ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - איך אפשר להבין את דעת הצדיק, אם לכל אחד הוא אומר אחרת?
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
איך אפשר להבין את דעת הצדיק, אם לכל אחד הוא אומר אחרת?

שאלה:

מאת רינה:
שלום רב לצדיק. אנו שמחים שיש שיפור בבריאותכם וממשיכים להתפלל לרפואתכם. רציתי לשאול את הצדיק איך אפשר לדעת מה הדעת האמיתית של הצדיק כי רואים לפעמים שהצדיק מדבר עם זה ככה ועם אחר התשובה אחרת. זה אומר הצדיק אמר לי כך, וזה אומר אתה לא מבין את הצדיק. מי באמת צודק ומי באמת מבין את הצדיק? לי פעם אמרו שמה שכתוב בספרים של הצדיק זו הדעת האמיתית. אודה לכם אם תענו לי. תודה רבה ורפואה שלמה.

השאלה הופנתה דרך מערכת 'ברסלב סיטי' ללשכת כ"ק מוהרא"ש שליט"א, הצדיק מיבנאל, אשר השיב במכתב נפלא.

תשובה:

בעזה"י יום ד' לסדר בהעלותך ט"ז סיון ה'תשע"ב

שלום רב אל רינה תחי'

לנכון קבלתי את מכתבך.

תשואת חן לך על התפילות שאת מתפללת על רפואתי והחלמתי המהירה, יעזור הקדוש ברוך הוא שכל התפלות שלך יתקבלו לרחמים ולרצון לפני אדון כל.

רביז"ל אמר (שיחות הר"ן סימן ו') היצר הרע דומה כמו מי שהולך ורץ בין בני אדם, וידו סגורה ואין אדם יודע מה בתוכה. והוא מרמה בני אדם ושואל לכל אחד, מה אני אוחז? ולכל אחד נדמה כאילו הוא אוחז מה שהוא מתאווה. ועל כן הכל רצים אחריו, כי כל אחד סובר שיש בידו מה שהוא חפץ. ואחר כך הוא פותח את ידו ואין בה כלום. כמו כן ממש היצר הרע שהוא מרמה כל העולם והכל רצים אחריו, ומרמה לכל אחד ואחד עד שנדמה לכל אחד ואחד כאילו יש בידו מה שהוא חפץ כל אחד כפי שטותו ותאותו, ואחר כך בסוף הוא פותח את ידו ואין בה כלום כי אין מי שימלא תאותו אצלו וכו', עיין שם.

כך הוא בני אדם רצים אחר מישהו וחושבים שזה צדיק, ואצלו אני יוושע וכו', ואצלו אני יקבל את תיקוני וכו', והוא עף בשמים וכו', ואיזה צדיק הוא וכו', וכדומה כל מיני דמיונות שנכנס באדם וכו', וכל אחד אומר על הזולת זה צדיק שאין כמוהו בעולם וכו', צריכים לזכור מה שאמר רביז"ל שמרמים את האדם וכו', כי יכולים לרוץ אחר מישהו ימים ושנים, וחושבים שאצלו יהיה תיקוני, כי יש בידו לתקן אותי וכו', ואחר כך הוא פותח את היד וכו', ואין שם כלום וכו', נמצא שרצתי אחריו ימים ושנים בחינם ואין בידי כלום וכו', וכבר יהיה מאוחר, ולכן כשבר ישראל מתקרב אל צדיק אמת, הוא צריך תיכף ומיד לראות מה יש בידי? כי מה שביד בטוח, וצריך לבדוק את עצמו בכל יום האם בזכות הצדיק הזה אני מתפלל את השלוש תפלות במנין? האם בזכות הצדיק הזה אני לומד תורה מקרא משנה גמרא מדרש וכו'? האם בזכות הצדיק הזה אני נותן צדקה וכו'? האם בזכות הצדיק הזה אני מתחזק באמונה פשוטה בו יתברך, ומדבר אליו יתברך? ואז אם רואים תיכף ומיד את המציאות, דעי לך שמקורבים אל צדיק אמת, כי תמיד צריכים להסתכל מה שיש לו ביד, כי מה שביד בטוח, ההוא יכול להיות צדיק גדול מאד, אבל מה יש לי מזה? ולכן עיקר התקרבות אל צדיק, צריכים תמיד לראות מה יוצא לי מזה? מה אני מרוויח מזה וכו'? אסור להטעות את עצמו, כמו שאמר רביז"ל (שיחות הר"ן סימן נ"א) את זה תקבלו ממני שלא יטעה אתכם העולם, העולם מטעה מאד.

והנה הצדיק דבוק בו יתברך בדביקות אמת בביטול כל הרגשותיו, שזה לא נראה מבחוץ כלל וכו', כי מי יודע מה במוח הצדיק וכו', וכשבאים אליו כל מיני טיפוסי אנשים, הוא מוכרח לדבר עם כל אחד כפי דעתו ולפי השגתו וכו', ולכן לזה הוא אומר כך וכו', ולזה הוא אומר כך וכו', לזה הוא מסביר פנים בצורה כזו וכו', ולזה הוא מסביר פנים בצורה כזו וכו', כי הרי הוא נכלל באין סוף ברוך הוא, וכשיורד אל כולם הוא צריך לרדת במדריגת כל אחד ואחד, וכעין שאמרו חכמינו הקדושים (תנחומא פנחס) ברוך חכם הרזים כשם שאין פרצופותיהם שוין זה לזה, כך אין דעתם שוין זה לזה, אלא כל אחד ואחד יש לו דעת בפני עצמו, וכן אומר (איוב כ"ח) "לעשות לרוח משקל ומים תיכן במדה" כל בריה ובריה יש לו דעת בפני עצמו, תדע לך שהוא כן משה מבקש מן הקדוש ברוך הוא בשעת מיתתו, ואומר לפניו רבונו של עולם גלוי וידוע לפניך דעתם של כל אחד ואחד, ואין בשל בניך דומה זה לזה, כשאני מסתלק מהן בבקשה ממך אם בקשת למנות עליהם מנהיג, מנה עליהם אדם שיהא סובל לכל אחד ואחד לפי דעתו, מנין, ממה שקראו בענין שנאמר (במדבר כ"ז ט"ו) "יפקוד הוי"ה אלקי הרוחות לכל בשר" וגו', ועל ידי ידיעה זו אין כבר שום קשיא למה זה אומר ששמעתי ככה מהצדיק וכו', וזה אומר ששמעתי ככה מהצדיק וכו', כי לכל אחד הוא מדבר כפי מדריגתו ומעשיו וכו'.

בוודאי בתוך הספר שם נמצא הצדיק, ומה שכתוב בספר שלו זה דעת הצדיק, כמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קצ"ב) אשר בתוך הספר של הצדיק שם גנוז פניו שכלו ונשמתו.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים
 

גם אתם רוצים לכתוב לצדיק שאלות בהשקפה ובהנהגה? עכשיו ההזדמנות הנדירה אפשרית!

מערכת 'ברסלב סיטי' תעבור על השאלות ותעביר ללשכתו של הצדיק. יש לציין שרק שאלות ב"השקפה והנהגה" יועברו. בקשות לברכה וכדו' ניתן לשלוח דרך טופס 'ברכה מהצדיק'.

לשו"ת המלא: שו"ת ברסלב - שאלות ותשובות בחסידות ברסלב

0 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup