ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - האם בכל דור יש צדיק אמת אחד או שייתכנו כמה צדיקי אמת?
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
האם בכל דור יש צדיק אמת אחד או שייתכנו כמה צדיקי אמת?

שאלה:

מאת דן:
האם בכל דור יש צדיק אמיתי אחד או ייתכנו כמה צדיקים וכל אחד נחשב לצדיק האמת? ועוד שאלה, אם אני קשור לרב פלוני המחזק אותי בתורה וביראת שמיים ומדריך אותי על פי העצות של רבנו הקדוש, האם לגביי הרב הזה נחשב לצדיק האמת אף על פי שיש רבנים נוספים בחסידות ברסלב שמופלגים ממנו בתורה ובגיל ומפורסמים ממנו אך איני נמשך אחריהם בגלל מרחק גיאוגרפי וכד'. האם עלי להתגבר על עצמי ולהתחבר לרב פלוני מפורסם שכולם נוהרים אליו?

השאלה הופנתה דרך מערכת 'ברסלב סיטי' ללשכת כ"ק מוהרא"ש שליט"א, הצדיק מיבנאל, אשר השיב במכתב נפלא.

תשובה:

בעזה"י יום ד' לסדר שלח כ"ג סיון ה'תשע"ב

שלום וברכה אל דן נ"י

לנכון קבלתי את מכתבך.

מוהרנ"ת ז"ל מאריך (לקוטי הלכות שלוחין הלכה ה') שהצדיק הגדול במעלה נוראה ונפלאה מאד (שזה כמובן רביז"ל בעצמו) משאיר אחריו תלמידים, ובכל דור ודור יש לו תלמידים, והם הצדיקי אמת שבכל דור ודור, וראוי לך ללמוד את ההלכה הנפלאה הזו שזה יסוד מוסד בחסידות ברסלב, לדעת שכל אנשי שלומינו חסידי ברסלב הם תלמידי רביז"ל, וכולנו חברים, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ל"ד) שצריכים לקבל את הנקודה של כל אחד ואחד, כדי להתעורר על ידו.

ולכן מה טוב ומה נעים להתחבר אל אחד שיכול להשפיע גם בו את דברי רביז"ל, וכמובן מי שיותר בקי בספרי רביז"ל, ומדבר יותר מרביז"ל, אליו ראוי להתחבר, אבל אסור לעשות אליל מאף אחד, כי כולנו תלמידים של רביז"ל. כמובן אחד שיגע וטרח במסירות נפש עצומה חמישים שנה בדבר רביז"ל, הן בתורה, והן בתפלה והתבודדות, והן בשקידה נוראה ונפלאה בספרי רביז"ל, עד שספריו הקדושים הם שגורים על פיו, בוודאי יש לו מעלה יותר מאשר אחרים.

כי לא ימלט אחד תינוק בן יומו שרק אתמול שלשום התקרב וכו', והיום הוא כבר מנהיג וכו', ועליהם כיון רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ס"א) ויש מנהיגים שנקראים בשם רבי, שלימודם מאלו המותרות. ולא די שאינם יכולים אפילו להנהיג את עצמן, ומכל שכן שאינם יכולים להנהיג את אחרים, והם נוטלים גדולה לעצמן, להנהיג העולם. צריך לראות שלא להסמיך אותם, שלא ליתן להם תוקף ועוז, שלא יהיו מכונים בשם רבי. כי הם עצמן אינם חייבים כל כך, כי יש להם יצר הרע גדול להנהיג העולם. אך צריך לשמור מאד, שלא ליתן להם תוקף ועוז, כי אלו הנותנים להם תוקף ועוז ונסמכים על ידם שיהיו נקראים בשם רבי, הם עתידין ליתן דין וחשבון וכו', עיין שם.

ובפרט חדשים מקרוב באו שהם בעצמם התקרבו על ידי פלוני אלמוני או על ידי ספריו וכו', ומהפכים את הקערה על פיה וכו', ולא מתביישים לדבר על זה שקירב אותם אל רביז"ל, ולוקחים את כל הגדולה לעצמם וכו', שעל זה אמרו חכמינו הקדושים (בבא קמא צ"ב:) בירא דשתית מיניה לא תשדי ביה קלא; וכן הוא (במדבר רבה פרשה כ"ב סימן ג') בור ששתית בו מים אל תזרוק בו אבנים.

ולכן עליך לדעת את הכלל שכולנו חברים ותלמידים אצל רביז"ל, ואיש את רעהו יאמר חזק, ולא לקחת את הגדולה לעצמו, כי הגדולה והכבוד שייך רק לרביז"ל, ובוודאי מי שקירב אותי אל רביז"ל ועדיין מחזק ומעודד ומשמח אותי בדרכי רביז"ל, ומדריך אותי ללכת בעצותיו הקדושים, בוודאי לו מגיע כל הכבוד.

יעזור הקדוש ברוך הוא שיהיה השלום והאהבה בין אנשי שלומינו היקרים, כי בפירוש גילה לנו (חיי מוהר"ן סימן רצ"ב) העולם ראוי שיתמהו עצמן על אהבה שבינינו.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים
 

גם אתם רוצים לכתוב לצדיק שאלות בהשקפה ובהנהגה? עכשיו ההזדמנות הנדירה אפשרית!

מערכת 'ברסלב סיטי' תעבור על השאלות ותעביר ללשכתו של הצדיק. יש לציין שרק שאלות ב"השקפה והנהגה" יועברו. בקשות לברכה וכדו' ניתן לשלוח דרך טופס 'ברכה מהצדיק'.

לשו"ת המלא: שו"ת ברסלב - שאלות ותשובות בחסידות ברסלב

0 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup