ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - האם יש עניין להשתטח על קברי צדיקים דווקא בא' וט"ו לחודש?
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
האם יש עניין להשתטח על קברי צדיקים דווקא בא' וט"ו לחודש?

שאלה:

מאת יעקב:
שלום לרב ורפואה שלמה. האם יש עניין להשתדל להשתטח על קברי צדיקים דווקא בתאריכים א' וט"ו בחודש כדברי האריז"ל?

השאלה הופנתה דרך מערכת 'ברסלב סיטי' ללשכת כ"ק מוהרא"ש שליט"א, הצדיק מיבנאל, אשר השיב במכתב נפלא.

תשובה:

בעזה"י יום ד' לסדר בהעלותך ט"ז סיון ה'תשע"ב

שלום וברכה אל יעקב נ"י

לנכון קבלתי את מכתבך.

תשואת חן לך על התפילות שאתה מתפלל על רפואתי והחלמתי המהירה, יעזור הקדוש ברוך הוא שכל התפלות שלך יתקבלו לרחמים ולרצון לפני אדון כל.

בוודאי הוא ענין גדול מאד להקפיד להיות בקברי צדיקים ערב ראש חודש, וכן בחמשה עשר בחודש, שאז הנפש יורדת אל קברו, כמובא בדברי האריז"ל (עיין שער הגלגולים הקדמה ל"ח) שאמר האריז"ל לרבי חיים ויטאל ז"ל, שאם תלך להשתטח על קברי הצדיקים יהיה בערב ראש חודש, או בחמשה עשר יום לחודש, כי אז יש יותר הכנה מכל שאר הימים. ושלא תלך לא בשבת, ולא ביום טוב, ולא בראש חודש, כי אז נפשותם עולות למעלה ואינם מושבות על הקבר וכו', עיין שם. וכן אמר רביז"ל (ספר המדות אות צדיק חלק ב' סימן י"ט) כשהולכין על קברי צדיקים, צריך לזה זכות שיוכל לאסוף רוחו ונשמתו לקבר שיהיה כאילו הוא חי, כי אם אין זכות, אזי רוחו ונשמתו עולין למעלה לתוך שאר הצדיקים; ולכן כשהולכים בערב ראש חודש או בט"ו בחודש, אז לפי דברי האריז"ל נמצא הנפש בקבר ויתקבל תפלתו.

עם כל זאת כשאדם בצרה גדולה מאד, ראוי לו ללכת אל קברי צדיקים וידליק נר לכבוד הצדיק הקדוש השוכן פה, ויקבל על עצמו קבלה חזקה להתנהג בזכות הצדיק, על ידי זה יכול לפעול תמיד, כמובא בזוהר (שלח קנח:) על כלב בן יפונה איך לא פחד ללכת אל קברי האבות שהיו שם רשעים ורוצחים וכו', אלא מאן דאיהו בדוחקא לא אסתכל מדי. כך כלב בן יפונה בגין דהוה בדוחקא לא אסתכל מידי, ואתא לצלאה על קברי אבוהן לאשתזבא מעיטא דא; כי מי שנמצא בעת צרה, הוא לא מסתכל על אף אחד, כמו כלב בן יפונה שהיה בצרה גדולה מאד, שלא רצה להכשל בלשון הרע של המרגלים, ולכן הלך אל קברי האבות הקדושים ולא פחד מאף אחד, כמו כן כל אדם כשנמצא באיזה צרה גדולה מאד, ראוי לו לנסוע לקבר של צדיק וישפוך את נפשו שם שבזכות הצדיק הטמון פה, שתפלתו תעלה לרקיע ותפעול מה שצריך לפעול, וכמו שאמר רביז"ל (ספר המדות אות צדיק סימן קע"ג) על ידי השתטחות על קברי הצדיקים הקדוש ברוך הוא עושה לו טובות אף על פי שאינו ראוי לכך; אשרי מי שרגיל לבוא לקברי צדיקים, ומתפלל שם שבזכות הצדיקים הקדושים האלו יהיה לו ישועה, ואז בוודאי יראה ישועה גדולה מאד.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים
 

גם אתם רוצים לכתוב לצדיק שאלות בהשקפה ובהנהגה? עכשיו ההזדמנות הנדירה אפשרית!

מערכת 'ברסלב סיטי' תעבור על השאלות ותעביר ללשכתו של הצדיק. יש לציין שרק שאלות ב"השקפה והנהגה" יועברו. בקשות לברכה וכדו' ניתן לשלוח דרך טופס 'ברכה מהצדיק'.

לשו"ת המלא: שו"ת ברסלב - שאלות ותשובות בחסידות ברסלב

0 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup