ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - יש דעות בחסידות ברסלב שלא לנסוע לאומן בראש השנה, אפשר לנהוג כך?
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
יש דעות בחסידות ברסלב שלא לנסוע לאומן בראש השנה, אפשר לנהוג כך?

שאלה:

מאת ידידיה:
לכבוד מוהרא"ש נ"י. ברוך ה' נסעתי כבר חמש שנים לאומן בראש השנה, אבל אשתי מאוד סובלת מכך. אין לה מקום להיות עם הילדים ולא נעים לה בשום מקום, למרות שהיא גם חסידה של רבינו ומאוד חשוב לה העניין של ראש השנה. האם אני צריך לעשות מסירות נפש כזו ולנסוע? הרי גם בתוך חסידות ברסלב יש דעות שסוברות לא לנסוע למרות שהם לא הרוב. האם לנהוג כדעת הסוברים שצריכים לנסוע ולמסור את הנפש? תודה רבה!

השאלה הופנתה דרך מערכת 'ברסלב סיטי' ללשכת כ"ק מוהרא"ש שליט"א, הצדיק מיבנאל, אשר השיב במכתב נפלא.

תשובה:

בעזה"י יום ג' לסדר קרח כ"ט סיון ה'תשע"ב

שלום וברכה אל ידידיה נ"י

לנכון קבלתי את מכתבך.

דע לך בענין ראש השנה אני מבין טוב טוב את אשתך שהיא נשארה לבד וסובלת מכך וכו', וזה עובר על כולנו וכו', שהנשים טוענות שהן נשארות בראש השנה לבד וכו', אבל מצד שני אנחנו רואים מאות ואלפים ורבבות אנשים שנוסעים לשבועיים שלוש ולפעמים אפילו לחודש בשביל משא ומתן ועסקים עד מזרח הרחוק בסין וכו' וכו', והנשים לא מתלוננות בכלל, כי הן יודעות שהבעל נוסע והולך להביא כסף, פתאום זה לא קשה להן וכו', ולכן רואים שלא הראש השנה מפריע להן, כי אם הן היו יודעים שהבעל נוסע ומביא שק מלא כסף, היו מגרשים אותו עם מקל "תיסע על ראש השנה אל רביז"ל" וזה ברור.

הטעות היא שאף אחד לא יודע ולא מבין מה זה להיות אצל רביז"ל בראש השנה, הרי חכמינו הקדושים אמרו (ראש השנה ח:) בראש השנה נידון מה יהיה בסופו, היינו בראש השנה הוא יום הדין והנורא שדנים את כולם כל הבריאה כולה, מה יהיה עם כל אחד ואחד בשנה זו, מי לחיים מי למוות וכו', מי בחניקה ומי בשריפה וכו', וכן אמרו (ביצה טז.) כל מזונותיו של אדם קצובים מראש השנה, היינו שאז כותבים את התקציב לאדם על כל השנה, וכן אמרו (בראשית רבה פרשה נ"ו סימן י"ג) כל ימות השנה ישראל נאחזין בעבירות, ומסתבכין בצרות, ובראש השנה הן נוטלין שופר ותוקעין בו, ונזכרים לפני הקדוש ברוך הוא והוא מוחל להם.

כשאדם חוטא בר מינן, אזי בלי שום ספק יקבל עונש, כי יש דין ויש דיין, אבל כשבא בראש השנה ומבקש סליחה, ומכניע את עצמו לפניו יתברך, מיד הוא מוחל לו, כמאמרם ז"ל (שוחר טוב תהלים ק"ב) "פנה אל תפלת הערער", אמר רבי יצחק, כלפי דורות אמרו, שאין להם לא נביא ולא כהן ולא בית המקדש שיכפר עליהם, אלא עוד תפלה אחת שנשתייר להם שהם מתפללין בראש השנה ויום הכפורים, ולא תבזה אותו מהם. הוי, ולא בזה את תפלתם.

הרי שלך לפניך שבראש השנה אז הוא המשפט לכל העולם כולו, והנה ידוע כשיש משפט חמור צריכים לקחת עורך דין גדול, וככל שהמשפט יותר גדול ויותר מסובך, לוקחים את העורך דין הכי גדול, ואם נגזר עליו איזה עונש מוות רחמנא ליצלן, אזי לוקחים את העורך דין הכי גדול בעולם, ואף שזה עולה הון תועפות, מוכרים את כל מה שיש לו כדי לשלם להעורך דין, העיקר שיציל אותו ממוות בטוח לחיים, והנה רביז"ל הוא העורך דין הכי גדול בעולם, והוא הכריז (חיי מוהר"ן סימן ת"ה) הראש השנה שלי הוא חידוש גדול, והשם יתברך יודע שאין הדבר הזה בירושה מאבותי, רק השם יתברך נתן לי זאת במתנה, שאני יודע מהו ראש השנה, לא מבעיא אתם כולכם, בוודאי תלויין בראש השנה שלי, אלא אפילו כל העולם כולו תלוי בראש השנה שלי.

ולכן נוסעים אל רביז"ל על ראש השנה, כדי שהוא יהיה לנו עורך דין בהמשפט ששופטים אז את כל אדם, והוא מוסר את נפשו עבור כל אחד שבא אליו וחוזר שם בתשובה שלימה ומבקש ממנו יתברך שישמור אותנו כל השנה מכל מיני צרות ורעות רבות וכו', ושנזכה להכתב בשנה של בריאות והצלחה בהחיים, ופרנסה טובה, ושמירה מכל מיני גניבות וגזילות ואלימות, ומכל מיני מיתות משונות, כי הצדיק האמת הוא העורך דין הכי גדול, ורביז"ל רצה שכולם יהיו אצלו בראש השנה בלי יוצא מן הכלל.

ולכן אשתך צריכה להבין כי בזה שאתה נוסע אצל רביז"ל, אתה מציל את עצמך ואותה ואת הילדים מכל מיני מאורעות ומכשולים וסכנות שרק קורה בעולם, וכן שתכתב בפרנסה בשפע, ובכל הישועות שרק צריכים, האם לא כדאי בשביל זה להשאר לבד עם הילדים סך הכל כמה ימים? הרי בראש השנה פועלים אצל רביז"ל במיליונים וכו', כל אחד כפי האמונה החזקה בזה וכו', ולכן למה להנשים לדאוג? אדרבה הן צריכות לגרש את בעליהן להיות בראש השנה באומן, כי אם שמה מחלקים בריאות, פרנסה, שלום בית, ילדים, נחת וכו' וכו', האם זה לא שווה פי מיליון מלנסוע לעסקים מעבר לים למזרח הרחוק כמו סין, או במערב הפרוע כמו לוס אנג'לס?

ולכן הנשים צריכות לדעת שבעליהן לא נוסעים לחופשה כמה ימים אצל ציון רביז"ל בראש השנה, אלא שם נמצא העורך דין הכי גדול בעולם שהוא ממליץ עבורינו, ובזכותו נביא הביתה כל מה שאנחנו צריכים וכו', והן צריכות לדעת שזה בכלל לא קל להיות שמה כמה ימים האלו, הגשמיות אינו גשמיות בכלל וכו' וכו', כל אחד עובר את התיקון שלו וכו' וכו', אבל בוודאי זה משתלם במליון אחוז.

עכשיו מה שאתה כותב שבתוך חסידות ברסלב יש דיעות שסוברות לא לנסוע וכו', אין דבר כזה, כי אם רביז"ל אמר (חיי מוהר"ן סימן ת"ג) הראש השנה שלי עולה על הכל, והיה פלא אצלי מאחר שהמקורבים שלי מאמינים לי ולמה לא יזהרו כל האנשים המקורבים אלי שיהיו כולם על ראש השנה איש לא יעדר, כי כל ענין שלי הוא רק ראש השנה, והזהיר לעשות כרוז שכל מי שסר אל משמעתו ומקורב אליו יהיה על ראש השנה אצלו לא יחסר איש ומי שזוכה להיות על ראש השנה ראוי לו לשמוח מאד מאד, כמו שכתוב (נחמיה ח') "אכלו מעדנים ושתו ממתקים כי חדות הוי"ה הוא מעוזכם" וזה נאמר על ראש השנה.

אחר דיבורים כאלו אין מציאות שיהיו כמה אנשים חולים בנפש שיגידו אחרת מרביז"ל, אלא הם לא מקורבים בכלל אל רביז"ל, כי מי שמקורב אליו, ימסור את נפשו להיות אצלו על ראש השנה יהיה מה שיהיה ויהיה איך שיהיה, אחר דיבורים כאלו מה שרביז"ל הכריז, אין שום בחירה לא לנסוע, אלא מה יש אחד שקורא את עצמו מנהיג וכו', אבל הוא סובל מפחד גבהים וכו' (שזה מחלת העצבים, מפחד שהמטוס יפול), אזי יצא עם כרוז שיכולים להשאר במאה שערים וכו', וגורם להמון אנשים שלא יצטרפו להקיבוץ הקדוש באומן, ומעכב את הגאולה, כמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ח') שאפילו אחד מתקרב אל הקיבוץ, נעשה צירופים במילי מליונים, ומכל שכן וכל שכן כששניים או שלוש או עשר מתחברים, נעשה מזה צירופים למילי מליונים, כמובא החשבון באריכות בחיי מוהר"ן סימן מ"ג, ומכן שכן וכל שכן כשמעכבים מאה או מאתיים או יותר מלנסוע אל ציון רביז"ל, איזה חורבן הם גורמים, שזה בלתי אפשרי לתקן וכו' וכו' (ואין כאן המקום להאריך בזה).

הן אמת שיש המון אנשים בכל העולם שקשה להם לנסוע על ראש השנה באומן מפני טעמים של פיקוח נפש וכדומה (כגון שהאשה צריכה ללדת או צריכים לעשות ברית וכו' וכו'), על כל פנים שיגידו את האמת "אני רוצה לנסוע אל רביז"ל על ראש השנה באומן, אבל אני לא יכול מפני סיבה זו או סיבה אחרת וכו'", אבל לא להגיד שלא צריכים לנסוע, זה רשעות ואכזריות, וזה הס"מ מבפנים וכו' וכו'. תגיד אני לא יכול, אבל אל תגיד שלא צריך, תגיד אני אנוס השנה שאני לא יכול לנסוע, אבל אל תגיד שלא צריכים, כי זה התלבשות היצר הרע במצוות, כדי לקרר שאר אנשים לא לנסוע אצל רביז"ל בראש השנה באומן.

ולכן אין דבר כזה מה שאתה כותב בתוך חסידות ברסלב יש דעות שסוברות לא לנסוע וכו', אין דבר כזה, אלו רק אנשים שהם חלשי אופי וכו', ומצאו לעצמם אחד שסובל על העצבים וכו', ויש לו פחד גבהים מפחד לטוס במטוס וכו', אזי הוא אומר שהקיבוץ הוא במאה שערים וכו' (ואין כאן המקום להאריך בזה).

על כל פנים תסביר לאשתך מה זה ענין ראש השנה? שיכולים לפעול אצל רביז"ל כל מה שרק רוצים, כי רביז"ל הוא העורך דין הכי גדול בעולם, והוא הרופא הכי גדול בעולם, ושמה יכולים לפעול כל מה שרק צריכים לפעול וכו', ולהתרפאות במה שצריכים להתרפאות, ואז אני בטוח שהאשה תגרש אותך לנסוע אצל ציון רביז"ל, ובפרט שגם היא מקורבת אל רביז"ל, והיא בעצמה נוסעת באמצע השנה אל ציון רביז"ל, אזי היא תבין מה זה ראש השנה להיות באומן אצל רביז"ל.

בענין הקיבוץ בעצמו באומן, ידוע שמוהרנ"ת ז"ל אמר לבנו ר' יצחק ז"ל העיקר להיות אצל ציון רביז"ל בערב ראש השנה, ובראש השנה תתפלל באיזה בית הכנסת שרק תוכל, ומזה נשתרב שיש כל כך הרבה מנינים כן ירבו שם באומן, כי כל עדה מתפללת כפי הנוסח שלה, כי רביז"ל הקפיד מאד לא לשנות את נוסח התפלה, כל אחד שיתפלל כפי מנהג אבותיו.

ולכן כל המנינים שרק יש באומן, הם בכלל הקיבוץ הקדוש של רביז"ל, ואף אחד לא יכול להגיד שהמנין שלו יותר משובח מהמנין של השני, ורק אצלו יש רביז"ל ולא בהמנין של הזולת וכו', שמזה יצא הגזענות הארורה שיש כבר בית הכנסת שכתוב שמה שלט "לא לספרדים ולא לבעלי תשובה", אוי לעינים שרואות את זה, ואוי לאוזנים ששומעות את זה, הם צריכים כל הראש השנה לשבת אצל ציון רביז"ל ולשטוף את הפה שלהם עם מים חמים, כולי האי ואולי שיהיה להם תיקון אמיתי, ויאמרו מאה פעמים את התיקון הכללי, איך יהודי יכול לכתוב על יהודי שני דברים כאלו? צריכים לדעת שרביז"ל מתנה לכלל נשמות ישראל, והוא לא נמצא ומצומצם רק אצל קבוצה אחת וכו', זה טעות חמורה, רביז"ל נשלח לזה העולם בשביל לתקן את כלל נשמות ישראל ואת כלל אומות העולם, כמו שאמר בפירוש (חיי מוהר"ן סימן רנ"א) יש לאל ידי להחזיר כל העולם כולו למוטב, ולא מלבד אנשים פשוטים, אלא אפילו צדיקים ואנשים גדולים אני יכול להחזירם למוטב וכו', ולא מבעיא ישראל קדושים, אלא כל אומות העולם כולם אני יכול להחזירם להשם יתברך, והייתי יכול להוליכם סמוך לדת ישראל.

ולכן כל מי שמצמצם את רביז"ל רק בהקבוצה שלו וכו', בהחוג שלו וכו', הוא טועה טעות חמורה מאד וכו', ולא מבין בכלל מי זה רביז"ל, ומה זה רביז"ל.

ולכן כל מנין באומן בראש השנה זה בכלל הקיבוץ הקדוש של רביז"ל, וזה ברור כשמש, כי כל הבתים שנבנים ברוחניות, זה כפי הנשמות והנפשות שנמצאות שמה בראש השנה באומן וכו'.

תהלה לאל מאז שנפתח החומות והמסך של ברזל וכו', ויכולים לנסוע כבר בטוח אל ציון רביז"ל בראש השנה מאז שנת תש"נ, תהלה לאל יש "היכל הקודש" באומן, ובהשנים האחרונות זה נמצא בהמיגומטר מול ציון רביז"ל.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים
 

גם אתם רוצים לכתוב לצדיק שאלות בהשקפה ובהנהגה? עכשיו ההזדמנות הנדירה אפשרית!

מערכת 'ברסלב סיטי' תעבור על השאלות ותעביר ללשכתו של הצדיק. יש לציין שרק שאלות ב"השקפה והנהגה" יועברו. בקשות לברכה וכדו' ניתן לשלוח דרך טופס 'ברכה מהצדיק'.

לשו"ת המלא: שו"ת ברסלב - שאלות ותשובות בחסידות ברסלב

1 תגובות

    • 2.
    • מאת: יואלי
      זה ממש החיה אותי בלי שום גוזמא. תודה רבה
הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup