ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - נפלתי מהתשובה ואני נכשל בעוונות חמורים, אני מרגיש שרודפים אותי וחושב להתאבד
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
נפלתי מהתשובה ואני נכשל בעוונות חמורים, אני מרגיש שרודפים אותי וחושב להתאבד

שאלה:

מאת מנחם:
שלום. אני מאחל לכם רפואה שלמה ושתזכו לבוא ליבנאל לצמיתות. התחלתי לחזור בתשובה לפני שבע שנים, התקרבתי לחסידויות שונות, וגם ביקרתי בכיתות שונות של ברסלב. לא החזקתי מעמד ועכשיו אני עושה עוונות חמורים, למרות לימוד אינטנסיבי. אני מרגיש שכופים אותי מהשמיים לעשות דברים בניגוד לרצוני ושמתעברות בי רוחות רעות וכל סובבי מנסים להרוג אותי ברוחניות ובגשמיות.
אני מתכוון להתאבד אם זה ימשיך ככה, כי איני מוכן לחיות ככה יותר! ברצוני לשאול האם עלי לחזור לקחת טיפול תרופתי פסיכיאטרי ולבקש קצבת נכות מהביטוח הלאומי שמגיעה לי לפי החוק, כי איני מצליח להחזיק מעמד בשום מקום עבודה עקב אי יציבות נפשית, ואיני יכול להמשיך לחיות על חשבון הוריי שמצבם הכלכלי הוא לא טוב.
אני מאוד מבקש שתענה לי רבנו כי יכול מאוד להיות שאני לא אכתוב לך יותר לעולם! בתודה!

השאלה הופנתה דרך מערכת 'ברסלב סיטי' ללשכת כ"ק מוהרא"ש שליט"א, הצדיק מיבנאל, אשר השיב במכתב נפלא.

תשובה:

בעזה"י יום א' לסדר וארא כ"ד טבת התשע"ג

שלום וברכה אל מנחם נ"י  

לנכון קבלתי את מכתבך.

תשואת חן לך על האיחולים לרפואה שלימה, וכל המברך מתברך מפי אל עליון.

אין לתאר ואין לשער את גודל הזכות שיש לך שזכית לחזור בתשובה שלימה, כי אצלו יתברך מאד מאד חשובה תשובה, עד כדי כך שאמרו חכמינו הקדושים (ברכות ל"ד.) במקום שבעלי תשובה עומדים, שם אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד, ואמרו חכמינו הקדושים (פסיקתא דרב כהנא) גדול כוחה של תשובה שכיון שאדם מהרהר בלבו לעשות תשובה, מיד היא עולה לא עד עשרה ימים ולא עד עשרים ולא עד מאה, אלא עד מהלך חמש מאות שנים, ולא עד רקיע ראשון ושני, אלא שהיא עומדת לפני כיסא הכבוד, והס"מ מאד מאד מפחד מבן אדם שחוזר בתשובה, כי כיון שאדם בא אל הקדוש ברוך הוא אפילו שהוא עשה עד עכשיו מה שהוא עשה, ומתוודה ומתחרט על כל מה שעשה, הקדוש ברוך הוא כבר מקבלו, ואמרו חכמינו הקדושים (במדבר רבה פרשה כ' סימן י"ג) בלעם היה רשע ערום וידע שאין עומד בפני הפורענות אלא תשובה, שכל מי שחוטא ואומר חטאתי, אין רשות למלאך ליגע בו, בשביל זה הוא מסית את כל אדם מה לך לחזור בתשובה? ומה לך להתוודות? כי הוא יודע שמי שחזר בתשובה ומתוודה להקדוש ברוך הוא, אין רשות למלאך המוות ליגע בו.

ואמרו חכמינו הקדושים (תנחומא נח) אין מכה בעולם שאין לה רפואה, רפואתו של יצר הרע תשובה, ולכן אתה צריך לעשות כל מיני פעולות שבעולם רק להיות בשמחה, כי תיכף ומיד שחזרת בתשובה, אתה מאד מאד חשוב בעיניו יתברך, אך כשאדם חוטא בפרט בפגם הברית הוצאת זרע לבטלה, הוא בורא קליפות ומשחיתים שנוקמים בו, כמאמרם ז"ל (ברכות ו.) אבא בנימין אומר אלמלי נתנה רשות לעין לראות אין כל בריה יכולה לעמוד מפני המזיקין וכו', אמר רב הונא כל חד וחד מינן אלפא משמאליה ורבבתא מימיניה, ואלו הקליפות שמסבבות אותו מכניסות בו עצבות ומרירות ודכאון, עד שמרגיש כבידות גדולה מאד וכו', ונשבר לגמרי, ונדמה לו כאילו הוא רחוק ממנו יתברך וכו', ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ד') בזה שאדם מרגיל את עצמו לדבר אל הקדוש ברוך הוא, ומתוודה על עוונותיו, על ידי זה עוונותיו יוצאים מעצמותיו, כי כשאדם חוטא הם נחקקים בתוך העצמות שלו, והם בעצמם רודפים אותו ונוקמים בו, כמו שכתוב (תהלים ל"ד) "תמותת רשע רעה", ועל ידי וידוי דברים יוצאות מעצמותיו האותיות החקוקות עליהם.

ולכן איעצך שתרגיל את עצמך לדבר אל הקדוש ברוך הוא, שמלא כל הארץ כבודו, ושומע אותך, ותספר לו כל מה שעובר עליך, ודע לך שכל דיבור ודיבור שמדברים אליו יתברך נשמע ונתקבל בכל העולמות, ואתה לא יכול לתאר ולשער את גודל הזכות שתהיה לך כשתדבר אל הקדוש ברוך הוא, ועל ידי זה לא תצטרך אפילו לחשוב מחשבות של התאבדות חס ושלום, כי מה כבר תפעול כשתתאבד? הרי רביז"ל אמר (שיחות הר"ן סימן פ"ד) על מאמרם ז"ל (אבות פרק ד') "ואל תאמר שהשאול והקבר בית מנוס לך" כי בעולם הזה שיש להאדם טרדות ועול הפרנסה, יכול להיות שיעקץ וינשך אותו פרעוש והוא לא ירגיש, מחמת שמחשבתו טרודה באיזה מחשבה של פרנסה וכיוצא. אבל שם בקבר שאז אין להאדם שום טרדא ושום מחשבה אחרת, אז הוא שומע אפילו הרחישה וההילוך של התולעים איך הם רוחשים ובאים אליו, ומרגיש הצער של כל נשיכה ונשיכה. ואין שום דבר שיטרידהו וימנעהו מגודל צערו הקשה רחמנא ליצלן.

מה אתה כל כך ממהר למות ולהכנס בקבר, ששמה לא תשמע שום דבר, רק עכברי השדה וכו', התולעים והעקרבים והנחשים שיסבבו אותך וכו', עדיף שתחזק את עצמך בכל מיני אופנים שבעולם ותהיה שמח ותקיים את מצוותיו יתברך בשמחה עצומה, ועל ידי זה תרגיש עונג רוחני בחייך.

בוודאי תמשיך לקחת את הכדורים וטיפול פסיכיאטרי וכו' וכו', כי זה בוודאי יעזור לך, עם כל זאת תעשה מה שאני מבקש אותך, שתהיה רק בשמחה, כי בפירוש אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן כ"ד) שגם חכמי הרופאים אומרים שכל המחלות והחלאים רעים באים לאדם רק מחמת חסרון השמחה, ולכן תעשה כל מה שבידך רק להיות בשמחה, וזה יביא לך רפואה שלימה בגשמיות וברוחניות גם יחד, ומה טוב ומה נעים שתרגיל את עצמך לשמוע קלטות של שמחה, וזה יגביה את רוחך שנפלה.

יעזור הקדוש ברוך הוא שתבשר לי בשורות משמחות תמיד.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים
 

גם אתם רוצים לכתוב לצדיק שאלות בהשקפה ובהנהגה? עכשיו ההזדמנות הנדירה אפשרית!

מערכת 'ברסלב סיטי' תעבור על השאלות ותעביר ללשכתו של הצדיק. יש לציין שרק שאלות ב"השקפה והנהגה" יועברו. בקשות לברכה וכדו' ניתן לשלוח דרך טופס 'ברכה מהצדיק'.

לשו"ת המלא: שו"ת ברסלב - שאלות ותשובות בחסידות ברסלב

0 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup