ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - איך זה יכול להיות שנכשלתי בעבירה אחרי שהייתי בציון רביז"ל, הרי רבינו אמר שהוא יתקן אותנו לגמרי?
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
איך זה יכול להיות שנכשלתי בעבירה אחרי שהייתי בציון רביז"ל, הרי רבינו אמר שהוא יתקן אותנו לגמרי?

שאלה:

מאת אלי:
לכבוד מוהרא"ש הצדיק היקר. נסעתי לציון הקדוש של רבינו ז״ל, ואחרי שחזרתי לצערי נפלתי בעבירה לצערי. איך זה יכול להיות, הרי רבינו אמר שיתקן אותנו לגמרי?

השאלה הופנתה דרך מערכת 'ברסלב סיטי' ללשכת כ"ק מוהרא"ש שליט"א, הצדיק מיבנאל, אשר השיב במכתב נפלא.

תשובה:

בעזה"י יום ה' לסדר שמות כ"א טבת התשע"ג

שלום וברכה אל אלי נ"י

לנכון קבלתי את מכתבך.

אתה צריך לדעת שרביז"ל הבטיח הבטחה עם שני עדים צדיקים גדולים, שמי שיבוא אל ציונו הקדוש באומן ויתן פרוטה לצדקה, ויאמר את העשרה מזמורי תהלים הנקראים "תיקון הכללי" אפילו אם עצמו וגבהו חטאיו ופשעיו, יוציאו מהשאול תחתית ומתחתיו, והנה מבואר בדברי רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן קי"ז) שלפעמים אדם דייקא כשנכנס לקדושה גדולה, כגון שמתקרב אל צדיק אמת, אזי יכול לקרוא לו מקרה בלתי טהור וכו', ואדם צריך לראות לא להשבר אלא לעשות התחלה חדשה וכו'.

אתה צריך לדעת שהבטחת רביז"ל היא הבטחה חזקה מאד ובוודאי יעמוד רביז"ל בהבטחתו וכו', אבל לאדם יש בחירה, הוא יכול ללכת אל הציון של רביז"ל ודייקא אחר כך מתגבר עליו יצרו יותר ויותר, ואז דייקא יפול ויחטא עוד פעם, כי היצר הרע לא עוזב את האדם, ומנסה להפילו עוד פעם ועוד פעם, וכך אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ע"ב) שהיצר הרע הוא מהדמים של האדם, והנסיונות הם קשים ומרים מאד, וצריכים לעשות בכל פעם התחלה חדשה, ולא להסתכל לאחוריו כלל.

וכן אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן מ"ח) שצריך להיות עקשן גדול בעבודת השם יתברך, לבלי להניח את מקומו, דהיינו מעט מקצת עבודתו שהתחיל, אף אם יעבור עליו מה. וזכור דבר זה היטב, כי תצטרך לזה מאד, כשתתחיל קצת בעבודת השם. כי צריך עקשנות גדול מאד מאד להיות חזק ואמיץ, לאחוז עצמו, לעמוד על עמדו, אף אם מפילין אותו, חס ושלום, בכל פעם. כי לפעמים יש שמפילין אחד מעבודת השם כידוע, אף על פי כן עליו לעשות את שלו, לעשות מה שיוכל בעבודת השם, ואל יניח עצמו לפל לגמרי, חס ושלום. כי כל אלו הנפילות והירידות והבלבולים וכיוצא בזה צריכים בהכרח לעבור בהם, קודם שנכנסין בשערי הקדושה, וגם הצדיקים האמתיים עברו בכל זה.

ודע שיש אחד שכבר הוא אצל הפתח של הקדושה, והוא חוזר לאחוריו מחמת הבלבולים שמתגברים עליו וכו', או שאזי כשהוא סמוך אצל הפתח, אז מתגבר עליו הסטרא אחרא והבעל דבר מאד מאד, רחמנא ליצלן, בהתגברות גדול ונורא מאד מאד, רחמנא ליצלן, ואין מניחין אותו להכנס לתוך הפתח, ומחמת זה הוא חוזר לאחור, חס ושלום. כי כן דרך הבעל דבר והסטרא אחרא, כשרואה שהאדם סמוך סמוך ממש לשערי הקדושה, וכמעט שיכנס, אזי הוא מתפשט עליו בהתגברות גדול מאד מאד, רחמנא ליצלן. על כן צריך אז התחזקות גדול נגדו, הרי שלך לפניך שאפילו שנכנס בתוך הקדושה אף על פי כן יכול להיות שיפול עוד פעם נפילה אחר נפילה, והוא צריך להחזיק מעמד ולא ליפול עוד פעם, וסוף כל סוף אחר הרע יבוא הטוב.

ותתאר לעצמך אם לא היית אצל ציון רביז"ל, מי יודע איך שהיית נשרף מהיצר הרע, ולכן אתה צריך מאד להתחזק שזכית להיות אצל ציון רביז"ל, וסוף כל סוף תעבור על הכל.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים
 

גם אתם רוצים לכתוב לצדיק שאלות בהשקפה ובהנהגה? עכשיו ההזדמנות הנדירה אפשרית!

מערכת 'ברסלב סיטי' תעבור על השאלות ותעביר ללשכתו של הצדיק. יש לציין שרק שאלות ב"השקפה והנהגה" יועברו. בקשות לברכה וכדו' ניתן לשלוח דרך טופס 'ברכה מהצדיק'.

לשו"ת המלא: שו"ת ברסלב - שאלות ותשובות בחסידות ברסלב

0 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup