ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - התחלתי ללמוד בספרי חב"ד. האם להמשיך בכך או להמשיך בספרי ברסלב?
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
התחלתי ללמוד בספרי חב"ד. האם להמשיך בכך או להמשיך בספרי ברסלב?

שאלה:

מאת אברהם:
לכבוד הצדיק הקדוש שליט״א. בשנים האחרונות התקרבתי מאוד לחסידות ברסלב, למדתי ליקוטי מוהר״ן כמה וכמה פעמים ביחד עם ליקוטי הלכות ושאר ספרי ברסלב, וכל זה נעשה בהתלהבות גדולה ואהבה לרבנו. אף על פי שיש לי עדיין הרבה מאוד מה ללמוד מספרי רבנו, לפתע יש לי תשוקה גדולה ושמחה רבה שאני לומד את ספרי חסידות חב״ד וירדה לי ההתלהבות בספרי רבנו. האם להמשיך במה שליבי חפץ כרגע או להמשיך בלימוד הרגיל בספרי ברסלב? תודה רבה על כל העצות

השאלה הופנתה דרך מערכת 'ברסלב סיטי' ללשכת כ"ק מוהרא"ש שליט"א, הצדיק מיבנאל, אשר השיב במכתב נפלא.

תשובה:

בעזה"י יום א' לסדר נח כ"ח תשרי ה'תשע"ג

שלום וברכה אל אברהם נ"י

לנכון קבלתי את מכתבך.

אתה צריך לדעת שרביז"ל רצה מאד מאד שנהיה בכל מקומות התורה הקדושה, ואמר בפירוש (שיחות הר"ן סימן כ"ח) ראוי לאדם שיעבור וילך בזה העולם בכל הספרים הקדושים וללמוד כולם כדי שיהיה בכל מקום, כמו שנמצא השרים הגדולים שהולכים ועוברים במדינות, ומוציאים הוצאות רבות על זה כדי שיוכל אחר כן להתפאר ולומר שהיה במדינות, כמו שדרך השרים להתפאר ולומר 'הייתי בורשא' וכיוצא בזה.

כמו כן ראוי שיהיה האדם בעולם הזה בכל מקומות הקדושים של התורה, כדי שיוכל להתפאר בעולם הבא שהיה בכל מקום דהיינו בכל הספרים הקדושים. ולעתיד בעולם הבא מזכירין אותו כל מה שלמד בעולם הזה.

ולכן אני לא יודע למה אתה שואל אם כדאי ללמוד ספרי חב"ד שזה מושך אותך עכשיו יותר, אדרבה תלמד את שניהם, הן את ספרי רביז"ל, והן את ספרי חב"ד, זה לא סותר אחד להשני, אדרבה זה רק עוזר אחד להשני, כי ריבוי הידיעות בספרים הקדושים מחזקים את הידע וכו', ומרחיבים את הדעת ואת ההבנה וכו', ויכולים להבין את הכל.

גם אני עוסק בספרי רביז"ל זה קרוב לחמישים ושמונה שנים, ותהלה לאל יש לי את כל ספרי חב"ד מה שרק נמצא, וזה לא סותר אחד את השני.

פעם הביאו לפני הצמח צדק זי"ע כרך אחד מ"לקוטי הלכות", ועיין בזה זמן רב, וכשסיים ענה ואמר אב אחד לכולנו, זאת אומרת שהכל חוזר אל אותו כוונה, הרי התכלית הוא רק להכיר את הקדוש ברוך הוא, שבשביל זה נבראנו בזה העולם, כמו שכתוב בזוהר הקדוש (בא מ"ב) בגין דישתמודעין ליה, תכלית הבריאה הייתה רק כדי שנכיר את הקדוש ברוך הוא בכל פרט מפרטי הבריאה.

וכך התחיל רביז"ל את ספרו: איש הישראלי צריך תמיד להסתכל על השכל שיש בכל דבר, היינו על החיות אלקות שיש בכל פרט מפרטי הבריאה, ולהתבונן היטב איך שבלי אלקותו יתברך לא היה קיום לדבר הזה, כי באמת דומם צומח חי מדבר זה כסא לעצם עצמיות אלקותו יתברך, ואמר רביז"ל (שיחות הר"ן סימן נ"ב) מכל הדברים צועק כבוד השם יתברך, כי מלא כל הארץ כבודו, ואפילו מסיפורי הגויים צועק גם כן כבוד השם יתברך, כמו שכתוב (תהלים צ"ו ג') "ספרו בגוים כבודו", שאפילו בסיפורי הגויים צועק כבוד השם יתברך. כי כבודו יתברך צועק תמיד וקורא ומרמז להאדם שיתקרב אליו יתברך, והוא יתברך יקרב אותו ברחמים באהבה ובחיבה גדולה; וכו', עיין שם.

ולכן צריכים להחדיר בעצמו את אמתת מציאותו יתברך, ובשביל זה טוב ללמוד את כל ספרי חסידות תלמידי הבעל שם טוב ותלמידיו ותלמידי תלמידיו וכו' וכו', אבל המעלה בספרי רביז"ל, כי הוא המעורר את האדם מהשינה העמוקה שאדם ישן, כמובא בדבריו ז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ס'), ועל ידי זה פותח לו את הפה לדבר אליו יתברך, כי ככל שאדם יותר לומד את ספרי רביז"ל, נפתח לו הלב והמח והפה לדבר אל הקדוש ברוך הוא.

וזה מציאות, מה שאדם לומד יותר ספרי רביז"ל, יותר מדבר ומתבודד עמו יתברך, שאין טוב מזה, כי עם התבוננות לבד אדם לא יכול להתגבר על יצרו הבוער בו מרוב יצרו וכו' וכו', אבל בזה שאדם מרגיל את עצמו לדבר אל הקדוש ברוך הוא, ומפרש את שיחתו אליו יתברך, זה מה שמציל אותו, ואת הנקודה הזו אי אפשר לקבל רק על ידי התמדה רבה בספרי רביז"ל.

ולכן תקיים מה שאמר החכם מכל אדם (קהלת ז' י"ח) "טוב אשר תאחז בזה וגם מזה אל תנח את ידך כי ירא אלקים יצא את כולם", היינו שתלמד הן בספרי ברסלב והן בספרי חב"ד, וזה לא סותר אחד את השני, יראו עינינו וישמח לבנו ותגל נפשינו בישועתו יתברך, שנזכה למוחין נקיים, והמח רק יחשוב ממנו יתברך.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים
 

גם אתם רוצים לכתוב לצדיק שאלות בהשקפה ובהנהגה? עכשיו ההזדמנות הנדירה אפשרית!

מערכת 'ברסלב סיטי' תעבור על השאלות ותעביר ללשכתו של הצדיק. יש לציין שרק שאלות ב"השקפה והנהגה" יועברו. בקשות לברכה וכדו' ניתן לשלוח דרך טופס 'ברכה מהצדיק'.

לשו"ת המלא: שו"ת ברסלב - שאלות ותשובות בחסידות ברסלב

0 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup