ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - אני מאוד רוצה לטוס לציון רבנו, אך איני רוצה להיפרד מקדושת ארץ ישראל
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
אני מאוד רוצה לטוס לציון רבנו, אך איני רוצה להיפרד מקדושת ארץ ישראל

שאלה:

מאת יאיר:
לצדיק האהוב, שלום וברכה והרבה בריאות איתנה ונהורא מעליא! אני רוצה לקיים עוד בימי השובבי"ם הללו את הדרכת הרב לנסוע לרבינו לפחות פעם בחיים, כי אני מרגיש שיש לי כל כך הרבה דברים תקועים בחיים, לימוד תורה, תפילה ועבודת ה', שמחה, פרנסה, יעוד, מקום מגורים קבוע, ואני יודע ומרגיש שרק אצל רבינו אקבל את התרופה. מאידך אני מהסס, כי מעולם לא יצאתי מהארץ, ואיני רוצה להיפרד מקדושתה, ובנוסף יש מניעות של כסף, צריכים לקחת חופשה מהעבודה ויש שם קור גדול.
אני צריך עידוד מרבינו כן לנסוע בהקדם, וכן הדרכה מה עלי לעשות שם כי כנראה אהיה שם רק 15 שעות. בברכה ובאהבה, יאיר.


השאלה הופנתה דרך מערכת 'ברסלב סיטי' ללשכת כ"ק מוהרא"ש שליט"א, הצדיק מיבנאל, אשר השיב במכתב נפלא.

תשובה:

בעזה"י יום ה' לסדר יתרו כ' שבט התשע"ג

שלום וברכה אל יאיר נ"י

לנכון קבלתי את מכתבך.

אין לתאר ואין לשער את מעלת האדם הזוכה לנסוע אצל ציון רביז"ל, אשר בפירוש גילה לנו (חיי מוהר"ן סימן קס"ב) כשאחד יבוא על קברו ויאמר קפיטל תהלים בהתעוררות הלב, יהיה לו תענוג גדול מזה, ועשה תנועות בגופו ובעצמותיו אז, ורימז שיהיה לו חילוץ עצמות אז בקברו כשיאמרו תהלים על קברו. ועוד דיבר בזה הענין כמה פעמים. ואחר כך גילה העשרה קפיטל תהלים ט"ז ל"ב מ"א מ"ב נ"ט ע"ז צ' ק"ה קל"ז ק"נ, ואמר שמי שיבוא על קברו ויתן פרוטה לצדקה, ויאמר אלו העשרה קפיטל תהלים, יניח עצמו לאורך ולרוחב לעזור לזה האיש אפילו אם עבר מה שעבר וכו', ויחד שני עדים על זה; וכן מובא (שיחות הר"ן סימן קמ"א) שאמר אף על פי שהוא דבר קל לומר עשרה קפיטל תהלים, אף על פי כן גם זה יהיה כבד מאד לקיים. וכן נתקיים עתה בעוונותינו הרבים שמחמת ריבוי המחלוקת רוב ההמון עם רחוקים מאד לקיים זאת, ורביז"ל הודיע כל זאת מקודם. ואנחנו עשינו מה שמוטל עלינו להודיע התיקון לכל החפץ להתתקן, וכל אחד הטוב בעיניו יעשה. השומע ישמע, והחדל יחדל ואנחנו את נפשנו הצלנו.

וידוע אשר בשביל ללמוד תורה ולישא אשה, התירו חכמינו הקדושים לצאת מארץ ישראל, ומכל שכן וכל שכן כשאדם נוסע אל צדיק קדוש ונורא שהבטיח לתקן את האדם אם יבוא אל ציונו הקדוש, בוודאי לא צריכים לחשוש לצאת מארץ ישראל ולבוא אל הציון הקדוש שלו בעיר אומן.

אנחנו רואים אנשים יוצאים לחוץ לארץ מחמת פרנסה וכו', וכן אם יש אחד חולה מסוכן הוא יוצא מארץ ישראל לחוץ לארץ למצוא מזור לנפשו על ידי רופא גדול וכו', ואינו חושש כלל כרגע מלצאת מארץ ישראל לחוץ לארץ, ופה שבזה תלוי תיקון נצחי וכו', למה צריכים לחשוש, אדרבה צריכים לנסוע, בפרט מי שלא היה עדיין אף פעם, ראוי לו להזדרז להיות על כל פנים פעם אחת בחייו בציון רביז"ל, והיום תוך יום אחד יכולים לנסוע ולחזור כבר, כי הנסיעה מארץ ישראל לציון רביז"ל לא לוקחת יותר מכשלוש שעות טיסה, ולכן יכולים עוד לחזור בתוך מעת לעת, ולכן  תעשה כל מה שביכולתך להיות על כל פנים פעם אחת אצל ציון רביז"ל, ותקבל את תיקונך הנצחי, ואל תבלבל את עצמך משום בלבול שבעולם.

ראה למסור את נפשך על מידת השמחה כי אין דבר יותר חשוב כמו שמחה, וכל כך קשה לאדם להגיע למידת השמחה יותר מכל העבודות הכי קשות, קל יותר לצום וכו', ולסגף את עצמו עם סיגופים קשים ומרים וכו', העיקר לא להיות בשמחה, ולכן על שמחה צריכים מסירות נפש גדולה, ואמרו חכמינו הקדושים (תנחומא שמיני) לפי שאין השמחה ממתנת לאדם לא כל מי ששמח היום שמח למחר ולא כל מי שמיצר היום מיצר למחר לפי שאין השמחה ממתנת לאדם, ואם תהיה בשמחה כל החיים שלך ילכו כבר בצורה אחרת לגמרי, כי תזכה לישוב הדעת כמו שאמר רביז"ל (לקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן י') מה שבני אדם רחוקים מהקדוש ברוך הוא, זה מחמת חסרון ישוב הדעת, ולמה אין ישוב הדעת? כי חסר מהשמחה, ולכן תמסור את נפשך להיות בשמחה ואז תזכה לגדלות המוחין וכבר לא יחסר לך שום דבר.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים
 

גם אתם רוצים לכתוב לצדיק שאלות בהשקפה ובהנהגה? עכשיו ההזדמנות הנדירה אפשרית!

מערכת 'ברסלב סיטי' תעבור על השאלות ותעביר ללשכתו של הצדיק. יש לציין שרק שאלות ב"השקפה והנהגה" יועברו. בקשות לברכה וכדו' ניתן לשלוח דרך טופס 'ברכה מהצדיק'.

לשו"ת המלא: שו"ת ברסלב - שאלות ותשובות בחסידות ברסלב

0 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup