ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - חמי מאיים שיפסיק לשלם עבורי את השכירות אם לא אבטיח לו שלא אסע יותר לאומן
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
חמי מאיים שיפסיק לשלם עבורי את השכירות אם לא אבטיח לו שלא אסע יותר לאומן

שאלה:

מאת ישראל:
שלום. אני אברך וכבר עברו שלוש שנים מהחתונה. עד עכשיו חמי שילם לי את השכר דירה כמו שסוכם לפני החתונה שישלם לי את השכר דירה למשך חמש שנים (1,500 דולר לחודש) ברוך ה' זכיתי להיות שתי פעמים בראש השנה באומן, ועכשיו חמי אמר לי שאם אני לא אבטיח לו שלא אסע עוד לאומן יפסיק לשלם לי את השכר דירה. מה לעשות?

השאלה הופנתה דרך מערכת 'ברסלב סיטי' ללשכת כ"ק מוהרא"ש שליט"א, הצדיק מיבנאל, אשר השיב במכתב נפלא.

תשובה:

בעזה"י יום א' לסדר נח כ"ח תשרי ה'תשע"ג

שלום וברכה אל ישראל נ"י

לנכון קבלתי את מכתבך.

אתה צריך לדעת בנישואין מאד מאד חשוב שיהיה בינך ובין אשתך אהבה והבנה גדולה מאד מאד, ותעזרו אחד להשני, שזה יסוד מוסד בשלום בית, ולא לערב את ההורים בשום פנים ואופן בחיי הנישואין, כי זה רק מביא אחר כך ויכוחים וקטטות בין הבעל והאשה וכו' וכו'.

חמיך היקר הבטיח לך שכר דירה חמש שנים, וקיים את זה כבר שלוש שנים, אשריו ואשרי חלקו שעזר לך ותמך בך כדי שתוכל לשבת וללמוד, ובוודאי יש לו שכר גדול בהתורה שלמדת.

והנה נסעת שתי פעמים בראש השנה לאומן אשר אין למעלה מזה, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (ראש השנה ח:) בראש השנה נידון מה יהיה בסופו, היינו בראש השנה הוא יום הדין והנורא שדנים את כולם כל הבריאה כולה, מה יהיה עם כל אחד ואחד בשנה זו, מי לחיים מי למוות וכו', מי בחניקה ומי בשריפה וכו'.

וכן אמרו (ביצה ט"ז.) כל מזונותיו של אדם קצובים מראש השנה, היינו שאז כותבים את התקציב לאדם על כל השנה, וכן אמרו (בראשית רבה פרשה נ"ו סימן י"ג) כל ימות השנה ישראל נאחזין בעבירות, ומסתבכין בצרות, ובראש השנה הן נוטלין שופר ותוקעין בו, ונזכרים לפני הקדוש ברוך הוא והוא מוחל להם; כשאדם חוטא בר מינן, אזי בלי שום ספק יקבל עונש, כי יש דין ויש דיין, אבל כשבא בראש השנה ומבקש סליחה, ומכניע את עצמו לפניו יתברך, מיד הוא מוחל לו, כמאמרם ז"ל
(שוחר טוב תהלים ק"ב) "פנה אל תפלת הערער", אמר רבי יצחק, כלפי דורות אמרו, שאין להם לא נביא ולא כהן ולא בית המקדש שיכפר עליהם, אלא עוד תפלה אחת שנשתייר להם שהם מתפללין בראש השנה ויום הכפורים, ולא תבזה אותו מהם. הוי, ולא בזה את תפלתם.

הרי שלך לפניך שבראש השנה אז הוא המשפט לכל העולם כולו, והנה ידוע כשיש משפט חמור צריכים לקחת עורך דין גדול, וככל שהמשפט יותר גדול ויותר מסובך, לוקחים את העורך דין הכי גדול, ואם נגזר עליו איזה עונש מוות רחמנא ליצלן, אזי לוקחים את העורך דין הכי גדול בעולם, ואף שזה עולה הון תועפות, מוכרים את כל מה שיש לו כדי לשלם להעורך דין, העיקר שיציל אותו ממוות בטוח לחיים, והנה רביז"ל הוא העורך דין הכי גדול בעולם, והוא הכריז (חיי מוהר"ן סימן ת"ה) הראש השנה שלי הוא חידוש גדול, והשם יתברך יודע שאין הדבר הזה בירושה מאבותי, רק השם יתברך נתן לי זאת במתנה, שאני יודע מהו ראש השנה, לא מבעיא אתם כולכם, בוודאי תלויין בראש השנה שלי, אלא אפילו כל העולם כולו תלוי בראש השנה של.

ולכן נוסעים אל רביז"ל על ראש השנה, כדי שהוא יהיה לנו עורך דין בהמשפט ששופטים אז את כל אדם, והוא מוסר את נפשו עבור כל אחד שבא אליו וחוזר שם בתשובה שלימה ומבקש ממנו יתברך ישמור אותנו כל השנה מכל מיני צרות ורעות רבות וכו', ושנזכה להכתב בשנה של בריאות והצלחה בחיים, ופרנסה טובה, ושמירה מכל מיני גניבות וגזילות ואלימות, ומכל מיני מיתות משונות, כי הצדיק האמת הוא העורך דין הכי גדול, ורביז"ל רצה שכולם יהיו אצלו בראש השנה בלי יוצא מן הכלל.

ולכן חמיך צריך להבין כי בזה שאתה נוסע אצל רביז"ל, אתה מציל את עצמך ואת בתו ואת הילדים מכל מיני מאורעות ומכשולים וסכנות שרק קורים בעולם, וכן שתכתב בפרנסה בשפע, ובכל הישועות שרק צריכים, האם לא כדאי בשביל זה לנסוע אל ציון רביז"ל? הרי בראש השנה פועלים אצל רביז"ל במליונים וכו', כל אחד כפי האמונה החזקה בזה וכו'.

ולכן למה לחמיך לדאוג? אדרבה הוא צריך לדחוק עליך שתסע בראש השנה לציון רביז"ל באומן, ומה גם הוא בעצמו צריך לנסוע איתך, ויהיה לו גם טוב, כי הרי להיות בראש השנה באומן, אין למעלה מזה, כי שמה מחלקים בריאות, פרנסה, שלום בית, ילדים, נחת וכו' וכו', האם זה לא שווה פי מליון מלנסוע לעסקים מעבר לים למזרח הרחוק כמו סין, או במערב הפרוע כמו לוס אנג'לס? והלוואי שהיית יכול להראות את המכתב הזה לחמיך נ"י, ואם אף על פי כן חמיך נ"י לא רוצה לשלם לך שכר דירה, דע לך כי כך כתוב (אסתר ד' י"ד) "רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר".

העיקר מה שאתה צריך רק לחיות עם אשתך באהבה ובהבנה גדולה, ותשתדלו שיהיה ביניכם שלום בית אמיתי, וכבוד הדדי, ולא לערב את ההורים בחיי הנישואין שלכם, ואתה שלום וביתך שלום וכל אשר לך שלום, ואמרו חכמינו הקדושים (עוקצין פרק ג') לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום. שנאמר (תהלים כ"ט) "הוי"ה עוז לעמו יתן הוי"ה יברך את עמו בשלום".

 

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים
 

גם אתם רוצים לכתוב לצדיק שאלות בהשקפה ובהנהגה? עכשיו ההזדמנות הנדירה אפשרית!

מערכת 'ברסלב סיטי' תעבור על השאלות ותעביר ללשכתו של הצדיק. יש לציין שרק שאלות ב"השקפה והנהגה" יועברו. בקשות לברכה וכדו' ניתן לשלוח דרך טופס 'ברכה מהצדיק'.

לשו"ת המלא: שו"ת ברסלב - שאלות ותשובות בחסידות ברסלב

0 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup