ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - זכיתי להיות בציון רביז"ל. מה עוד צריך לעשות כדי לתקן את העבירות החמורות בהם נכשלתי?
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
זכיתי להיות בציון רביז"ל. מה עוד צריך לעשות כדי לתקן את העבירות החמורות בהם נכשלתי?

שאלה:

מאת אברהם:
לצדיק הקדוש, ה' ישלח לכם רפואה שלמה. ה' זיכה אותי והייתי בציון רבינו באומן ואמרתי את התיקון הכללי. מה אני צריך לעשות עוד כדי לתקן עבירות חמורות?

השאלה הופנתה דרך מערכת 'ברסלב סיטי' ללשכת כ"ק מוהרא"ש שליט"א, הצדיק מיבנאל, אשר השיב במכתב נפלא.

תשובה:

בעזה"י יום ד' לסדר תולדות כ"ט חשוון התשע"ג

שלום וברכה אל אברהם נ"י 

לנכון קבלתי את מכתבך.

תשואת חן לך על התפלות והאיחולים לרפואתי.

דע לך היות שזכית להיות אצל ציון רביז"ל, ואמרת שם את התיקון הכללי, עליך לרקוד כל יום ויום מחדש על גודל הזכות הזו שזכית, כי אין לתאר ואין לשער כלל את גודל הזכות של אדם שזוכה להיות בזה העולם אפילו פעם אחת אצל ציון רביז"ל, ונותן פרוטה לצדקה, ואומר את העשרה מזמורי תהלים הנקראים "תיקון הכללי", אשר רביז"ל העמיד שני עדים צדיקים קדושים, ואמר להם אם אחד יבוא אל ציוני אחר הסתלקותי ויתן פרוטה לצדקה עבורי, ויאמר את העשרה מזמורי תהלים הנקראים "תיקון הכללי", אפילו אם עצמו וגבהו חטאיו ופשעיו, יוציאו מהשאול תחתית ומתחתיו, ולכן אתה צריך לרקוד כל יום בלי יוצא מן הכלל, על הזכות הגדולה שזכית להיות אצל ציון רביז"ל, ולקיים את מאמרו של רביז"ל, ובוודאי הוא יעסוק בתיקונך.

אתה צריך רק להיות בשמחה, ובזה שתהיה בשמחה שזכית להיות על ציון רביז"ל, בזה אתה מגלה את טוהר לבבך שאתה מאמין בהבטחה של רביז"ל, ובוודאי יהיה לך תיקון נורא ונפלא מאד, על העבירות החמורות שעברת, זה ברור כשמש, אבל עליך רק להתחזק במדת השמחה, כי הס"מ יעשה כל מה שביכולתו לשבור אותך, ולהכניס בך חלישות הדעת וספיקות וכו' וכו', כי זה קליפת עמלק שמכניס באדם ספיקות (שמות י"ז) "היש הוי"ה בקרבנו אם אין", ולכן אתה צריך למסור את נפשך על נקודת השמחה, וכשבר ישראל שש ושמח, על ידי זה הוא מבער את כל הקליפות שברא על ידי עוונותיו המרובים, כי אצלו יתברך נאמר (דברי הימים א' ט"ז כ"ז) "הוד והדר לפניו עוז וחדוה במקומו" ואמרו חכמינו הקדושים (שבת ל:) אין השכינה שורה אלא מתוך שמחה.

והשמחה תרחיב לך את דעתך, עד שתוכל להרגיל את עצמך לדבר אל הקדוש ברוך הוא בשפת האם שלך, שזה נקרא אצל רביז"ל התבודדות, שאין דבר יותר חשוב מזה, כמובא בדבריו ז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן כ"ה) ההתבודדות הוא מעלה עליונה וגדולה מן הכל. דהיינו לקבוע לו על כל פנים שעה או יותר להתבודד לבדו באיזה חדר או בשדה, ולפרש שיחתו בינו לבין קונו בטענות ואמתלאות בדברי חן ורצוי ופיוס, לבקש ולהתחנן מלפניו יתברך, שיקרבו אליו לעבודתו באמת. ותפלה ושיחה זו יהיה בלשון שמדברים בו וכו', והנהגה זו הוא גדולה במעלה מאד מאד, והוא דרך ועצה טובה מאד להתקרב אליו יתברך, כי זאת היא עצה כללית, שכולל הכל. כי על כל מה שיחסר לו בעבודת השם, או אם הוא רחוק לגמרי מכל וכל מעבודתו יתברך, על הכל יפרש שיחתו ויבקש מאתו יתברך, ואפילו אם לפעמים נסתתמין דבריו, ואינו יכול לפתוח פיו לדבר לפניו יתברך כלל, אף על פי כן זה בעצמו טוב מאד. דהיינו ההכנה שהוא מוכן ועומד לפניו יתברך, וחפץ ומשתוקק לדבר, אך שאינו יכול, זה בעצמו גם כן טוב מאד, וגם יוכל לעשות לו שיחה ותפלה מזה בעצמו. ועל זה בעצמו יצעק ויתחנן לפניו יתברך, שנתרחק כל כך, עד שאינו יכול אפילו לדבר. ויבקש מאתו יתברך רחמים ותחנונים, שיחמול עליו ויפתח פיו, שיוכל לפרש שיחתו לפניו.

וכן תרגיל את עצמך ללמוד תורה הקדושה, ואל יחסר לך יום מבלי לימוד מקרא משנה גמרא והלכה, שזו העשירות הכי גדולה של האדם, ואפילו שבהתחלה לא תבין את הכל, עם כל זאת תהיה עקשן גדול מאד מאד על דבר זה ללמוד בכל יום מעט ועוד מעט, ואמרו חכמינו הקדושים (ירושלמי ראש השנה פרק ד' הלכה ח') כיון שקבלתם עליכם עול תורה מעלה אני עליכם כאילו לא חטאתם מימיכם, אדם שנכשל עם כל כך הרבה עבירות חמורות וכו' וכו', אבל אם הוא לוקח את עצמו ונכנס בתוך התורה הקדושה, אזי הקדוש ברוך הוא מוחל לו על כל עוונותיו, ולכן אני שואל אותך האם זה לא כדאי ללמוד תורה, שבזה נתכפר לו כל עוונותיו? ולכן אל תהיה בטלן, תהיה קבוע בלימוד תורה הקדושה בכל יום, שהיא חכמתו יתברך, ואין טוב אלא תורה.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים
 

גם אתם רוצים לכתוב לצדיק שאלות בהשקפה ובהנהגה? עכשיו ההזדמנות הנדירה אפשרית!

מערכת 'ברסלב סיטי' תעבור על השאלות ותעביר ללשכתו של הצדיק. יש לציין שרק שאלות ב"השקפה והנהגה" יועברו. בקשות לברכה וכדו' ניתן לשלוח דרך טופס 'ברכה מהצדיק'.

לשו"ת המלא: שו"ת ברסלב - שאלות ותשובות בחסידות ברסלב

0 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup