ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - הייתי מעורב השנה במחלוקת גדולה, האם יש טעם שאסע לאומן, כי בטח רבינו כועס עלי?
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
הייתי מעורב השנה במחלוקת גדולה, האם יש טעם שאסע לאומן, כי בטח רבינו כועס עלי?

שאלה:

מאת פנחס:
שלום לכבוד הרב. אנחנו ממשיכים לברך אותך לאריכות ימים ושנים.

לצערי הרב נכנסתי למחלוקת גדולה בלי כוונה ואני מצטער ובוכה ימים ולילות, בפרט שאני יודע מה דעת רבינו ז"ל בעניין המחלוקת. האם יש טעם שאסע לאומן השנה? רבינו בטח כועס עליי ואני מאד מתבייש בעצמי. מחכה ומצפה לתשובה, תודה.

השאלה הופנתה דרך מערכת 'ברסלב סיטי' ללשכת כ"ק מוהרא"ש שליט"א, הצדיק מיבנאל, אשר השיב במכתב נפלא.

תשובה:

בעזה"י יום ב' לסדר נצבים כ"ג אלול ה'תשע"ב

שלום וברכה אל פנחס נ"י

לנכון קבלתי את מכתבך.

אין לתאר ואין לשער את גנות בעל מחלוקת, וכמה שרק לא נכתוב נגד מחלוקת, זה לא מספיק, כי כל הצרות והיסורים שעם ישראל סובלים, זה רק מחמת מחלוקת שאחד לא יכול לסבול את השני, וחכמינו הקדושים הזהירנו מאד מאד ואמרו (יבמות י"ד.) לא תתגודדו לא תעשו אגודות אגודות; ואמרו (סנהדרין ק"י) כל המחזיק במחלוקת עובר בלאו; ואמרו (במדבר רבה פרשה י"ח סימן ד') בוא וראה כמה קשה מחלוקת שכל העוזר במחלוקת הקדוש ברוך הוא מאבד את זכרו; וכו', ואמרו (שם) כמה קשה המחלוקת שבית דין של מעלה אין קונסים אלא מבן עשרים שנה ומעלה, ובית דין של מטה מבן י"ג, במחלוקתו של קרח תינוקות בן יומן נשרפו ונבלעו בשאול תחתית; ואין עוד דבר כל כך מגונה כמו בעל מחלוקת, עד כדי כך שאמר מוהרנ"ת ז"ל, את כולם רביז"ל יכול לקבל, אבל לא את בעל מחלוקת וכו', אבל הצרה הוא שכל אחד זורק על השני שהוא בעל מחלוקת וכו', הוא שוכח שהוא הוא הבעל מחלוקת.

ולכן אני מוכרח להגיד לך אם יש לך חלק במחלוקת, לך מהר ותבקש סליחה למי שגרמת צער ועגמת נפש וכו', כי לא יועיל לך שום דבר, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (יומא פה:) עבירות שבין אדם למקום יום הכפורים מכפר, עבירות שבין אדם לחבירו אין יום הכפורים מכפר עד שירצה את חבירו; זה לא מועיל שום תשובה עד שמבקשים סליחה מהחבר שגרם עליו מחלוקת, ואתה צריך לדעת שמובא בשולחן ערוך (הלכות יום הכיפורים סימן תר"ו סימן א') "ואם הוציא עליו שם רע אינו צריך למחול לו"; ואנשים לא קולטים מה זה, וחושבים שזו איזה חומרא וכו', לא לא, מי שהוציא שם רע על הזולת, ההוא לא מחוייב ולא צריך למחול לו, ואוי לאדם ששופך דמו של בר ישראל, ומכל שכן ששופך דם של צדיק הדבוק בו יתברך, שלא יאבה השם לסלוח לו.

עם כל זאת זה בכלל לא שייך בענין הנסיעה אל רביז"ל בראש השנה, רביז"ל הוא הרחמן האמיתי, כמו שאמר (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ז') שמי שהוא מנהיג הוא צריך להיות רחמן, ועוד לא היה רחמן בעולם כמו רביז"ל, ולכן אפילו אדם עשה את העבירות הכי חמורות וכו', וגרם את כל הצרות שבעולם וכו', עם כל זאת הוא מוכרח לנסוע אל ציון רביז"ל, ואדרבה ככל שהוא יודע שהוא גרם מחלוקת יותר גדולה וכו', ויש אנשים שלא מוחלין לו, הוא צריך לבוא אל ציון רביז"ל וליפול על פניו ולבקש רחמים ממנו יתברך בזכות הצדיק הרחמן הזה, שגם לו יהיה תיקון, ואת אלו האנשים שהוא ציער וכו' וכו', שימחלו לו וכו', ועל זה צריכים הרבה דמעות לשפוך וכו', כי אחרת אוי לו ואוי לנפשו וכו', ואדרבה ככל שאדם מרגיש יותר רחוק ממנו יתברך, ויודע שגרם מה שגרם רע לעצמו וכו', רע לאחרים וכו', הוא צריך להיות הראשון אצל ציון רביז"ל, כי בפירוש גילה לנו לענין ראש השנה שלו (חיי מוהר"ן סימן ת"ו) שיכולין אז אנשים לקבל תיקונים מה שבכל השנה לא היה באפשר שיהיה להם תיקון בשום אופן, אף על פי כן בראש השנה יכולין אפילו הם לקבל תיקון. אף על פי שבכל השנה אפילו הוא בעצמו ז"ל לא היה יכול לתקנם, אבל בראש השנה גם הם יכולים לקבל תיקונים. כי אמר שהוא עושה בראש השנה ענינים ותיקונים מה שבכל השנה גם הוא אינו יכול לעשות.

ועוד לא היה להקדוש ברוך הוא רחמן בעולם כמו רביז"ל, שרק הוא מבין את כל הירודים והנפולים והמושלכים בתאוותיהם ובמדותיהם הרעות וכו' וכו', ולא יועיל להמתנגדים שום דבר, זו מציאות שעוד לא היה צדיק קדוש ונורא, רחמן אמיתי, כמו רביז"ל, שרק הוא מבין את כל הירודים והנפולים, ויש לו עצות לכולם איך לעלותם לחזקם ולשמחם ולעודדם ולתקנם בתיקון נפלא, ולכן בוא תבוא אל ציון רביז"ל ברינה, ושם תשפוך את נפשך, פן ואולי אלו שגמרת להם צרות ויסורים ימחלו לך.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך כתיבה וחתימה טובה
 

גם אתם רוצים לכתוב לצדיק שאלות בהשקפה ובהנהגה? עכשיו ההזדמנות הנדירה אפשרית!

מערכת 'ברסלב סיטי' תעבור על השאלות ותעביר ללשכתו של הצדיק. יש לציין שרק שאלות ב"השקפה והנהגה" יועברו. בקשות לברכה וכדו' ניתן לשלוח דרך טופס 'ברכה מהצדיק'.

לשו"ת המלא: שו"ת ברסלב - שאלות ותשובות בחסידות ברסלב

0 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup