ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - מצאו שרמת הסוכר בדם שלי גבוהה מאוד ואני מוטרד ומתוח מזה
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
מצאו שרמת הסוכר בדם שלי גבוהה מאוד ואני מוטרד ומתוח מזה

שאלה:

מאת בנימין:
לכבוד הרה"צ הרב אליעזר שלמה שיק שליט"א. בשבוע שעבר עשיתי בדיקות דם ומצאו שרמת הסוכר בדם אצלי גבוהה - 292. אני מוזמן לרופא היום והייתי מבקש מכבוד הרב עצה וברכה מה לעשות. זה מאוד מטריד אותי ואני מתוח מאוד. אולי זה בעקבות פטירת הנכדה שלי כפי שסיפרתי לך כשהייתי אצלך בחוץ לארץ. בתקוה לבשורות טובות. אשמח לקבל תשובה.

השאלה הופנתה דרך מערכת 'ברסלב סיטי' ללשכת כ"ק מוהרא"ש שליט"א, הצדיק מיבנאל, אשר השיב במכתב נפלא.

תשובה:

בעזה"י יום א' לסדר נח כ"ח תשרי ה'תשע"ג

שלום וברכה אל בנימין נ"י 

לנכון קבלתי את מכתבך.

כתיב (קהלת ב' י"ד) "החכם עיניו בראשו" עליך לדעת אשר עם סכרת לא משחקים, צריכים תיכף ומיד לעשות דיאטה חזקה מאד, ועם רצון טוב יכולים להוריד את הסוכר בדם, הן אמת שהמספר הזה זה גבוה וכו', עם כל זאת עם רצון טוב יכולים עוד להוריד את זה, ואם מתרשלים בזה אזי תצטרך כל החיים לקחת זריקות של אינסולין וכו', ולכן תהיה חכם ותיכף ומיד תשמור מאד מאד על מה שאתה אוכל, והקדוש ברוך הוא ישלח לך רפואה שלימה, רפואת הנפש ורפואת הגוף גם יחד.

העיקר שבכל העיקרים אתה צריך להתחזק ביתר שאת ויתר עוז, ולדעת מה שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קי"ט) שכל בני העולם כולם מלאים יסורים, אין גם אחד שיהיה לו עולם הזה, ואפילו העשירים הגדולים ואפילו השרים, אין להם שום עולם הזה כלל, כי כל ימיהם כעס ומכאובות, וכולם מלאים טרדות ודאגות ועצבות ויגון ואנחה תמיד, וכל אחד יש לו יסורים מיוחדים, ואין גם אחד מכל העשירים והשרים, שיהיה לו הכל כסדר כרצונו תמיד, וכולם כאחד מלאים יסורים ודאגות תמיד, וזה ברור וידוע לכל מי שבקי קצת בהם ובדרכיהם.

ואפילו מי שנדמה עליו, שיש לו העולם הזה בשלימות ויש לו כל התענוגים, עושר ונכסים וכבוד והון רב וארמונים גדולים וכלים נפלאים ותכשיטין וסגולת מלכים וכו' וכו', אם יסתכלו בו טוב טוב, יראו שגם הוא מלא כעס ומכאובות הרבה תמיד בכמה מיני אופנים וענינים, וכמו שאמר שלמה המלך (קהלת ב') "גם כל ימיו כעס ומכאובות", וכתיב (איוב י"ד) "אדם לעמל יולד קצר ימים ושבע רוגז", וזה כולל כל בני אדם שבעולם מקטן ועד גדול, כי כולם נולדו לעמל ומלאים רוגז ויסורין, ואין שום עצה ותחבולה להנצל מעמל ויגון הזה, כי אם לברוח להשם יתברך ולעסוק בתורה. וכמו שאמרו חכמינו הקדושים (בראשית רבה פרשה י"ג סימן ז') "אדם לעמל יולד" 'אשרי מי שעמלו בתורה', היינו מאחר שכל אדם נולד לעמל, ואי אפשר להמלט מזה בשום אופן, אפילו אם יהיה לו כל חללי דעלמא, בודאי יהיה לו עמל ויסורין ודאגות הרבה, על כן החכם עיניו בראשו שיהפוך העמל לעמל של תורה, אשר בשביל זה נולד שיעמול בתורה, ואז אשרי לו, כי ניצול מעמל העולם הזה וזוכה לחיי עולם הבא.

ולכן אף שעוברים עליך צרות ויסורים ומרירות ומכאובים ומשברים וגלים וכו' וכו', עם כל זאת עליך להתחזק ביתר שאת ויתר עוז, ולדעת שכאן זה הגיהנום וכו', ואם רוצים להנצל מהגיהנום הזה צריכים רק להכניס את הקדוש ברוך הוא לתוך החיים שלו, כעין שאמרו חכמינו הקדושים (ברכות ה.) כל שהקדוש ברוך הוא חפץ בו מדכאו ביסורין אם קבלם יראה זרע יאריך ימים.

תאמין לי שאני מבין את שברון לבך מה שעובר עליך וכו', עם כל זאת צריכים להתחזק ולהחיות את עצמו בכל הכוחות, כי כך אמרו חכמינו הקדושים (בראשית רבה פרשה צ"ד סימן ה') רבי ברכיה אמר, אין הקדוש ברוך הוא מייחד שמו על בריה כשהוא חי אלא על בעלי יסורין; ואמרו (פסיקתא רבתי) אשרי אדם שנגעו בו יסורין וכבש רחמיו ולא קרא תגר.

אני יודע שזה מאד מאד קשה, עם כל זאת מוכרחים להתחזק ולהמשיך את החיים, יעזור הקדוש ברוך הוא שיומתק מכם כל הדינים על ידי פלא עליון, והכל יתהפך לטובה.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים
 

גם אתם רוצים לכתוב לצדיק שאלות בהשקפה ובהנהגה? עכשיו ההזדמנות הנדירה אפשרית!

מערכת 'ברסלב סיטי' תעבור על השאלות ותעביר ללשכתו של הצדיק. יש לציין שרק שאלות ב"השקפה והנהגה" יועברו. בקשות לברכה וכדו' ניתן לשלוח דרך טופס 'ברכה מהצדיק'.

לשו"ת המלא: שו"ת ברסלב - שאלות ותשובות בחסידות ברסלב

0 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup