ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - עברו עלי ועל משפחתי כמה משברים ובגללם התרחקתי מהדת
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
עברו עלי ועל משפחתי כמה משברים ובגללם התרחקתי מהדת

שאלה:

מאת משה:
שלום כבוד הצדיק. בזמן האחרון עברו עלי ועל משפחתי כמה משברים ובגללם התרחקתי מהדת. איך אני אזכה לאמונה ולחזור למה שהייתי?

השאלה הופנתה דרך מערכת 'ברסלב סיטי' ללשכת כ"ק מוהרא"ש שליט"א, הצדיק מיבנאל, אשר השיב במכתב נפלא.

תשובה:

בעזה"י יום ג' לסדר פנחס כ' תמוז ה'תשע"ב

שלום וברכה אל משה נ"י

לנכון קבלתי את מכתבך.

אתה צריך לדעת שהחיים של אדם מלאים נסיונות קשים ומרים, ועיקר גדולת בר ישראל נמדד כפי שמחזיק מעמד ולא נשבר משום דבר וכו', ובוודאי זה קשה לקבל וכו', עם כל זאת אדם צריך לעשות לעצמו חשבון הנפש וכו', נשמתו ירדה מן השמים והתלבשה בגוף גשמי וחומרי, וצריך לעבור דרך ארוכה או קצרה וכו', כל אחד כפי מספר שנותיו הקצובים לו וכו', ואחר כך הוא חוזר אל הקדוש ברוך הוא למקום שנשתלשלה נשמתו וכו', את הגוף מכניסים בקבר והנשמה חוזרת למעלה למקום שחוצבה משם וכו', וכל הבעיות של אדם זה רק על הדרך הזה, שהוא צריך לעבור על זה בימי חיי הבלו, וזה דרך צר מאד, ויכולים ליפול משם וכו'.

ולכן צריכים להיות מקורב אל צדיק אמת שמחזק ומעודד ומשמח את נשמות ישראל שיחזיקו מעמד ולא יפלו מהדרך הזה, ולא יתרחקו מהתורה ומקיום מצוות מעשיות וכו', כי ממילא צריכים לחזור אל המקום שמשם באנו וכו'.

ולכן למה צריכים להתייאש, הרי אצלו יתברך מאד מאד חשוב תשובה, כמאמרם ז"ל (פסחים קיט.) ידו של הקדוש ברוך הוא שפרוסה תחת כנפי החיות כדי לקבל בעלי תשובה מיד מדת הדין, ואמרו חכמינו הקדושים (ברכות לד) במקום שבעלי תשובה עומדים, שם אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד, ואמרו (תנחומא נח) אין מכה בעולם שאין לה רפואה, רפואתו של יצר הרע תשובה, ולכן ראה לקחת את עצמך בידיך ולחזור אל הקדוש ברוך הוא, שהוא יקבל אותך וכו', ועיקר התשובה היא כמו שכתב הרמב"ם (פרק א' מהלכות תשובה הלכה א') כל מצות שבתורה בין עשה בין לא תעשה אם עבר אדם על אחת מהן בין בזדון בין בשגגה כשיעשה תשובה וישוב מחטאו חייב להתודות לפני האל ברוך הוא שנאמר (במדבר ה') "איש או אשה כי יעשו" וגו' "והתודו את חטאתם אשר עשו" זה וידוי דברים וידוי זה מצות עשה כיצד מתודין אומר אנא השם חטאתי עויתי פשעתי לפניך ועשיתי כך וכך והרי נחמתי ובושתי במעשי ולעולם איני חוזר לדבר זה וזהו עיקרו של וידוי וכל המרבה להתוודות ומאריך בענין זה הרי זה משובח.

ולכן הרגל את עצמך לדבר אל הקדוש ברוך הוא, ותעשה התחלה חדשה, ואל תהיה שבור משום דבר, כי גדול אדונינו ורב להושיע.


חזק ואמץ מאד להיות בשמחה, ותכריח את עצמך רק להיות בשמחה, כי השמחה זה רפואה בין בגשמי בין ברוחני, וכשאדם שמח מתרחבת דעתו ויכול להחדיר בעצמו אמונה פשוטה בו יתברך, והרגע שחזק באמונה שאין בלעדיו יתברך כלל והכל לכל אלקות גמור הוא, על ידי זה נפתח פיו לדבר אל הקדוש ברוך הוא כאשר ידבר איש אל רעהו, אשר זה התענוג הכי גדול, וטועם טעם עולם הבא בעולם הזה, וכמו שכתוב (ויקרא כ"ו י"ב) "והתהלכתי בתוככם והייתי לכם לאלקים ואתם תהיו לי לעם", ופירש רש"י "אטייל עמכם בגן עדן כאחד מכם ולא תהיו מזדעזעים ממני" וכו', איזה תענוג שאדם מרגיש שמלוא כל הארץ כבודו והוא נמצא ואין בלעדו נמצא, והוא יכול לדבר עמו יתברך פנים אל פנים, ואל מדריגה זו רביז"ל רוצה להביא אותנו, וזה זוכים על ידי תוקף השמחה, ולכן תמסור את נפשך להיות בשמחה, ומי יתן שתכניס גם שמחה בכל המשפחה, והיה זה שכרך.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.


המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים
 

גם אתם רוצים לכתוב לצדיק שאלות בהשקפה ובהנהגה? עכשיו ההזדמנות הנדירה אפשרית!

מערכת 'ברסלב סיטי' תעבור על השאלות ותעביר ללשכתו של הצדיק. יש לציין שרק שאלות ב"השקפה והנהגה" יועברו. בקשות לברכה וכדו' ניתן לשלוח דרך טופס 'ברכה מהצדיק'.

לשו"ת המלא: שו"ת ברסלב - שאלות ותשובות בחסידות ברסלב

0 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup