ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - לבת דודה שלי יש קשר הדוק עם מיסיונרים, מה הרב ממליץ לעשות?
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
לבת דודה שלי יש קשר הדוק עם מיסיונרים, מה הרב ממליץ לעשות?

שאלה:

מאת אהרן:
לבת דודה שלי יש קשר הדוק עם מיסיונרים והיא נמצאת כל הזמן באחד המרכזים שלהם ביחד עם חברות שלה וידיד שלה. מה הרב ממליץ לעשות? ואיך לפעול?

השאלה הופנתה דרך מערכת 'ברסלב סיטי' ללשכת כ"ק מוהרא"ש שליט"א, הצדיק מיבנאל, אשר השיב במכתב נפלא.

תשובה:

בעזה"י יום ה' לסדר וארא כ"ח טבת התשע"ג

שלום וברכה אל אהרן נ"י

לנכון קבלתי את מכתבך.

אין עצה אחרת רק להיות בקשר עם "יד לאחים" שהם מתעסקים עם דברים כאלו וכו', מה לעשות שבשביל הבחירה והנסיון נתנו כח להסטרא אחרא והקליפות שהם המסיונרים להפיץ את השקרים שלהם, שזה צחוק מכאיב לצערינו הרב, ותהלה לאל הקדוש ברוך הוא שלח שליחים יקרים מארגון "יד לאחים" שהם מפרסמים את המנוולים האלו וכו' וכו'.

הנוצרים לא מתביישים לבוא אל כלל ישראל וללמד אותנו אמונה וכו', בשעה שבמשך אלפיים שנה הם הרוצחים הכי גדולים שרק נמצאים על פני האדמה, רצחו מילי מליונים יהודים במשך כל הדורות, עם כל מיני מיתות משונות מיתות אכזריות, שכל מי שרק שומע את הסיפורים, תסמרנה שערות ראשו וכו', ועדיין מסתובבים בינינו רבבות אנשים עם מספר על היד שעברו את השואה, וראו במו עיניהם אל מה מסוגלים חיות בצורת אדם לעשות לגברים נשים ילדים ויונקי שדים חפים מפשע, והכל בשם האליל וכו', והם מסוגלים לבוא וללמוד עם עם ישראל את אמונתם הטפילה? ולא מתביישים?

ולצערינו הרב יכולים לעבוד על אנשים תמימים, ומי יתן שכל בית ספר יקח לכל הפחות פעם בשנה את כל התלמידים והתלמידות אל "יד ושם", ושם יראו במו עיניהם מי אלו הנוצרים וכו', ואל מה הם מסוגלים לעשות וכו', ואת זה עשו במשך אלפיים שנה כל הפוגרומים שעם ישראל עברו במשך כל הדורות, וכן לפני חמש מאות שנה מה שעם ישראל סבלו בספרד ובפורטוגל מהאינקווזיציה שעינו בכל מיני עינויים ויסורים מרורים את אחינו בני ישראל, שלא רצו לקבל את אמונתם הטפילה, וכדאי לקרוא את מעלליהם את אשר עשו לאחינו בני ישראל, והיום הם לא מתביישים לבוא אל עם ישראל שימירו את דתם וכו', הלוואי הלוואי היו לומדים בכל בתי ספר את מעלליהם הרצחנים של אלו הנוצרים וכו', שבאים אלינו היום בשפה "אהבה" "שלום" "חברים" וכדומה, אשרי מי שירחק אותם ממחנה ישראל, ושלא יהיה לשום בר ישראל שייכות אליהם, כי הם לא השתנו כלל.

הקדוש ברוך הוא יעזור שנזכה לגלות את אמתת מציאותו יתברך, ויקויים מה שאנחנו אומרים שלוש פעמים בכל יום, "ועל כן נקוה לך הוי"ה אלקינו, לראות מהרה בתפארת עוזך, להעביר גלולים מן הארץ, והאלילים כרות יכרתון, לתקן עולם במלכות שדי. וכל בני בשר יקראו בשמך, להפנות אליך כל רשעי ארץ. יכירו וידעו כל יושבי תבל, כי לך תכרע כל ברך, תשבע כל לשון. לפניך הוי"ה אלקינו יכרעו ויפולו, ולכבוד שמך יקר יתנו, ויקבלו כולם את עול מלכותך, ותמלוך עליהם מהרה לעולם ועד. כי המלכות שלך היא, ולעולמי עד תמלוך בכבוד".

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים
 

גם אתם רוצים לכתוב לצדיק שאלות בהשקפה ובהנהגה? עכשיו ההזדמנות הנדירה אפשרית!

מערכת 'ברסלב סיטי' תעבור על השאלות ותעביר ללשכתו של הצדיק. יש לציין שרק שאלות ב"השקפה והנהגה" יועברו. בקשות לברכה וכדו' ניתן לשלוח דרך טופס 'ברכה מהצדיק'.

לשו"ת המלא: שו"ת ברסלב - שאלות ותשובות בחסידות ברסלב

0 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup