ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - האם זה נכון שרבינו מעביר בדין כבר ב"ברכו" הראשון של ראש השנה את מי שנמצא באומן?
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
האם זה נכון שרבינו מעביר בדין כבר ב"ברכו" הראשון של ראש השנה את מי שנמצא באומן?

שאלה:

מאת שלמה:
לכבוד הרב שליט"א. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יתמיד ויחזק בריאותכם עד ביאת גואל צדק.

שמעתי מאנשים שאומרים שמי שנמצא בראש השנה אצל רבנו באומן אז כבר ב"ברכו" הראשון של החג רבנו מעביר אותו בדין. האם זה נכון?

השאלה הופנתה דרך מערכת 'ברסלב סיטי' ללשכת כ"ק מוהרא"ש שליט"א, הצדיק מיבנאל, אשר השיב במכתב נפלא.

תשובה:

בעזה"י יום ג' לסדר כי תבוא י"ז אלול ה'תשע"ב

שלום וברכה אל שלמה נ"י

לנכון קבלתי את מכתבך.

ידוע שרביז"ל הפליג מאד מאד במעלת הראש השנה שלו, עד כדי כך שאמר (חיי מוהר"ן סימן ת"ה) הראש השנה שלי הוא חידוש גדול, והשם יתברך יודע שאין הדבר הזה בירושה מאבותי, רק השם יתברך נתן לי זאת במתנה, שאני יודע מהו ראש השנה, לא מבעיא אתם כולכם, בוודאי תלויין בראש השנה שלי, אלא אפילו כל העולם כולו תלוי בראש השנה שלי; ואמר לענין ראש השנה שלו (חיי מוהר"ן סימן ת"ו) שיכולין אז אנשים לקבל תיקונים מה שבכל השנה לא היה באפשר שיהיה להם תיקון בשום אופן, אף על פי כן בראש השנה יכולין אפילו הם לקבל תיקון. אף על פי שבכל השנה אפילו הוא בעצמו ז"ל לא היה יכול לתקנם, אבל בראש השנה גם הם יכולים לקבל תיקונים. כי אמר שהוא עושה בראש השנה ענינים ותיקונים מה שבכל השנה גם הוא אינו יכול לעשות.

וידוע שדנים את כל העולם כולו בראש השנה, ואת עם ישראל דנים קודם כדי שמדת הדין לא תקטרג אחר שרואים את מעשה הגויים וכו', ועל זה אמר רביז"ל שהוא פעל שאת אנשיו שבאים אצלו ידונו עוד בלילה הראשון, ולכן היה תמיד אצל אנשי שלומינו הלילה הראשונה של ראש השנה בחינת פחד גדול, לא רוקדים אז וכו', וממעטים בדיבור וכו', כי הרי עכשיו דנים אותם למעלה וכו', ומסופר בין אנשי שלומינו שרביז"ל התפלל את תפלת שמונה עשרה בליל ראשון של ראש השנה למעלה מארבע שעות, אנשי שלומינו עוד הספיקו לגמור את התפלה והלכו הביתה לעשות קידוש ואכלו את סעודת החג, וברכו ברכת המזון, וחזרו לבית הכנסת ועדיין רביז"ל עמד בתפלת לחש, וחיכו עליו עד שיגמור כדי לאחל שנה טובה ומתוקה כנהוג.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך כתיבה וחתימה טובה
 

גם אתם רוצים לכתוב לצדיק שאלות בהשקפה ובהנהגה? עכשיו ההזדמנות הנדירה אפשרית!

מערכת 'ברסלב סיטי' תעבור על השאלות ותעביר ללשכתו של הצדיק. יש לציין שרק שאלות ב"השקפה והנהגה" יועברו. בקשות לברכה וכדו' ניתן לשלוח דרך טופס 'ברכה מהצדיק'.

לשו"ת המלא: שו"ת ברסלב - שאלות ותשובות בחסידות ברסלב

0 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup