ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - יש לי הרבה רצונות בקדושה, אך למעשה איני עושה כלום
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
יש לי הרבה רצונות בקדושה, אך למעשה איני עושה כלום

שאלה:

מאת יעקב:
שלום לכבוד האדמו"ר. יש לי כיסופים ורצונות לעשות הרבה בעבודת ה', אבל למעשה אני לא עושה כמעט כלום. יש לי כמו איזה אבן על הגב שלא מאפשרת לי לעשות כלום, וכך אני מסתובב בלי מעש. יש עצה בשבילי להתחיל לעשות משהו בעבודת ה'?

השאלה הופנתה דרך מערכת 'ברסלב סיטי' ללשכת כ"ק מוהרא"ש שליט"א, הצדיק מיבנאל, אשר השיב במכתב נפלא.

תשובה:

בעזה"י יום ג' לסדר שלח כ"ב סיון ה'תשע"ב

שלום וברכה אל יעקב נ"י

לנכון קבלתי את מכתבך.

אתה צריך לדעת אשר אצל רביז"ל הרצונות והכיסופים עולה על הכל, כמו שאמר בפירוש (שיחות הר"ן סימן נ"א) מה יש לאדם בזה העולם רק לרצות ולרצות וכו' וכו', כי הרצון עולה על הכל, ומוהרנ"ת ז"ל האריך מאד (לקוטי הלכות ערב הלכה ג') כי העיקר הוא הרצון שצריך האדם להרגיל את עצמו לכסוף ולהשתוקק ולהתגעגע בכל עת להשם יתברך ולתורתו ומצוותיו, ולהשתדל תמיד שיהיו לו רצונות טובים חזקים דקדושה.

וכמו שאמר רביז"ל שעיקר עבודת השם יתברך הוא הרצון, כי לעבוד את השם יתברך אינו יודע מי הוא זה שיוכל לומר שיעבוד את השם יתברך וכו', ואפילו מלאך ושרף אינו יכול להתפאר שיוכל לעבוד השם יתברך, רק העיקר הוא הרצון להשם יתברך, ואף על פי שנדמה שהכל רוצים להתקרב להשם יתברך, כי הכל חפצים ליראה את שמך, אף על פי כן לא מבעיא שאין אדם אחד דומה לחבירו בענין הרצון, כי גם באדם אחד אין יום אחד דומה לחבירו בענין הרצון וכו', ורביז"ל הירבה לדבר עמנו כמה וכמה פעמים בכמה לשונות, שהעיקר הוא רק הרצון והכסופין שירצה ויכסוף תמיד ברצון חזק לעשות רצונו יתברך באמת.

ואם אף על פי כן אינו זוכה וכו', מרוב הצרות והמניעות שעוברים עליו וכו', מה לעשות? יתגבר לבלי להפסיק ולבטל הרצון חס ושלום, רק ירצה יותר ברצונות חזקים יותר, ויתגבר ברצון חזק וכסופין גדולים להשם יתברך תמיד בכל עת לעולם ועד, כי העיקר הוא הרצון: כי באמת עיקר התכלית הטוב של הנשמה הקדושה הוא שתזכה לתכלית שלימות הרצון שהוא רצון שברצונות, שתזכה הנשמה שיהיו לה רצונות חזקים אמתיים להשם יתברך, עד שתזכה להכלל ברעוא דרעוין שהוא רצון שברצונות, שזהו השלימות והמעלה העליונה מכל המעלות. כמו שמצינו שמשה רבנו, שהוא מבחר מין האנושי ומי לנו גדול ממשה רבנו, רבן של כל הנביאים והצדיקים האמתיים של כל הדורות, ובסוף בעת הסתלקותו שאז זכה בוודאי לתכלית שלימות המעלה שאי אפשר להשיג כלל וכו' וכו', וכל עיקר עצם הפלגת מעלתו הוא שזכה בעת הסתלקותו הקדושה להכלל ברעוא דרעוין שהוא רצון שברצונות, כמבואר בזוהר הקדוש (תרומה פ"ח:) שהסתלקות משה היה בשבת במנחה ברעוא דרעוין. נמצא ששלימות הרצון הוא גובה מן הכל, וכל עיקר התכלית של כל התורה והמצוות הוא לזכות לרצון ולהכלל ברצון העליון.

ולכן בשום פנים ואופן אסור לך להתייאש, כי סוף כל סוף על ידי שתתחזק ברצונות חזקים, לבסוף תזכה להגיע אל מה שאתה רצית להגיע, והעיקר לזכור שרביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ל"א) ששלימות הרצון להוציא מהפה שלו את הרצונות והכיסופים שלו, שעל ידי זה הוא בונה עולמות חדשים וכו' וכו', וזכור מה שאמרו בזוהר (תרומה קנ) לית רעותא טבא דיתאביד מקמי מלכא קדישא, ובגין כך זכאה איהו מאן דמהרהר הרהורין טבין לגבי מאריה, דאף על גב דלא יכיל למעבד לון, קודשא בריך הוא סליק ליה רעותיה כאילו עביד דא לטב [אין רצון טוב שיהיה נאבד לפני הקדוש ברוך הוא, בשביל זה אשרי מי שמהרהר תמיד הרהורים טובים אל הקדוש ברוך הוא, שאפילו שלא יכול לקיים את זה, הקדוש ברוך הוא מחשב לו את זה כאילו הוא עשה את הדבר טוב שהרהר לעשותו].

אני מאד מקווה להקדוש ברוך הוא שתעשה התחלה חדשה עם הרצונות והכיסופים שלך, ותוציא את זה מפיך, ותראה איך שזה יביא אותך להוציא מכח אל הפועל, כמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ס"ו) שעל ידי שמוציאים מהפה את הרצונות והכיסופים, זה מה שמביא אותו לבסוף לקיים את מה שמוציא מפיו.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים
 

גם אתם רוצים לכתוב לצדיק שאלות בהשקפה ובהנהגה? עכשיו ההזדמנות הנדירה אפשרית!

מערכת 'ברסלב סיטי' תעבור על השאלות ותעביר ללשכתו של הצדיק. יש לציין שרק שאלות ב"השקפה והנהגה" יועברו. בקשות לברכה וכדו' ניתן לשלוח דרך טופס 'ברכה מהצדיק'.

לשו"ת המלא: שו"ת ברסלב - שאלות ותשובות בחסידות ברסלב

0 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup