ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - האם רבנו ז"ל שומע את בקשותינו גם אם עומדים במרחק מציונו?
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
האם רבנו ז"ל שומע את בקשותינו גם אם עומדים במרחק מציונו?

שאלה:

מאת מעוז:
שלום למוהרא"ש. הצדיק כתב באחת התשובות שכשיש הרבה אנשים על הציון באומן, אפשר לעמוד בצד ולהתפלל. אבל איך יתקיים מה שרבינו אמר שהצדיק בפטירתו זה כמו לעבור חדר ואפשר לדבר ליד הציון והוא שומע. אם נעמוד רחוק איך ישמע את בקשותינו?

השאלה הופנתה דרך מערכת 'ברסלב סיטי' ללשכת כ"ק מוהרא"ש שליט"א, הצדיק מיבנאל, אשר השיב במכתב נפלא.

תשובה:

בעזה"י יום ה' לסדר שופטים ה' אלול ה'תשע"ב

שלום וברכה אל מעוז נ"י

לנכון קבלתי את מכתבך.

אתה צריך לדעת שהצדיק אחר שנסתלק מזה העולם הגשמי והחומרי, הוא מוריד את גופו הגשמי, אז נמצא יותר בזה העולם מאשר בחייו, כמובא בזוהר (אחרי ע"א:) תנינן צדיקא אף על גב דאתפטר מהאי עלמא, לא אסתלק ולא אתאביד מכלהו עלמין, דהא בכלהו עלמין אשתכח יתיר מחייוי, דבחייוי אשתכח בהאי עלמא בלחודוי, ולבתר אשתכח בתלת עלמין וזמין לגבייהו, דכתיב (שיר השירים א' ג') "עלמות אהבוך" אל תקרי עלמות אלא עולמות, זכאה חולקהון; היינו כי בחיים חיותו הוא מלובש בגוף גשמי, וגוף גשמי צריך להיות במקום אחד, כי אם הוא פה הוא לא שמה וכו'.

אבל כשמוריד את גופו הגשמי, אזי נמצא בכל מקום יותר מבחייו, כי נפשו רוחו ונשמתו מתחברים יחד, והוא נמצא בשלוש עולמות יותר מבחייו, ולכן איפה שרק עומדים סמוך ונראה אצל ציון הצדיק, זה ממש שהוא אצל הצדיק, ולכן בכל מקום שרק תעמוד בציון רביז"ל, אתה נמצא אצלו, ואפילו שאתה רחוק מאה מטר או מאתיים מטרים וכו' וכו', וכך הוא גם אצל ציון של רבי שמעון בן יוחאי, שמרוב דוחק האנשים שיש בל"ג בעומר, אשר לא שייך לעמוד אצל מצבת קבורתו, על כל פנים אם רק עומדים סמוך ונראה, חשוב ממש כמו שהוא נמצא אצל הצדיק וזה ברור.

הקדוש ברוך הוא יעזור שתזכה להיות אצל רביז"ל על ראש השנה, ותקבל ממנו את כל התיקונים, ובפירוש גילה לנו (חיי מוהר"ן סימן ת"ה) הראש השנה שלי הוא חידוש גדול, והשם יתברך יודע שאין הדבר הזה בירושה מאבותי, רק השם יתברך נתן לי זאת במתנה, שאני יודע מהו ראש השנה, לא מבעיא אתם כולכם, בוודאי תלויין בראש השנה שלי, אלא אפילו כל העולם כולו תלוי בראש השנה שלי.

 


המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים
 

גם אתם רוצים לכתוב לצדיק שאלות בהשקפה ובהנהגה? עכשיו ההזדמנות הנדירה אפשרית!

מערכת 'ברסלב סיטי' תעבור על השאלות ותעביר ללשכתו של הצדיק. יש לציין שרק שאלות ב"השקפה והנהגה" יועברו. בקשות לברכה וכדו' ניתן לשלוח דרך טופס 'ברכה מהצדיק'.

לשו"ת המלא: שו"ת ברסלב - שאלות ותשובות בחסידות ברסלב

0 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup