ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - מה נקרא "להתעקש בציון רבינו ז"ל"?
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
מה נקרא "להתעקש בציון רבינו ז"ל"?

שאלה:

מאת נחמן:
ברוך ה' הייתי באומן וקיימתי מה שהצדיק אמר שמי שיתעקש בציון יזכה לישועה שהוא צריך, וכך עשיתי: כל רגע גם לפני ראש השנה וגם בראש השנה כל זמן פנוי הייתי בציון והתעקשתי שאני צריך דירה משלי. רציתי לשאול את הצדיק, האם זה נקרא להתעקש שהתפללתי עוד פעם ועוד פעם על ענין הדירה, האם זה נקרא להתעקש? תודה רבה על הכל, זה שו"ת שעושה אותי באופן אישי מלא ידע, כי אני מתחזק מזה באופן מיוחד מאוד, וכל מכתב מדרבן אותי לקיים את העצות של רבינו, ישר כוח על הכל.

השאלה הופנתה דרך מערכת 'ברסלב סיטי' ללשכת כ"ק מוהרא"ש שליט"א, הצדיק מיבנאל, אשר השיב במכתב נפלא.

תשובה:

בעזה"י יום ד' לסדר בראשית כ"ד תשרי ה'תשע"ג

שלום וברכה אל נחמן נ"י

לנכון קבלתי את מכתבך.

אתה צריך מאד מאד להיות שמח שזכית להיות בראש השנה באומן אצל רביז"ל, כי כך אמר רביז"ל (חיי מוהר"ן סימן ת"ג) מי שזוכה להיות על ראש השנה ראוי לו לשמוח מאד מאד, כמו שכתוב (נחמיה ח') "אכלו מעדנים ושתו ממתקים כי חדות הוי"ה הוא מעוזכם" וזה נאמר על ראש השנה.

ולכן תשמח כל השנה, ובוודאי כל מה ביקשת והתעקשת אצל ציון רביז"ל תקבל, רק צריכים סבלנות גדולה, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (ברכות ס"ד.) כל הדוחק את השעה שעה דוחקתו וכל הנדחה מפני השעה שעה נדחת מפניו.

ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קצ"ו) אסור לאדם לעמוד עצמו על שום דבר, היינו שאסור להתעקש בתפלתו שהקדוש ברוך הוא יעשה לו דווקא את בקשתו, כי זה הוא כמו לוקח דבר בחזקה, בגזילה. רק צריך להתפלל ולהתחנן לפני השם יתברך ברחמים ותחנונים, אם יתן השם יתברך יתן ואם לאו לאו, וזה (אבות פרק ב') 'אל תעשה תפלתך קבע', מלשון גזילה, כמו שכתוב (משלי כ"ב) "וקבע את קובעיהם נפש". היינו שכל מה שהוא מבקש, הן פרנסה או בנים או שאר צרכים, אסור להתעקש ולעמוד עצמו בתפלתו, שדווקא יעשה הקדוש ברוך הוא את תפלתו, כי זה הוא תפילת קבע שלוקח הדבר בחזקה בגזילה, רק יתפלל רחמים ותחנונים; בוודאי מה שביקשת והתחננת והתעקשת בציון רביז"ל, תראה שבסוף תקבל את זה, אבל אל תדחוק את השעה.

העיקר תקיים מה שאמרו חכמינו הקדושים (בבא מציעא נט.) לעולם יהא אדם זהיר בכבוד אשתו, שאין ברכה מצויה בתוך ביתו של אדם אלא בשביל אשתו, שנאמר (בראשית י"ב) "ולאברם הטיב בעבורה" והיינו דאמר להו רבא לבני מחוזא, אוקירו לנשייכו כי היכי דתתעתרו, (תכבדו ותייקרו את נשותיכם כדי שתתעשרו) ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ס"ט) שעיקר העשירות בא בזכות האשה.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים
 

גם אתם רוצים לכתוב לצדיק שאלות בהשקפה ובהנהגה? עכשיו ההזדמנות הנדירה אפשרית!

מערכת 'ברסלב סיטי' תעבור על השאלות ותעביר ללשכתו של הצדיק. יש לציין שרק שאלות ב"השקפה והנהגה" יועברו. בקשות לברכה וכדו' ניתן לשלוח דרך טופס 'ברכה מהצדיק'.

לשו"ת המלא: שו"ת ברסלב - שאלות ותשובות בחסידות ברסלב

0 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup