ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - יש לי יצר הרע לגלוש באינטרנט כשאני בעבודה, ואני צריך חיזוק
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
יש לי יצר הרע לגלוש באינטרנט כשאני בעבודה, ואני צריך חיזוק

שאלה:

מאת יהודה:
שלום וברכה לצדיק מיבנאל שליט"א. שהקדוש ברוך הוא יתן לכם בריאות וכוחות לחזק כל אחד ואחד בכלל ישראל ולקרבם לה' יתברך. ברוך ה' התקרבתי לברסלב וזה פתח לי פתח חדש וממש הפך אותי לאיש אחר במחשבה, בדיבור ובמעשה. תודה לא-ל על כל זה וברוך ה' אני משתדל לומר בכל יום התיקון הכללי.

במקום העבודה שלי יש מחשב ואני צריך חיזוק לא לפתוח את האינטרנט. אני צריך גם תיקון לחטאת נעורים. תודה וברכה וכתיבה וחתימה טובה, ה' יתברך יתן לכם את הכוחות והזכות הגדולה לחזק לבבות נשברים ולשמחם בשמחה אמיתית שזה הדבר הכי גדול. מצפה לתשובה.

השאלה הופנתה דרך מערכת 'ברסלב סיטי' ללשכת כ"ק מוהרא"ש שליט"א, הצדיק מיבנאל, אשר השיב במכתב נפלא.

תשובה:

בעזה"י יום א' לסדר נצבים כ"ב אלול ה'תשע"ב

שלום וברכה אל יהודה נ"י

לנכון קבלתי את מכתבך.

דע לך שיסוד היסודות בחסידות ברסלב זה דבר אחד, ומשם נובעים עוד שתי דברים.

א. להיות בשמחה עצומה ולשמוח מאד מאד בו יתברך, אשר אין למעלה מזה, כי שמחה היא עולם החירות, ועל ידי שמחה יכולים להגיע לכל המדריגות שבעולם, ותיכף ומיד כשאדם שש ושמח, מוחלין לו על כל עוונותיו, כמו שכתוב (תהילים ק"ד) "אנכי אשמח בהוי"ה יתמו חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם".

ב. להרגיל את עצמו לדבר אל הקדוש ברוך הוא, וכל מה שצריך לבקש רק ממנו יתברך בשפת האם שלו, וירבה בדבר זה מאד, כי כל דיבור ודיבור שמדברים אליו יתברך, זה הצלחה נצחיית הצלחה כזו שאין לתאר ואין לשער כלל, ורביז"ל הקפיד על זה יותר מהכל, ואמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן כ"ה) ההתבודדות הוא מעלה עליונה וגדולה מן הכל. דהיינו לקבוע לו על כל פנים שעה או יותר להתבודד לבדו באיזה חדר או בשדה, ולפרש שיחתו בינו לבין קונו בטענות ואמתלאות בדברי חן ורצוי ופיוס, לבקש ולהתחנן מלפניו יתברך, שיקרבו אליו לעבודתו באמת. ותפלה ושיחה זו יהיה בלשון שמדברים בו וכו', והנהגה זו הוא גדולה במעלה מאד מאד, והוא דרך ועצה טובה מאד להתקרב אליו יתברך, כי זאת היא עצה כללית, שכולל הכל. כי על כל מה שיחסר לו בעבודת השם, או אם הוא רחוק לגמרי מכל וכל מעבודתו יתברך, על הכל יפרש שיחתו ויבקש מאתו יתברך, ואפילו אם לפעמים נסתתמין דבריו, ואינו יכול לפתוח פיו לדבר לפניו יתברך כלל, אף על פי כן זה בעצמו טוב מאד. דהיינו ההכנה שהוא מוכן ועומד לפניו יתברך, וחפץ ומשתוקק לדבר, אך שאינו יכול, זה בעצמו גם כן טוב מאד, וגם יוכל לעשות לו שיחה ותפלה מזה בעצמו. ועל זה בעצמו יצעק ויתחנן לפניו יתברך, שנתרחק כל כך, עד שאינו יכול אפילו לדבר. ויבקש מאתו יתברך רחמים ותחנונים, שיחמול עליו ויפתח פיו, שיוכל לפרש שיחתו לפניו.

ג. להקפיד מאד מאד ללמוד בכל יום שולחן ערוך כסדרן, ולא להטות מהשולחן ערוך כהוא זה, וכמו שאמר רביז"ל (שיחות הר"ן סימן כ"ט) שלימוד פוסקים צריכים להזהר בזה ביותר מכל הלימודים, וראוי ללמוד כל הארבעה "שולחן ערוך" כולם מראשם עד סופם כסדר, אם יכול ללמוד כל הארבעה שולחן ערוך עם כל הפירושים הגדולים מה טוב. ואם לאו על כל פנים ילמד כל הארבעה "שולחן ערוך" הקטנים. והוא תיקון גדול מאד מאד. כי על ידי חטאים נתערב טוב ורע, ועל ידי לימוד פוסק שמברר הכשר והפסול המותר והאסור הטהור והטמא על ידי זה נתברר ונפרש הטוב מן הרע וכמבואר במאמר ראיתי מנורת זהב ובשאר מאמרים מעלת למוד הפוסקים.

ואמר: שכל איש ישראלי מחויב ללמוד בכל יום ויום פוסקים ולא יעבור. ואף אם הוא אנוס ואין לו פנאי, ילמד על כל פנים איזה סעיף "שולחן ערוך" באיזה מקום שהוא אפילו שלא במקומו שהוא עומד עתה בשולחן ערוך. כי צריך ללמד איזה דין ב"שולחן ערוך" בכל יום ויום כל ימי חייו. וכשאינו אנוס ילמד כסדר כל הארבעה "שולחן ערוך" מדי יום ביומו וכשיגמור ויסים הארבעה "שולחן ערוך" יחזור ויתחיל ללמדם כסדר. וכן ינהג כל ימי חייו.

אם תקיים את שלושת הדברים האלה בכל יום, נכון יהיה לבך בטוח שהכל יתוקן לך בתכלית התיקון, ומי יתן שתהיה לכל הפחות פעם אחת בחייך אצל ציון רביז"ל, ותיתן שם פרוטה לצדקה ותאמר את העשרה מזמורי תהלים הנקראים "תיקון הכללי", שזה תיקון גמור לפגם הברית, ולחטאות נעורים.

בענין האינטרנט וכו', אני מוכרח להגיד לך שהיום יש קליפה עצומה שכובשת את כל חלקי טובה, ומקררת את האמונה ואת היראת שמים מבר ישראל, ומכניס בו כפירות ואפיקורסות, והוא הכלי משחית הנקרא אינטרנט, אייפד, בלקברי וכו', שבזה יכולים לראות כל מיני שיקוץ תיעוב עירום וזיהום, ומאמללים את עצמם וכו', ואת הילדים וכו'.

ולכן העיקר ראה לזרוק מהבית מחשב אינטרנט אייפד בלקברי וכו' וכו', כי כך אמרו חכמינו הקדושים (סנהדרין מה.) אין יצר הרע שולט אלא במי שעיניו רואות; ואמר החכם "אין חוצץ בפני התאוה כעצימת העינים" ואמר "אין לך אבר באברי האדם שיגרום לו מכשול כמו העינים". ואני מוכרח להגיד לך שהרבה בתים נהרסו לגמרי רק מפני שהיה להם מחשב אינטרנט בבית, ואף שזה נדמה כאילו הגזמה וכו', אבל רבים נפלו בפח בשביל הכלי הארורה הזו וכו', ונשבר ביתם, ולבסוף התגרשו רחמנא לישזבן, ולכן אסור בהחלט שיהיה בבית מחשב אינטרנט, כי זה הורס את כל חלקה טובה של היהדות, ומוריד את היראת שמים עד השאול רחמנא לישזבן, ומה גם שמאבדים את הילדים, כי ילד שלוקח כלי משחית כזה בתוך ידו וכו', הוא כבר נופל בשאול תחתית ומתחתיו, ולכן אשרי מי שמבער את החמץ הזה מביתו, ואז השכינה תשמור עליו.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך כתיבה וחתימה טובה
 

גם אתם רוצים לכתוב לצדיק שאלות בהשקפה ובהנהגה? עכשיו ההזדמנות הנדירה אפשרית!

מערכת 'ברסלב סיטי' תעבור על השאלות ותעביר ללשכתו של הצדיק. יש לציין שרק שאלות ב"השקפה והנהגה" יועברו. בקשות לברכה וכדו' ניתן לשלוח דרך טופס 'ברכה מהצדיק'.

לשו"ת המלא: שו"ת ברסלב - שאלות ותשובות בחסידות ברסלב

0 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup