ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - האם כשמתוודים בציון הקדוש באומן זה נחשב "וידוי דברים לפני תלמיד חכם"?
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
האם כשמתוודים בציון הקדוש באומן זה נחשב "וידוי דברים לפני תלמיד חכם"?

שאלה:

מאת פנחס:
שלום וברכה למורינו היקר והצדיק, רפואה שלימה ואריכות ימים ושנים.
כתוב בליקוטי מוהר"ן שצריך לעשות וידוי דברים לפני הצדיק, האם בווידוי שעשינו בערב ראש השנה באומן בתוך הציון, זה נקרא שעשינו וידוי דברים לפני הצדיק? בתודה.


השאלה הופנתה דרך מערכת 'ברסלב סיטי' ללשכת כ"ק מוהרא"ש שליט"א, הצדיק מיבנאל, אשר השיב במכתב נפלא.

תשובה:

עזה"י יום ב' לסדר משפטים כ"ד שבט התשע"ג

שלום וברכה אל פנחס נ"י

לנכון קבלתי את מכתבך.

תשואת חן על האיחולים והתפלות לרפואתי ולאריכות ימים, וכל המברך מתברך מפי אל עליון.

ענין הוידוי דברים שאדם מתוודה בציון רביז"ל, זה נקרא וידוי לפני הצדיק, ולכן לא צריכים לבלבל את עצמו משום דבר וכו', אדרבה בכל פעם כשבאים אל ציון רביז"ל, ראוי ונכון להתוודות לפני הצדיק, ויזכה לקבל את כל התיקונים שהבטיח רביז"ל, בהמאמר הנפלא (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ד'), שעל ידי וידוי דברים לפני התלמיד חכם, הוא יכול לזכות שיומשך עליו האור אין סוף ברוך הוא, והתלמיד חכם מדריך אותו בדרך ישר לפי שורש נשמתו עיין שם.

בכלל אתה צריך לדעת שעיקר התשובה כתב הרמב"ם, זה וידוי דברים, עיין בדבריו (פרק א' מהלכות תשובה הלכה א') כל מצות שבתורה בין עשה בין לא תעשה אם עבר אדם על אחת מהן בין בזדון בין בשגגה כשיעשה תשובה וישוב מחטאו חייב להתודות לפני האל ברוך הוא שנאמר (במדבר ה') "איש או אשה כי יעשו" וגו' "והתודו את חטאתם אשר עשו" זה וידוי דברים וידוי זה מצות עשה כיצד מתודין אומר אנא השם חטאתי עויתי פשעתי לפניך ועשיתי כך וכך והרי נחמתי ובושתי במעשי ולעולם איני חוזר לדבר זה וזהו עיקרו של וידוי וכל המרבה להתוודות ומאריך בענין זה הרי זה משובח; יעזור הקדוש ברוך הוא שנזכה תמיד לחזור בתשובה שלימה, ולהתוודות אליו יתברך, ויקובל תפלתנו לרחמים ולרצון לפני אדון כל.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים
 

גם אתם רוצים לכתוב לצדיק שאלות בהשקפה ובהנהגה? עכשיו ההזדמנות הנדירה אפשרית!

מערכת 'ברסלב סיטי' תעבור על השאלות ותעביר ללשכתו של הצדיק. יש לציין שרק שאלות ב"השקפה והנהגה" יועברו. בקשות לברכה וכדו' ניתן לשלוח דרך טופס 'ברכה מהצדיק'.

לשו"ת המלא: שו"ת ברסלב - שאלות ותשובות בחסידות ברסלב

0 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup