ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - במה עלינו להתחזק בימי "בין המצרים"?
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
במה עלינו להתחזק בימי "בין המצרים"?

שאלה:

מאת נסים:
ברצוני לשאול את כבוד הרב, במה עלינו להתחזק ביותר בימים שבין י"ז בתמוז ל-ט' באב שהם ימי "בין המצרים"?

תשובה:

בעזה"י יום ב' לסדר פנחס י"ט תמוז ה'תשע"ב

שלום וברכה אל נסים נ"י

הנה הימים האלו נקראים "בין המצרים", על שם הכתוב (איכה א' ג') "כל רודפיה השיגוה בין המצרים", שבימים האלו התחיל כל הגלות על עם ישראל, כמאמרם ז"ל (תענית כ"ו.) חמשה דברים אירעו את אבותינו בשבעה עשר בתמוז, וחמשה בתשעה באב, בשבעה עשר בתמוז, נשתברו הלוחות, ובטל התמיד, והובקעה העיר, ושרף אפוסטמוס את התורה, והעמיד צלם בהיכל, בתשעה באב, נגזר על אבותינו שלא יכנסו לארץ, וחרב הבית בראשונה ובשניה, ונלכדה ביתר, ונחרשה העיר.

ולכן הימים האלו הם ימי אבל שראוי להתאבל על הצרות ועל החורבנות שנגרמו לעם ישראל, והעיקר זה בא מחמת שנאת חינם, כמאמרם ז"ל (יומא ט) שמקדש ראשון נחרב כי עברו על עבודה זרה גילוי עריות ושפיכות דמים, אבל מקדש שני נחרב מפני שנאת חינם ועדיין מרקד בינן. ולצערינו הרב כל הגלות זה כאלפיים שנה מאז חורבן בית המקדש, אנחנו סובלים רק מחמת שנאת חינם והגזענות הארורה שנמצא בינינו.

ולכן בימים האלו עלינו לתקן את הפגם הזה, ולהשתדל לאחד את עם ישראל יותר ויותר, ולהרבות לעשות צדקה וחסד אחד עם השני, ולהרבות בלימוד תורה הקדושה, ומאחר שבי"ז בתמוז נשתברו הלוחות, ונשרף התורה, והעמידו צלם בהיכל, ולכן אנחנו צריכים בימים אלו יותר ויותר לעסוק בתורה, ולבנות את התורה, ולקרב בני ישראל אל התורה, כי בלי התורה אין לנו שום קיום כלל, וכמו שכתוב (ירמיה ל"ג כ"ה) "אם לא בריתי יומם ולילה חקות שמים וארץ לא שמתי".

ולכן דייקא בימים אלו צריכים להרבות יותר ויותר בקירוב רחוקים אל לימוד תורה הקדושה, ולהסביר להם את מעלת לומדי התורה, כי בזכות התורה העולם קיים, ולכן על זה אנחנו מתפללים שיסור החרון אף מעל נשמות ישראל, וכלל ישראל יחזרו חזרה אל השורשים, כי כולנו בני אברהם יצחק ויעקב, וכולם יחזרו בתשובה שלימה, וכולם יתחילו ללמוד את התורה הקדושה, אשר היא חיינו ואורך ימינו, ולכן דייקא בימי המצרים האלו צריכים לעשות הרבה חסד אחד עם השני, וכן להרבות בלימוד תורה הקדושה, ולהרבות חיילים ללימוד תורה הקדושה, והקדוש ברוך הוא השומר על עם ישראל, ישמרינו ויבנה לנו את בית המקדש, ויגאלנו גאולת עולם.


המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים
 

גם אתם רוצים לכתוב לצדיק שאלות בהשקפה ובהנהגה? עכשיו ההזדמנות הנדירה אפשרית!

מערכת 'ברסלב סיטי' תעבור על השאלות ותעביר ללשכתו של הצדיק. יש לציין שרק שאלות ב"השקפה והנהגה" יועברו. בקשות לברכה וכדו' ניתן לשלוח דרך טופס 'ברכה מהצדיק'.

לשו"ת המלא: שו"ת ברסלב - שאלות ותשובות בחסידות ברסלב

0 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup