ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - מה הפירוש: "כשאדם עושה תשובה ומתודה, אז לא יזוז משם עד שנמחל לו"?
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
מה הפירוש: "כשאדם עושה תשובה ומתודה, אז לא יזוז משם עד שנמחל לו"?

שאלה:

מאת שמחה:
לכ"ק מוהראש שליט"א. קראתי בספרים שלכם ש"כשאדם עושה תשובה ומתודה, אז לא יזוז משם עד שנמחל לו". רציתי לדעת מה זאת אומרת? ואיך בכלל אפשר לדעת שנמחל לו משמים? תודה רבה ושה' ישלח לכם רפואה שלמה ושנה טובה ומתוקה!

השאלה הופנתה דרך מערכת 'ברסלב סיטי' ללשכת כ"ק מוהרא"ש שליט"א, הצדיק מיבנאל, אשר השיב במכתב נפלא.

תשובה:

בעזה"י יום א' לסדר נצבים כ"ב אלול ה'תשע"ב

שלום וברכה אל שמחה נ"י

לנכון קבלתי את מכתבך.

רביז"ל אמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן מ"ט) ודע, שעיקר התשובה השלימה היא, כשאדם עובר באלו המקומות ממש שהיה מקודם התשובה, כל אחד לפי מה שעבר עליו בימים הקודמים, וכשעובר באלו המקומות והענינים שהיה מתחלה ממש, ועכשיו פונה עורף מהם, וכופה יצרו לבלי לעשות עוד מה שעשה זהו עיקר התשובה השלימה, ורק זה נקרא תשובה.

אדם צריך להגיע אל השלימות שאין שלימות אחריו, והוא מדת השמחה, ומי שתמיד שש ושמח בידוע שהוא נמצא אצל הקדוש ברוך הוא, כי אצלו יתברך נאמר (דברי הימים א' ט"ז) "עוז וחדוה במקומו", ורביז"ל אמר (ספר המידות אות שמחה סימן א') כשאדם עושה מצוה בשמחה זה סימן שלבו שלם עם אלקיו.

ולכן כשבר ישראל תמיד שש ושמח, סימן שתשובתו כבר נתקבלה, והוא נמצא אצלו יתברך, אבל אם אדם עדיין שרוי בעצבות ובמרירות ובמרה שחורה ודכאון פנימי, סימן שהקליפות והסטרא אחרא מסבבים אותו, ועדיין הוא רחוק מתשובה, ואמר הצדיק הקדוש רבי מנחם מענדיל מוויטעפסק זי"ע (פרי הארץ מטות מסעי) העצבות היא הקליפה היותר קשה מכולם שהרי העבודה זרה נקראת על שמה (תהלים קט"ו ד') "עצביהם כסף וזהב" ונאמר (הושע ד', י"ז) "חבור עצבים", וכן אין לה שייכות עם השם יתברך.

ולכן זה הסימן אם נתקבל תשובה של אדם, אם הוא תמיד שש ושמח, אבל אם הוא עדיין בעצבות, סימן שיש לו עוד הרבה עבודה עד שתתקבל תשובתו.

יעזור הקדוש ברוך הוא שתחזור באמת בתשובה שלימה, ותהיה שש ושמח עם כל הנקודות טובות שיש בך, וזה יכניס בך שמחה עצומה, כי באמת אמרו חכמינו הקדושים (ברכות נ"ז.) על הפסוק (שיר השירים ד') "כפלח הרמון רקתך" מאי רקתך, אפילו ריקנין שבך מלאים מצות כרמון; ואמרו (ירושלמי ברכות פרק ט' הלכה ה') תני בשם רבי מאיר אין לך אחד מישראל שאינו עושה מאה מצות בכל יום. קורא את שמע ומברך לפניה ולאחריה ואוכל את פתו ומברך לפניה ולאחריה ומתפלל שלשה פעמים של שמונה עשרה וחוזר ועושה שאר מצות ומברך עליהן. וכן היה רבי מאיר אומר אין לך אדם בישראל שאין המצות מקיפות אותו. תפילין בראשו ותפילין בזרועו ומזוזה בפתחו מילה בבשרו ארבע ציציות בטליתו מקיפין אותו. הוא שדוד אמר (תהלים קי"ט) "שבע ביום הללתיך על משפטי צדקך". וכן הוא אומר (תהלים ל"ד) "חונה מלאך הוי"ה סביב ליראיו ויחלצם".

אשרי אדם שתמיד מחפש ומבקש ומוצא בעצמו את הנקודות טובות שיש בו, שעל ידי זה יהיה תמיד שש ושמח, וזה מה שאמר דוד המלך (תהילים ק"ד) "אנכי אשמח בהוי"ה יתמו חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם", כיון שאדם שש ושמח בו יתברך, אז אין כבר חטאים, ואין כבר רשעים וכו', ולכן תהיה רק בשמחה, ואז תדע שמחלו לך על כל העבר שלך.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך כתיבה וחתימה טובה
 

גם אתם רוצים לכתוב לצדיק שאלות בהשקפה ובהנהגה? עכשיו ההזדמנות הנדירה אפשרית!

מערכת 'ברסלב סיטי' תעבור על השאלות ותעביר ללשכתו של הצדיק. יש לציין שרק שאלות ב"השקפה והנהגה" יועברו. בקשות לברכה וכדו' ניתן לשלוח דרך טופס 'ברכה מהצדיק'.

לשו"ת המלא: שו"ת ברסלב - שאלות ותשובות בחסידות ברסלב

0 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup