ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - איך אנחנו אמורים להתייחס לרבנים שמתנגדים לחסידות ברסלב, ולנסיעה בראש השנה לאומן?
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
איך אנחנו אמורים להתייחס לרבנים שמתנגדים לחסידות ברסלב, ולנסיעה בראש השנה לאומן?

שאלה:

מאת אסף:
שלום לכבוד הרב שליט"א. איך אנחנו אמורים להתייחס לכל הרבנים שמתנגדים לנסיעה בראש השנה לאומן ולחסידות ברסלב בכלל?

השאלה הופנתה דרך מערכת 'ברסלב סיטי' ללשכת כ"ק מוהרא"ש שליט"א, הצדיק מיבנאל, אשר השיב במכתב נפלא.

תשובה:

בעזה"י יום ב' לסדר תצוה ח' אדר התשע"ג

שלום וברכה אל אסף נ"י

לנכון קבלתי את מכתבך.

אתה צריך לדעת שרבנים חשובים וראשי ישיבות רציניים, שמונעים ומתנגדים להנסיעה אל רביז"ל בראש השנה לאומן, וכן מתנגדים לחסידות ברסלב, צריכים לדון אותם לכף זכות ולתת להם את הכבוד הכי גדול כראוי להם, כי הם פשוט לא יודעים מה זו חסידות ברסלב, ומה זה לנסוע אל רביז"ל באומן על ראש השנה.

לצערינו הרב נתקיים (תמיד ל"ב.) סטנא נצח, היינו השטן ניצח, ידוע מה שסיפר רביז"ל (סיפורי מעשיות מעשה ז') שקודם שירדה נשמתו לזה העולם, עשה הס"מ רעש בכל העולמות, אם הנשמה הזו תרד, אין לי כבר מה לעשות בזה העולם, ואמרו לו שהנשמה הזו מוכרחת לרדת וכו', כי (יחזקאל ז' ב') "קץ בא הקץ", ואתה תצא ותמצא לעצמך עצה כנגדו, ויצא ועדיין לא חזר, ובין כך השביעו את נשמתו של רביז"ל, כדרך שמשביעים כל נשמה וכו', והנה הס"מ הגיע עם עוד זקן וצחקו צחוק גדול מאד, ואמר אני כבר לא מפחד מהנשמה הזו, כי מצאתי עצה נגדו וכו', עיין שם, ואמרו אנשי שלומינו הקדושים שזו הייתה העצה שלו, שדבר רביז"ל יהיה לצחוק מכאיב בעיני העולם וכו', ובאמת נתקיים דבר זה שבכל דור ודור זה לעומת זה, נגד חסידי ברסלב עובדי השם אמיתיים, שכל ראשם ומוחם הוא בתורה ובתפלה וקיום מצוות מעשיות בשמחה עצומה וכו', תמיד קמים משוגעים ומטורפים וכו', וגורמים בושות וחרפות לאנשי שלומינו וכו', רוקדים ומשתוללים על הרחובות וכו', עזי פנים נגד חכמי וצדיקי הדור, ונגד ראשי ישיבות ומשגיחים וכו', ומחמת שהרבנים והראשי ישיבות לא מכירים את חסידי ברסלב האמיתיים שמייגעים את עצמם בתורה ביום ובלילה בהתמדה מרובה מאד, כי הם מאד צנועים ויושבים בד' אמות שלהם וכו', ולכן חושבים שאלו המשוגעים המטורפים הם חסידי ברסלב.

ולכן לא בחינם שחולקים על חסידות ברסלב, וחולקים על הנסיעה אל רביז"ל באומן, כי אם באמת היו יודעים את ערך חסידי ברסלב האמיתיים, שבכל מוחם ומהותם הם רק בתורה, ולומדים בהתמדה רבה על פי סדר דרך הלימוד של רביז"ל, שרצה שיטיילו בכל חלקי התורה הקדושה, אז בוודאי לא היה שום רב אמיתי, וראש ישיבה חשוב, ומשגיח ירא שמים, חולק על חסידי ברסלב בכלליות, ובפרטיות על הנסיעה אל רביז"ל לראש השנה באומן שרביז"ל מאד מאד ביקש אותנו אישית שנשבור את כל המניעות, ונבוא אליו על ראש השנה.

ובאמת אמר רביז"ל (ספר המדות אות צדיק סימן ס"ט) מי שאוהב את הצדיק צריך לשמור את הצדיק שלא יצא עליו שם רע; ומה לעשות שחכמינו הקדושים אמרו (דברים רבה פרשה י"א סימן י') מלאך סמאל הרשע ראש כל השטנים הוא, בכל שעה היה מספר מיתתו של משה ואומר מתי יגיע הקץ או הרגע שבו ימות משה שארד ואטול נשמתו הימנו, ועליו אמר דוד (תהלים ל"ז) "צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו" אין לך רשע בכל השטנים כולן כסמאל, ואין לך צדיק בכל הנביאים כמשה, שנאמר (דברים ל"ד י') "ולא קם נביא עוד בישראל כמשה אשר ידעו הוי"ה פנים אל פנים"; ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ב') שכל צדיק וצדיק נקרא משה, כמאמרם ז"ל (שבת ק"א) משה שפיר קאמרת.

ולכן הס"מ מוציא שם רע על צדיקי אמת הדבוקים באין סוף ברוך הוא, ומדבר עליהם כל דבר אסור, כי יודע שאם הצדיקים האלו יתגלו בעולם, אין לו כבר מה לעשות בעולם, כי הצדיקים הדבוקים בו יתברך, יש בכוחם להחזיר את כלל נשמות ישראל בתשובה שלימה, ולהפיח בהם רוח חיים חדשה.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים
 

גם אתם רוצים לכתוב לצדיק שאלות בהשקפה ובהנהגה? עכשיו ההזדמנות הנדירה אפשרית!

מערכת 'ברסלב סיטי' תעבור על השאלות ותעביר ללשכתו של הצדיק. יש לציין שרק שאלות ב"השקפה והנהגה" יועברו. בקשות לברכה וכדו' ניתן לשלוח דרך טופס 'ברכה מהצדיק'.

לשו"ת המלא: שו"ת ברסלב - שאלות ותשובות בחסידות ברסלב

0 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup