ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - אני מלמד בתלמוד תורה, ואני מרגיש שהמנהל רודף אותי
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
אני מלמד בתלמוד תורה, ואני מרגיש שהמנהל רודף אותי

שאלה:

מאת חיים משה:
אני מלמד בתלמוד תורה של ברסלב בירושלים. לדעתי אני עושה שם עבודה מצויינת עם התלמידים, וברוך השם אני רואה תוצאות יפות, אבל אני מרגיש שהמנהל רודף אותי בחינם ומחכה לי בכל פינה ומתנכל אלי בכל דבר אפשרי. אולי יתן לי כבוד הצדיק עצה מה לעשות?

השאלה הופנתה דרך מערכת 'ברסלב סיטי' ללשכת כ"ק מוהרא"ש שליט"א, הצדיק מיבנאל, אשר השיב במכתב נפלא.

תשובה:

בעזה"י יום א' לסדר בלק י"א תמוז ה'תשע"ב

שלום וברכה אל חיים משה נ"י

לנכון קבלתי את מכתבך.

קודם עלי לומר לך כתיב (דברים א' ט"ז) "שמוע בין אחיכם ושפטתם צדק בין איש ובין אחיו ובין גרו", ודרשו על זה חכמינו הקדושים (סנהדרין ז:) אמר רבי חנינא אזהרה לבית דין שלא ישמע דברי בעל דין קודם שיבוא בעל דין חבירו, ואזהרה לבעל דין שלא יטעים דבריו לדיין קודם שיבא בעל דין חבירו.

ולכן אני לא יכול לשמוע רק את הצד שלך, אני צריך לשמוע גם את הצד השני, ועדיף שתלכו לבית דין שניכם, ושם תציעו את טענותיכם, כי אנחנו יהודים מאמינים בהקדוש ברוך הוא ובתורתו הקדושה, והתורה הקדושה מחייבת אותנו רק לשמוע את שני הצדדים ביחד, ולא שיבוא צד אחד וימלא את הראש של הדיין וכו', כי זה רשע גמור וכן בכלל בעל מקבל לשון הרע וכו', ואוי לו מי שפוסק רק כששומע צד אחד לפני ששמע גם את הצד השני, שאז הוא בכלל מעוות הדין שגורם את כל הצרות לבוא על עם ישראל, כמאמרם ז"ל (שבת קלט.) תניא רבי יוסי בן אלישע אומר אם ראית דור שצרות רבות באות עליו צא ובדוק בדייני ישראל שכל פורענות שבאה לעולם לא באה אלא בשביל דייני ישראל.

יהודים כשיש להם איזה סכסוך וכו', יהיה מה שיהיה ויהיה איך שיהיה וכו', צריכים לבוא אל הדיין, והדיין מחוייב לשמוע את שניהם כשעומדים אצלו בבת אחת, ולכן עצתי אם יש לך טענות על המנהל, תיקח אותו לבית דין, ושם לפני המנהל תשפוך את לבך.

עם כל זאת אני מוכרח להגיד לך שלפני שאתה הולך אל בית דין, תהיה מוכן טוב טוב, כי אתה צריך לדעת מה זה מלמד, ומה המחוייבות של מלמד, ואת העונש של מלמד שמזלזל בעבודתו וכו'. אתה צריך לדעת שכך אמרו חכמינו הקדושים (בבא בתרא כא:) על הפסוק (ירמיה מ"ח י') "ארור עושה מלאכת הוי"ה רמיה" וגו', שיואב שר צבאו של דוד רצה להרוג את המלמד שלו שלא למד אותו לקרות טוב וכו', עיין שם.

וזה אחריות גדולה של מלמד, כי כיון שהוא מלמד את התלמיד עם טעויות וכו', כך הוא ישאר עם הטעויות כל החיים שלו וכו', וכבר כתב הרמב"ם (פרק ב' מהלכות תלמוד תורה הלכה ג') מלמד התינוקות שהוא מניח התינוקות ויוצא או שהוא עושה מלאכה אחרת עמהן או שהוא מתרשל בלימודן הרי זה בכלל ארור עושה מלאכת הוי"ה רמיה, לפיכך אין ראוי להושיב מלמד אלא בעל יראה מהיר לקרות ולדקדק; וכן מובא בשולחן ערוך (יורה דעה סימן רמ"ה סעיף ט"ז) ואין למלמד לנעור בלילה יותר מדאי שלא יהיה עצל ביום ללמוד וכן לא יתענה או לעצור במאכל ומשתה או לאכול ולשתות יותר מדאי כי כל אלו הדברים גורמים שלא יוכל ללמד היטב וכל המשנה ידו על התחתונה ומסלקין ליה; וכו'.

ולכן קודם שאתה הולך לדין תורה עם המנהל שלך, תבדוק טוב טוב אם אין לך החסרונות האלו, כדי שלא תצטרך ללכת בבושות ולהפסיד את הדין תורה.

אתה צריך לדעת שמנהל בתלמוד תורה ומנהלת בבית ספר עובדים מאד מאד קשה, מלמד יש לו עשרים וחמש או שלושים ילדים בהכיתה, אבל מנהל או מנהלת יש להם על הראש חמש מאות או שבע מאות ולפעמים אלף ילדים בהתלמוד תורה או בהבית ספר, ולכן אחריות של מנהל או מנהלת זה הרבה יותר גדול ממלמד או ממורה.

ולכן צריכים תמיד לשמוע מה יש להמנהל או להמנהלת להגיד וכו', כי הם נמצאים על השטח, והם צריכים להיות בעלי האחריות של כל התלמוד תורה או של כל הבית ספר, ובני אדם בכלל לא מעריכים מה זה מנהל ומה זה מנהלת של בית ספר, ומזלזלים בהם, וזורקים עליהם את כל האשמה כאילו הם חייבים בכל מה שקורה, וזה עוולה מאד מאד גדולה, ולכן לפני שאתה הולך לדין תורה, אני מייעץ לך לבדוק טוב טוב אם אין לך את החסרונות האלו שחכמינו הקדושים קוראים את זה "ארור עושה מלאכת הוי"ה רמיה".

הקדוש ברוך הוא ששמו שלום, ישים שלום בין נשמות ישראל, כי (עוקצין פרק ג') לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום, כמו שכתוב (תהלים כ"ט) "הוי"ה עוז לעמו יתן הוי"ה יברך את עמו בשלום".

 

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים
 

גם אתם רוצים לכתוב לצדיק שאלות בהשקפה ובהנהגה? עכשיו ההזדמנות הנדירה אפשרית!

מערכת 'ברסלב סיטי' תעבור על השאלות ותעביר ללשכתו של הצדיק. יש לציין שרק שאלות ב"השקפה והנהגה" יועברו. בקשות לברכה וכדו' ניתן לשלוח דרך טופס 'ברכה מהצדיק'.

לשו"ת המלא: שו"ת ברסלב - שאלות ותשובות בחסידות ברסלב

0 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup