ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - אנחנו רוצים לבנות בעיר שלנו בית כנסת של חסידי ברסלב, אבל בגלל חילוקי הדעות איננו מצליחים
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
אנחנו רוצים לבנות בעיר שלנו בית כנסת של חסידי ברסלב, אבל בגלל חילוקי הדעות איננו מצליחים

שאלה:

מאת אביאל:
שלום לרב הצדיק מוהרא"ש שליט"א. אני מאחל לכם אריכות ימים ושנים ושתהיה לכם סיעתא דשמייא בכל מעשי ידיכם.
שמי אביאל, ואני גר בעיר אלעד. יש אצלנו בעיר כמה קבוצות של חסידי ברסלב, וכל קבוצה מקושרת לרב אחר. כבר המון זמן כולנו רוצים להקים בית כנסת שיאחד את כל חסידי ברסלב שגרים בעיר, אבל בגלל שיש הרבה חילוקי דעות, אנחנו לא מצליחים להתאחד ולבנות בית כנסת משותף. נשמח מאוד עם כבודו יוכל לייעץ לנו מה לעשות ואיך עלינו לפעול. תודה רבה.

השאלה הופנתה דרך מערכת 'ברסלב סיטי' ללשכת כ"ק מוהרא"ש שליט"א, הצדיק מיבנאל, אשר השיב במכתב נפלא.

תשובה:

בעזה"י יום ד' לסדר כי תשא י"ז אדר התשע"ג

שלום וברכה אל אביאל נ"י

לנכון קבלתי את מכתבך.

אתה צריך לדעת שעיקר התקרבות צריכה להיות אל רביז"ל בעצמו, שהוא הרבי שלנו, אנחנו כולנו תלמידיו, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ל"ד) שיש שלוש נקודות, נקודת הרב - שממנו צריכים לקבל את הכל, ונקודת החבר - שצריכים לחזור עם החבר מה שקיבלו מהרב, כי כל אחד מקבל את הנקודה שלו באופן ובצורה אחרת לגמרי, ואחר כך יש נקודת עצמו - שהוא צריך לדבר אל הקדוש ברוך הוא, ואת זה מקבלים דייקא מהצדיק, כך מבאר מוהרנ"ת ז"ל את התורה הזו בביאור היטב בספרו (לקוטי הלכות ברכת המזון הלכה ג') זאת אומרת העיקר צריכים לקבל מהרב שבדור שזה רביז"ל בעצמו, וכולנו רק חברים וכל אחד צריך לקבל מהרב כפי נקודתו, הבנתו, ונשמתו וכו' וכו', וצריכים לקבל את נקודת החבר לחזק אחד את השני, ואז הוא יכול לעבוד את הקדוש ברוך הוא עם נקודת עצמו, היינו להתבודד עמו יתברך.

ולכן כל החילוקי דעות והמחלוקת והמריבות שיש היום וכו', זה הכל דמיון אחד גדול מאד וכו', כי כך אמרו חכמינו הקדושים (סוטה מ"ז:) משרבו תלמידי שמאי והילל שלא שימשו כל צורכן רבו מחלוקת בישראל ונעשית תורה כשתי תורות; מי שכל מוחו ודעתו מונחים בספרי רביז"ל, ומתמיד מאד בספריו הקדושים, שרק שם נמצאת דעתו, כמובא בדבריו ז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן קצ"ב) אשר פניו שכלו ונשמתו נמצאים בתוך הספר, אזי אדם כזה אין לו כבר מה לריב עם הזולת, אדרבה הוא אוהב את כל בר ישראל, ורוצה להחדיר גם בו את ענין של שיחה בינו לבין קונו, כי כך אמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן ח') שצריכים להכניס מה שיותר נפשות לבית התפלה, היינו שיהיו רגילים להתבודד עמו יתברך, וכל נפש שנוספת אל בית התפלה, הוא גורם יחודים עליונים בכל העולמות שאי אפשר לתאר ולשער כלל.

וזה היה רצונו של רביז"ל שנכניס את ענינו בין נשמות ישראל, ולהרבות נשמות שיכנסו אל בית התפלה, כי על ידי שנתוסף שכן מישראל, מתרבה ונתגדל התפלה במאד מאד, וככל שנתוסף עוד נפש אחת אל בית התפלה, גורם יחודים וצירופים למילי מליונים וכו', כמובא באריכות את החשבון בשיחותיו הקדושים (עיין חיי מוהר"ן סימן מ"ג) שאם רק מקרבים אדם אחד אל בית התפלה, היינו שגם הוא מתחיל להתבודד, אי אפשר לתאר ולשער איזה יחודים וצירופים למילי מליונים זה גורם בשמים, ולכן כך צריך להיות אצל אנשי שלומינו, לעורר ולעודד ולחזק ולקרב מה שיותר אנשים שיתבודדו עמו יתברך, שרק בזה אנחנו מקורבים אל רביז"ל, ושאר הדברים הכל שטויות והבל הבלים.

רביז"ל אמר (חיי מוהר"ן סימן רי"ח) לפני ראש השנה האחרון בעלמא הדין, בעת שאנשי שלומינו התאנחו לפניו מאד ואמרו מה נעשה? ועל מי יעזוב אותנו? והשיב "רק אתם תחזיקו עצמכם ביחד, אז תהיו אנשים כשרים, ולא כשרים בלבד, אלא אפילו צדיקים וטובים תהיו, כי השם יתברך יעזור לי בוודאי שיהיה כרצוני כאשר רציתי מכבר, כי בעזרת השם יתברך גמרתי ואגמור כרצוני", רואים מכל זה איך שרביז"ל רצה שיהיה בין אנשי שלומינו אחדות מאד גדולה, ומה עושה הס"מ ששונא מאד מאד את רביז"ל? עושה כל מיני פעולות בעולם רק שיהיו עיכובים ומניעות וכו', ויהיו מחלוקת וסכסוכים בין אנשיו, ולכן מה אנחנו יכולים לעשות? אין עוד בית חרושת שמייצר שכל, ואין קניון שמוכר שכל, ובמקום שנציית את רביז"ל, ונתבודד עמו יתברך, ונלמד את ספריו הקדושים, ונחזיק את עצמינו ביחד, אזי כל אחד עסוק עם השטויות שלו, והכל תלוי בנקודה אחת "מי בראש?".

ומה הדבר הכי מצחיק? שאלו ההדיוטים שקופצים בראש, הם טוענים על עובדי השם אמיתיים שהם קופצים בראש, והס"מ יודע טוב טוב איך לעבוד על בני אדם, ולכן צריכים הרבה לבקש את הקדוש ברוך הוא שלא יהיה לו חלק עם אלו הליצנים שאין להם שום שייכות אל רביז"ל, סתם הם המדברים וכו', המובא בסיפורי מעשיות מעשה ג' שהשדים שעושים מחלוקת, הם נקראים מדברים, וכן אמרו חכמינו הקדושים (ברכות ו.) אמר רבא האי דוחקא דהוי בכלה מנייהו; ופירש רש"י פעמים שבני אדם יושבים רווחים ביום השבת שבאין לשמוע דרשה, ודומה להם כיושבים דחוקים; היינו השדים שנבראו מחמת פגמי הברית של בני אדם שהם נקראים נגעי בני אדם, הם גורמים את המחלוקת וכו'.

ולכן צריכים מאד מאד לשמור מבעלי מחלוקת, ואם רוצים לבנות בית הכנסת על שם רביז"ל, צריכים לראות שיהיו שמה רק אהבה ואחדות, ולא תהיה שם שום מקום לאנשים בלתי רצויים שרק רוצים לדחוף את עצמם לראש וכו', וגורמים מחלוקת וכו', כי הם לא שייכים אלינו כלל, כי כך אמר רביז"ל (חיי מוהר"ן סימן רצ"ב) העולם ראוי שיתמהו עצמן על אהבה שבינינו; ורק כך נצליח אם נציית את רביז"ל.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים
 

גם אתם רוצים לכתוב לצדיק שאלות בהשקפה ובהנהגה? עכשיו ההזדמנות הנדירה אפשרית!

מערכת 'ברסלב סיטי' תעבור על השאלות ותעביר ללשכתו של הצדיק. יש לציין שרק שאלות ב"השקפה והנהגה" יועברו. בקשות לברכה וכדו' ניתן לשלוח דרך טופס 'ברכה מהצדיק'.

לשו"ת המלא: שו"ת ברסלב - שאלות ותשובות בחסידות ברסלב

0 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup