ברסלב סיטי - האתר של חסידות ברסלב | Breslev City - אני יוצא להפצה ומזכה את הרבים, אבל זה בא על חשבון דברים אחרים. האם זה בסדר?
חדשות ברסלב שו"ת ברסלב מאמרים ספרי ברסלב וידאו
אני יוצא להפצה ומזכה את הרבים, אבל זה בא על חשבון דברים אחרים. האם זה בסדר?

שאלה:

מאת יהושע:
שלום לכבוד הצדיק. אין בפי מילים להודות ולהלל אתכם על כך שהצלתם אותי מהשאול תחתית ומתחתיו ותמיד אתם דואגים לי שלא אפול חלילה שוב. השם הטוב ישיב לכם כגמולכם ותהיה לכם הצלחה בכול והמון בריאות! בכל עת מצוא אני מבקש ומעתיר בעדכם שתזכו לבריאות והצלחה. אמן.
אני אברך שמפיץ עד מאוחר בלילה, ומרוב התלהבות ההפצה הרבה פעמים אני לא מתפלל ערבית במניין, אלא בבית אחרי שאני חוזר מההפצה. ולפעמים גם קורה שאחרי ההפצה אני מאוד עייף, ועד שאני מתפלל, אוכל ולומד נהיה מאוד מאוחר ונופלת עלי עייפות גדולה, ואז האישה נפגעת שכל היום היא הייתה לבד, ולכל הפחות עכשיו כשהיא רוצה יחס ממני, העיניים שלי נעצמות מרוב עייפות.
בנוסף לכל זה, בגלל שאני הולך לישון מאוחר מאוד, לפעמים אני קם מאוחר ומפסיד תפילה בזמן ובמניין. האם זה בסדר להפיץ על חשבון כל הדברים האלו? תודה מראש על הכל ובשורות טובות.


השאלה הופנתה דרך מערכת 'ברסלב סיטי' ללשכת כ"ק מוהרא"ש שליט"א, הצדיק מיבנאל, אשר השיב במכתב נפלא.

תשובה:

בעזה"י יום ה' לסדר במדבר כ"ט אייר התשע"ג

שלום וברכה אל יהושע נ"י

לנכון קבלתי את מכתבך.

דע לך שלהפיץ את אור רביז"ל אין למעלה מזה, כי בפירוש הניח לנו מוהרנ"ת ז"ל צוואה ארבעה ימים לפני הסתלקותו ואמר אז לאנשי שלומינו "העובדא שלכם יהיה יפוצו מעיינותיך חוצה", וכן גילה לנו רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן י"ד) שעל ידי שמקרבים בני אדם לעבודת השם יתברך מעלים את כבוד השם יתברך לשורשו, ואמרו חכמינו הקדושים (בבא מציעא פ"ח.) על הפסוק (ירמיה ט"ו) "אם תוציא יקר מזולל" - אלו שמקרבים בני אדם לעבודת השם יתברך, כי זה נקרא מוציא יקר מזולל, היינו מזילותה דגלותא, עם כל זאת הכל צריך להיות בצמצום ובחשבון גדול מאד, לא על חשבון התפלה בציבור, ולא על חשבון האשה שהיא צריכה גם כן תשומת לב מבעלה.

ולכן כל מי שמפיץ את ספרי רביז"ל אין למעלה מזכותו, כי הוא מזכה את הרבים, אשר הזכות הזו עולה על כל הזכויות, כמובא בזוהר תרומה קכ"ח: תא חזי כל מאן דאחיד בידא דחייבא, ואשתדל ביה למשבק ארחא בישא, איהו אסתלק בתלת סלוקין מה דלא אסתלק הכי בר נש אחרא, גרים לאכפייא סטרא אחרא, וגרים דאסתלק קודשא בריך הוא ביקריה, וגרים לקיימא כל עלמא בקיומיה לעילא ותתא, ועל האי בר נש כתיב (מלאכי ב') "בריתי היתה אתו החיים והשלום" וזכי למחמי בנין לבנוי, וזכי בהאי עלמא וזכי לעלמא דאתי, כל מארי דינין לא יכלין למידן ליה בהאי עלמא ובעלמא דאתי, עאל בתריסר תרעי ולית מאן דימחי בידיה. ועל דא כתיב (תהלים קי"ב) "גבור בארץ יהיה זרעו דור ישרים יבורך הון ועושר בביתו וצדקתו עומדת לעד זרח בחושך אור לישרים" וגו', [בוא וראה כל מי שאוחז בידם של החייבים, ומשתדל שיעזבו את דרכיהם הרעות וכו', עולה במעלת הקדושה למקום שאף אחד לא יכול לעלות שמה וכו', והוא גורם להכניע את הסטרא אחרא, והוא גורם שיתייקר שמו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, וגורם שבזכותו כל העולמות יש להם קיום, וזוכה לראות בנים לבניו, וזוכה לכל טוב אמיתי ונצחי בזה העולם ובעולם הבא, וכל הבעלי דינים לא יכולים לדון אותו לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, ונכנס בשלוש עשרה שערים של רחמים למעלה בשמים, ואין מי שימחה בו].

עם כל זאת כל מפיץ ומקרב רחוקים, צריך לקחת בחשבון שגם אשתו מחכה לו וכו', וגם היא צריכה חיזוק וקירוב מבעלה.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים
 

גם אתם רוצים לכתוב לצדיק שאלות בהשקפה ובהנהגה? עכשיו ההזדמנות הנדירה אפשרית!

מערכת 'ברסלב סיטי' תעבור על השאלות ותעביר ללשכתו של הצדיק. יש לציין שרק שאלות ב"השקפה והנהגה" יועברו. בקשות לברכה וכדו' ניתן לשלוח דרך טופס 'ברכה מהצדיק'.

לשו"ת המלא: שו"ת ברסלב - שאלות ותשובות בחסידות ברסלב

0 תגובות

הוספת תגובה
שם:
כותרת:
תוכן:
 
מפת אתר : ברסלב סיטי בפייסבוק : ברסלב סיטי ביוטיוב : ברסלב סיטי בגוגל+ : ברסלב סיטי בטוויטר : צור קשר : שיעורים להאזנה : שיעורים לצפיה : קונטרסים לקריאה : אש קודש : ספריית האתר : קבל עידכונים : מכתבי מוהרא"ש לגברים : מכתבי מוהרא"ש לנשים : קרן הדפסה : ביקורי הצדיק בארה"ק : חדשות ברסלב : שיחות מוהרא"ש : breslevcenter-אידיש : שאלות ותשובות בחסידות ברסלב : חסידות ברסלב : תולדות חייו של רבי נחמן מברסלב : גוגל פלוס : רבי נחמן מברסלב : שאל את הרב
עיצוב אתרים - BetaGroup