ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - מה החידוש בדברי מוהרנ"ת שאמר שלימוד ליקוטי מוהר"ן מציל מצער התולעים בקבר?
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
מה החידוש בדברי מוהרנ"ת שאמר שלימוד ליקוטי מוהר"ן מציל מצער התולעים בקבר?

שאלה:

מאת אליהו:
שלום לצדיק הקדוש! רבי נתן ז"ל אמר לאחד שילמד ליקוטי מוהר"ן וזה יציל אותו מהתולעים בקבר. וברצוני להבין מה רבי נתן חידש בזה, הרי כבר מובא בזוהר (וישלח קעה:) שמי שעוסק בתורה היא תציל אותו בשכבו בקבר, וזה נאמר על כל חלקי התורה ובוודאי גם על הליקוטי מוהר"ן בכלל. אם כן מה החידוש בדבריו של רבי נתן? ואגב, שמעתי בשמכם שמה שאמר רבי נתן ז"ל, מדובר אפילו במי שסיים רק פעם אחת את הליקוטי מוהר"ן. האם זה נכון?

השאלה הופנתה דרך מערכת 'ברסלב סיטי' ללשכת כ"ק מוהרא"ש שליט"א, הצדיק מיבנאל, אשר השיב במכתב נפלא.

תשובה:

בעזה"י יום ה' לסדר במדבר כ"ט אייר התשע"ג

שלום וברכה אל אליהו נ"י

לנכון קבלתי את מכתבך.

רביז"ל רצה מאד מאד שנלמד את ספרו הקדוש "לקוטי מוהר"ן" עד שיהיה שגור על פיו, וכבר נשמע מפיו הקדוש שאמר (חיי מוהר"ן סימן שמ"ו) שהספר הקדוש שלו לקוטי מוהר"ן שיצא בעולם הוא אתחלתא דגאולה, ואמר מאחר שיצא בעולם אני חפץ מאד שילמדו אותו, כי צריכים ללמוד אותו הרבה עד שיהיה שגור בעל פה, כי הוא מלא מוסר והתעוררות גדול מאד להשם יתברך אשר אין ערוך אליו. אחר כך אמר בפירוש שהלימוד בחיבוריו הקדושים הוא אתחלתא דגאולה, ואמר שטוב לקבוע לעצמו שני שעורים ללמוד בספריו הקדושים, שיעור אחד פשוט - ללמוד במהירות הרבה מאד כדי שיהיה שגור בעל פה, ושיעור אחד ללמוד בעיון גדול - כי יש עמקות גדולה ונפלאה בספריו.

ולכן אשרי מי שלומד הרבה את ה"לקוטי מוהר"ן", כדי שיהיה שגור על פיו, ומלבד זאת לומד שיעור אחד בעיון גדול מאד, ויחדש בו חידושים כפי מוחו והשגתו, ואמר רביז"ל (חיי מוהר"ן סימן שמ"ט) שיכולין להיות נעשה בעל תשובה גמור על ידי לימוד הספר שלו וכו', ואמר שיהיו בני אדם שילמדו ויתפללו על ידי הספר הזה וכו', ואמר שמי שישב ויעסוק בספריו רק בלי קנטור ונצחון, ויסתכל בו באמת אז בודאי יהיו נבקעין אצלו כל גידי קשיות לבבו. ואמר בזו הלשון: "סע וועט אים אלע אדערן טרענען" [שיפתח קשיות גידיו].

ולכן כשבר ישראל מתמיד בספרו הקדוש של רביז"ל "לקוטי מוהר"ן", זה פותח את קשיות גידיו ויפתח את פיו לדבר עמו יתברך, ויכניס בו חשק ללמוד אחר כך את כל הלימודים: מקרא, משנה, גמרא, מדרש, הלכות ואגדות וכו' וכו', ודבר זה רואים בחוש שרק מי שלומד הרבה "לקוטי מוהר"ן" הוא מתבודד הרבה עמו יתברך, וכל המח מחשבה שלו חושב רק על התכלית הנצחית, כמו שאמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן נ"ד) שצריכים לשמור על הזכרון לזכור בעלמא דאתי, וכן נכנסת באדם תשוקה עצומה ללמוד בכל יום מקרא, משנה, גמרא, מדרש, רמב"ם טור ושולחן ערוך, וכל ספרי הפוסקים.

וזה החידוש שחידש מוהרנ"ת ז"ל, וצריך שתדע שכל דיבור ושיחה שמוהרנ"ת ז"ל מגלה לנו, יש בזה עמקות נוראה ונפלאה מאד, כי רק הוא הבין את רביז"ל כפשוטו, ולכן מי שמתמיד בלימוד "ליקוטי מוהר"ן", עד שהוא שגור על פיו, התולעים בקבר לא יגשו אליו, כי הכין את עצמו טוב טוב בזה העולם עם תורה ותפלה ומצוות ומעשים טובים, אשרי מי שיתמיד בכל יום ב"לקוטי מוהר"ן" הקדוש והטהור.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים
 

גם אתם רוצים לכתוב לצדיק שאלות בהשקפה ובהנהגה? עכשיו ההזדמנות הנדירה אפשרית!

מערכת 'ברסלב סיטי' תעבור על השאלות ותעביר ללשכתו של הצדיק. יש לציין שרק שאלות ב"השקפה והנהגה" יועברו. בקשות לברכה וכדו' ניתן לשלוח דרך טופס 'ברכה מהצדיק'.

לשו"ת המלא: שו"ת ברסלב - שאלות ותשובות בחסידות ברסלב

0 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup