ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - אף שבעלי נוסע לאומן כל שנה, ומתפלל על פרנסה, מצבנו דחוק מאוד
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
אף שבעלי נוסע לאומן כל שנה, ומתפלל על פרנסה, מצבנו דחוק מאוד

שאלה:

מאת חנה:
שלום לכבוד הצדיק. אנחנו חיים בדוחק גדול וראיתי באתר שכבוד הצדיק כותב שהפרנסה היא בידי הצדיק, למרות שבעלי נוסע לאומן בכל שנה ומתפלל על פרנסה, אנחנו במצב כלכלי מאוד דחוק. מדוע?

השאלה הופנתה דרך מערכת 'ברסלב סיטי' ללשכת כ"ק מוהרא"ש שליט"א, הצדיק מיבנאל, אשר השיב במכתב נפלא.

תשובה:

בעזה"י יום ה' לסדר קרח ב' דראש חודש תמוז ה'תשע"ב

שלום רב אל חנה תחי'

לנכון קבלתי את מכתבך.

רביז"ל אמר (ספר המדות אות צדיק סימן ל"ג) בזכות הצדיק תלמידיו מתפרנסים; בוודאי זה ככה, שעל ידי הצדיק זוכים לפרנסה בשפע, אבל אל זה צריכים אמונת חכמים ולהאמין בזה, כי כשבר ישראל בא אל ציון רביז"ל ושופך את לבו אליו יתברך בזכות הצדיק הקדוש הזה, ומבקש ממנו יתברך שירחם ויחוס עליו, ויפרנסו בכבוד, ושיצא מחובותיו, ולא יזוז משם עד שהקדוש ברוך הוא ישפיע עליו פרנסה, אבל על זה צריכים הרבה אמונה שכך הוא, כמו שאמר רביז"ל (ספר המדות אות ממון סימן פ"ח) דיבוריו של הצדיק מביאין פרנסה, ולכן תשתדלי בכל מיני אופנים שבעולם לחזק ולעודד את בעלך, כי כך אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ס"ט) שפרנסה בא בזכות האשה, וזה גמרא מפורשת (בבא מציעא נט.) לעולם יהא אדם זהיר בכבוד אשתו, שאין ברכה מצויה בתוך ביתו של אדם אלא בשביל אשתו, שנאמר (בראשית י"ב) "ולאברם הטיב בעבורה" והיינו דאמר להו רבא לבני מחוזא, אוקירו לנשייכו כי היכי דתתעתרו, (תכבדו ותייקרו את נשותיכם כדי שתתעשרו), ולכן תשתדלו מאד מאד לא לריב ולא להתווכח, רק שיהיה ביניכם אהבה גדולה, ובפרט האשה אסור לה להתפרץ על בעלה כשיש דחקות, כמאמרם ז"ל (בבא מציעא נט.) לעולם יהא אדם זהיר בתבואה בתוך ביתו, שאין מריבה מצויה בתוך ביתו של אדם אלא על עסקי תבואה, שנאמר (תהלים קמ"ז) "השם גבולך שלום חלב חטים ישביעך. אמר רב פפא: היינו דאמרי אינשי: כמשלם שערי מכדא נקיש ואתי תגרא בביתא, ואמר רביז"ל (ספר המדות אות ממון סימן פ"ט) העצבות מפסיד הפרנסה.

ולכן את צריכה לשמח את בעלך, ואז תראי שעל ידי שמחה יהיה לכם הצלחה גדולה מאד, והפרנסה יהיה מצויה אצלכם, ואת כל הלימוד הזה אנחנו מקבלים מרביז"ל, ולכן שלא יקשה לך שום קושיא למה בעלך נוסע אל רביז"ל, ועדיין אין לכם פרנסה וכו', כי אתם מתווכחים בכל יום וכו', וגורמים לעצמם עניות גדולה מאד, כי אצל רביז"ל היה העיקר שלום בית, שהזוג יאהבו אחד את השני, ויבינו אחד את השני, ויעזרו אחד להשני, ואז הם נעשים כלים לקבל בו את השפע, ולכן תשתדלו מאד מאד מהיום והלאה להשלים ביניכם, ולראות שאף פעם לא יהיה ויכוח ביניכם, ואז תראו את הנסים נגלים שיעשה עמכם הקדוש ברוך הוא, שהכל יתהפך לטובה, רק תהיו שניכם את ובעלך רגילים להתפלל בכל יום על פרנסה, ותראו שסוף כל סוף אחר הרע יבוא הטוב.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך חודש מבורך
 

גם אתם רוצים לכתוב לצדיק שאלות בהשקפה ובהנהגה? עכשיו ההזדמנות הנדירה אפשרית!

מערכת 'ברסלב סיטי' תעבור על השאלות ותעביר ללשכתו של הצדיק. יש לציין שרק שאלות ב"השקפה והנהגה" יועברו. בקשות לברכה וכדו' ניתן לשלוח דרך טופס 'ברכה מהצדיק'.

לשו"ת המלא: שו"ת ברסלב - שאלות ותשובות בחסידות ברסלב

0 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup