אתם רוצים לכתוב לצדיק שאלות בהשקפה ובהנהגה? עכשיו ההזדמנות הנדירה אפשרית!

מערכת 'ברסלב סיטי' תעבור על השאלות ותעביר ללשכתו של הצדיק. יש לציין שרק שאלות ב"השקפה והנהגה" יועברו. בקשות לברכה וכדו' ניתן לשלוח דרך טופס 'ברכה מהצדיק'.

לשו"ת המלא: שו"ת ברסלב - שאלות ותשובות בחסידות ברסלב

0 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup