ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - חזרתי בתשובה וניתקתי קשר מכל החברים. האם זה מעשה נכון?
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
חזרתי בתשובה וניתקתי קשר מכל החברים. האם זה מעשה נכון?

שאלה:

מאת גיא:
לכבוד הצדיק שלום רב. שהקב"ה ישלח לך רפואה שלימה ברמ"ח אבריך ושס"ה גידיך שתמשיך לזכות ולהציל את העם היהודי. כבוד הרב, אני בתשובה כבר כמעט שנתיים ברוך השם. מאז שחזרתי בתשובה, התנתקתי מכל החברים שלי שהיו בעבר החילוני שלי וחלקם נפגעו ממני על שאני לא ממשיך לשמור איתם על קשר. הם אמנם לא שומרים שבת, תורה ומצוות, אבל הם יהודים יקרים ואנשים טובים עם לב טוב. פשוט אני לא מרגיש שאני יכול לדבר איתם כי השיחות איתם לרוב כוללות שיחות על ניאוף, כסף, פאבים ושאר הבלים ואני מרגיש שאני לא שם יותר, ואני לא רוצה להיות שם. אני מרגיש שאני לא יכול לקרב אותם והלוואי והם היו מתקרבים אל התורה וחוזרים אל אבינו שבשמיים בתשובה שלימה, וכמובן גם אני כי איני מושלם כלל. הם גם מושפעים מהתקשורת והתעוררה אצלם הסתה ושנאה לציבור החרדי אבל בתוך תוכם הם באמת אנשים טובים. מה לעשות הרב? האם לחדש קשר או להמשיך בנתק הזה שנוצר ואני אמשיך בשלי? כואב לי הלב עליהם, הם אחים שלנו ואני מרגיש קשה עם כך שהם רחוקים מתורה.

השאלה הופנתה דרך מערכת 'ברסלב סיטי' ללשכת כ"ק מוהרא"ש שליט"א, הצדיק מיבנאל, אשר השיב במכתב נפלא.

תשובה:

בעזה"י יום ב' לסדר שלח כ"א סיון ה'תשע"ב

שלום וברכה אל גיא נ"י

לנכון קבלתי את מכתבך.

תשואת חן לך על התפילות שאתה מתפלל על רפואתי והחלמתי המהירה, יעזור הקדוש ברוך הוא שכל התפלות שלך יתקבלו לרחמים ולרצון לפני אדון כל.

אתה צריך לדעת שאור וחושך לא מתערבים, ולכן מאחר שזכית לחזור בתשובה שלימה, ומאיר עליך אורו יתברך בהארה נוראה ונפלאה מאד, והתחלת לקיים את המצוות, הן להניח תפלין בכל יום והן לאכול כשר והן לשמור שבת, בוודאי קשה מאד להסתובב עם החברה שהיית עמהם עד עכשיו, ולכן אסור לך להצטער בשום פנים ואופן שניתקת את הקשרים עמהם, כי זה אי אפשר להתאחד יחד, כי איך שהוא הם היו החברים שלו ועדיין הם החברים שלך, והם ישפיעו עליך לרעה וכו', כי כמה אדם יכול לעמוד בנסיון? ולכן טוב מאד שניתקת את כל הקשרים עמהם.

אם תתמיד בתורה ותתמיד בתפלה ותדבר הרבה עם הקדוש ברוך הוא בשיחה בינך לבין קונך שזה ענין התבודדות, זה יבנה אותך כל כך חזק באמונה ברורה ומזוככת בו יתברך, עד שתוכל אחר כך לדבר גם עמהם לחזקם ולאמצם ולעודדם, ולקרבם אליו יתברך, כי באמת הם גם כן נשמות קדושות מאד מאד, כי נשמות ישראל הם חלק אלוק ממעל ממש, רק הס"מ תפס אותם ברשתו הטמאה, ולכן מצוה גדולה להוציא את נשמות ישראל מרשת הס"מ, וזה מצוה גדולה מאד, ובשמים מאד מתחשבים עם אדם שהוא מקרב רחוקים, כמובא בזוהר (תרומה קכ"ח:) תא חזי כל מאן דאחיד בידא דחייבא, ואשתדל ביה למשבק ארחא בישא, איהו אסתלק בתלת סלוקין מה דלא אסתלק הכי בר נש אחרא, גרים לאכפייא סטרא אחרא, וגרים דאסתלק קודשא בריך הוא ביקריה, וגרים לקיימא כל עלמא בקיומיה לעילא ותתא, ועל האי בר נש כתיב (מלאכי ב') "בריתי היתה אתו החיים והשלום" וזכי למחמי בנין לבנוי, וזכי בהאי עלמא וזכי לעלמא דאתי, כל מארי דינין לא יכלין למידן ליה בהאי עלמא ובעלמא דאתי, עאל בתריסר תרעי ולית מאן דימחי בידיה. ועל דא כתיב (תהלים קי"ב) "גבור בארץ יהיה זרעו דור ישרים יבורך הון ועושר בביתו וצדקתו עומדת לעד זרח בחשך אור לישרים" וגו'.

אבל רביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן נ"ט) מי שעוסק לקרב רחוקים, צריך מאד מאד לשמור שלא יתאחז בו הרע של אלו האנשים שהוא מקרבם, וזה זוכים על ידי בחינת משפט, היינו שאדם שופט את עצמו תמיד ומרבה בהתבודדות, שעל ידי זה מתלהב לבו אליו יתברך, ואז לא יכולים להוריד אותו חזרה.

ולכן הדבר הראשון תראה אתה להיות חזק בתורה ובתפלה ובקיום מצוות מעשיות, ובאמונה פשוטה בו יתברך, וכשאתה תהיה כבר חזק, אז אתה יכול אחר כך גם לקרב אותם, כי הם גם כן נשמות קדושות, כי מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ, אין להקדוש ברוך הוא מה להתבייש משום בר ישראל, שכולם קדושים וטהורים וכו', לגבי אומות העולם שהם רוצחים ואכזרים בדם קר, כמו שאנחנו ראינו ושמענו במשך כל הדורות איך שהרגו גברים נשים ילדים חפים מפשע בכל מיני מיתות משונות מיתות אכזריות שאי אפשר לתאר ולשער כלל, ועם ישראל הם עם רחמן, רק הס"מ התגבר מאד מאד והעלים והסתיר את שורש נשמתם וכו'.

ולכן מצוה רבה להחזיר את נשמות ישראל בתשובה שלימה אליו יתברך, ואז יראו את היופי של היהלום הזה, שהם נשמות ישראל, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ו') שכל יהודי הוא אבן טוב יהלום בכתר המלך.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.


המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים
 

גם אתם רוצים לכתוב לצדיק שאלות בהשקפה ובהנהגה? עכשיו ההזדמנות הנדירה אפשרית!

מערכת 'ברסלב סיטי' תעבור על השאלות ותעביר ללשכתו של הצדיק. יש לציין שרק שאלות ב"השקפה והנהגה" יועברו. בקשות לברכה וכדו' ניתן לשלוח דרך טופס 'ברכה מהצדיק'.

לשו"ת המלא: שו"ת ברסלב - שאלות ותשובות בחסידות ברסלב

0 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup